Vážené rybářky, vážení rybáři,

rok 2021 utekl jako voda, a tak mi dovolte se  s vámi podělit o jeho krátké zhodnocení.

Úvodní téma nebude asi pro nikoho překvapením, i když bohužel není z těch radostných. Už druhým rokem se potýkáme s pandemií Covid-19, která ovlivnila (a ještě nějakou dobu ovlivňovat bude) celou společnost - rybáře nevyjímaje. První třetina roku se nesla v duchu tvrdých protiepidemiologických opatření, mezi nimiž nechyběl ani lockdown, který plošně zakázal volný pohyb osob a výkon rybářského práva tak byl nejprve tři týdny povolen pouze v místě bydliště, poté další tři týdny pouze na území okresu. Paradoxně můžeme mluvit o štěstí, že tato opatření přišla v období března, kdy většina rybářů ještě nevybalila pruty ze skříně a dopad na náš koníček tak byl sice nepříjemný, ale v kontextu závažnosti celé situace stále ještě akceptovatelný. Nicméně obecně státní správa byla k nám rybářům vstřícná a byli jsme ušetřeni tvrdších omezení, přičemž jsme mohli podstatnou část sezony lovit ryby a pobývat v přírodě u řeky nebo stojaté vody.

Epidemií byl samozřejmě ovlivněn chod celého ČRS. Místní organizace, které počátkem roku zajišťují prodej povolenek i sběr odevzdaných úlovkových lístků z uplynulé sezony si s touto situací velice dobře poradili a dokázali i v této nelehké době tento základní servis členské základně zajistit. Za to všem funkcionářům místních organizací patří uznání a poděkování. O tom, že se tento servis podařilo zajistit nejlépe svědčí nárůst členské základny i počtu prodaných povolenek.

A jedná se o nárůst poměrně výrazný. Za poslední rok si našlo cestu k rybařině více než 4000 nových rybářů, takže celkový počet členů spolku atakuje hranici 263 tisíc. Z toho je více než 35 tisíc ve věkové kategorii do 18ti let. To je statistika, kterou nám mohou ostatní zájmové spolky bez nadsázky závidět.

V uplynulém roce se nám zároveň povedlo zamezit některým snahám o legislativní návrhy, které by měly výrazný negativní dopad na podobu sportovního rybolovu v ČR.

Opakované snahy orgánů Evropské unie o zákaz využití olova, a to včetně rybářských zátěží, nebyly za Českou republiku v orgánech EU podpořeny. Významný vliv na to mělo intenzivními vyjednávání ČRS s kompetentními orgány státní správy, a to ve spolupráci s Ligou Libe, Moravským rybářským svazem a Českomoravskou mysliveckou jednotou. Dlužno ale říci, že není všem dnům konec – toto téma se na stole ještě rozhodně objeví a opět budeme muset naši pozici obhájit.

Stejně tak jsme byli aktivní v oblasti takzvané „invazní novely“ v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Lobby některých ekoteroristických organizací se snažila v rámci ČR zavést národní seznam invazních nepůvodních druhů, přezdívaný „seznam smrti“, který by zahrnoval velmi cenné a dlouhodobě hospodářsky využívané a prověřené druhy živočichů a rostlin, přičemž by bylo významně omezeno jejich využívání v krajině. Z rybářské oblasti můžeme uvést například pstruha duhového, sivena amerického či amura. Díky dobré vyjednávací pozici se povedlo zastavit zavedení tohoto dokumentu, který by výrazně omezil naše možnosti využívání významných druhů ryb.

V uplynulém roce jsme výrazně postoupili také s přípravou rybářského informačního systému (RIS), který spojí nejen všechny územní svazy a místní organizace, ale bude do něj zapojen také Moravský rybářský svaz. Pro rybáře bude znamenat obrovský posun v kvalitě servisu – řadu věcí bude možné řešit elektronicky, informace, které bude členská základna dostávat, budou mnohem aktuálnější a podrobnější. Každý rybář v něm bude mít zároveň účet, na kterém si bude moci zkontrolovat své úlovky a docházky, komunikovat s místní organizací, nahlížet do kalendářů různých akcí a samozřejmostí je také mobilní aplikace, která najde využití zejména v terénu. Co nám bohužel legislativa zatím plně neumožňuje, je zavedení elektronického formátu povolenky. Nicméně systém bude na tuto variantu definitivně připraven. Kdo ze systému jistě nebude mít radost jsou „rybáři“, kteří porušují pravidla a snaží se obcházet kárná opatření například přestupem do jiné organizace nebo nákupem více povolenek „do zásoby“. Ač pro ně tyto časy končí, pro všechny slušné rybáře je to bezpochyby dobrá zpráva. Pokud vše půjde podle plánu, v sezóně 2023 již bude nový rybářský informační systém zavedený na úrovni všech organizačních složek, včetně přístupu rybářů do tohoto rozhraní.

Po dvouleté diskuzi nad úpravou Stanov a Jednacího řádu ČRS se podařilo najít společný konsenzus, který také přináší řadu novinek. Stanovy v podobě, jak byly schválené XVIII. Republikovým sněmem na podzim roku 2021, přináší mimo jiné možnost hostování v jiné než mateřské místní organizaci a kompletní přepracování systému kárného řízení. Společně s jednotným sazebníkem kárných opatření za jednotlivá porušení pravidel výkonu rybářského práva tak bude zajištěna maximální možná spravedlivost i transparentnost v tom smyslu, že za stejný přestupek vždy bude následovat stejný trest a zároveň bude díky přesunu odpovědnosti za kárné řízení z místní organizace na územní svaz minimalizováno riziko osobních vazeb přestupce na toho, kdo přestupek řeší – ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Díky zavedení institutu příkazce, který bude řešit jasná a prokázaná porušení podmínek výkonu rybářského práva ve zrychleném řízení se také celý proces výrazně zrychlí a zjednoduší.

Ačkoli se řadu věcí v loňském roce podařilo realizovat, v tom letošním nás čeká mnoho dalších výzev. Pokračujeme v intenzivních přípravách rybářského informačního systému, do nichž je v rámci ČRS zapojeno už téměř sto lidí, kteří navrhují a oponují jednotlivé funkcionality. Tito lidé jsou vybráni napříč celým ČRS a ze všech jeho organizačních složek.

V tomto roce nás čekají výroční členské schůze, konference územních svazů i Republikový sněm – všechny tyto události budou velmi důležité, protože rok 2022 je rokem volebním. Zejména účast na členské schůzi by tak měla být pro rybáře samozřejmostí, protože je to hlavní způsob, jak člen může přímo ovlivnit dění v ČRS. A ideálně se do jeho řízení rovnou i zapojit – pro aktivní členy jsou dveře jistě otevřené.

Závěrem si tímto dovoluji popřát všem rybářům a rybářkám úspěšný rok, pevné zdraví a mnoho rybářských zážitků na březích našich krásných řek a rybníků.

Petrův zdar!

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA.

předseda ČRS

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok