Pražská rybářská organizace, zabývající se sportovním rybolovem, byla pod názvem „První rybářský klub v Praze“ založena již v roce 1886. Nástupcem tohoto spolku je současný Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy, jehož základním posláním je péče o řádný výkon rybářského práva, ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí.

Pražští rybáři v roce 2018 sdružují 57 místních organizací s celkovým počtem 36 798 členů,z toho 33 139 dospělých členů, 615 mládeže od 16 ti do 18 ti let a 3 044 dětí do 15 ti let.

Hospodaří na 48 revírech o délce 454 kilometrů a výměře 2390 hektarů. Vykonávají rybářské právo na dalších 5 ti revírech Republikové rady ČRS o délce 74 km a výměře 2 436 hektarů.

Pražské (územní) povolenky proto v současnosti opravňují jejich držitele k lovu na 53 revírech v celkové délce 528 km a výměře 4 826 hektarů.

Vedle rybářských revírů pražský územní svaz ještě obhospodařuje 145 hektarů chovných rybníků, kde se věnuje odchovu řady druhů ryb včetně nedostatkových a chráněných.

Roční zarybnění 2390 hektarů revírů Územního svazu města Prahy obsahuje spektrum minimálně20 druhů ryb a pohybuje se kolem částky 24 miliónů Kč.

V mezistátních soutěžích v lovu ryb udicí a rybolovné technice dosahují pražští rybáři mnoho úspěchů, v některých disciplínách jsou i mistry Evropy a světa.

Pro mladé rybáře pražská organizace pořádá každoročně letní tábory a závody ve sportovním rybolovu.Pražský územní svaz také udržuje mnohaleté přátelské styky s rybářskou sportovní organizací v Budapešti. Každoročně probíhají mezinárodní závody v lovu ryb udicí mezi nejlepšími závodníky družstev Prahy a Budapešti. Období let 1886 - 2018 představuje 132 let významné práce rybářů pražské organizace ve prospěch sportovního rybářství nejen v českých zemích ale i za hranicemi našeho státu. Představitelé této organizace měli v každé době zásadní vliv na tvorbu zákonných předpisů o rybářství a jsou trvalými obhájci prosazování společného hospodaření a rybolovu.

 

   Web  Kontakt  Revíry  Mapa 
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok