Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové organizuje sportovní rybolov ve 102 mimopstruhových rybářských revírech o celkové rozloze 3694 ha a ve stejném počtu pstruhových rybářských revírech o rozloze 829 ha a celkové délce 1382 kilometrů. Výše uvedené revíry spravuje 97 místních organizací, které sdružují dohromady více jak 37000 členů včetně mládeže. Územní svaz hospodaří jak na tekoucích vodách, tak na uzavřených vodních nádržích, jezerech, propadlinách vzniklých těžbou, rybnících, odstavných ramenech a tůních. Osu říční sítě tvoří řeky Labe a Orlice s významnými přítoky, kterými jsou: Úpa, Metuje, Loučná, Chrudimka a horní tok Jizery. V povodí těchto řek se nacházejí atraktivní vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku, Seč na Chrudimsku a Pastviny na Ústeckoorlicku. Územní svaz se může pochlubit druhou nejrozsáhlejší sítí pstruhových revírů v republice.

Na mimopstruhových revírech vodních nádrží se loví převážně kapr, cejn a dravé ryby, hlavně štika a candát. Na říčních revírech k těmto úlovkům přibývají typicky říční druhy ryb jako jsou parma, tlouš?, podoustev či bolen. Na horních tocích řek najdeme pstruhové revíry s hojným zastoupením lososovitých druhů ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký. S úhořem se můžeme setkat ve všech typech vodního prostředí.

Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové z finančních prostředků získaných prodejem povolenek osazuje svěřené rybářské revíry podle stanovených hospodářských plánů. Hodnota vysazovaných ryb se pohybuje každoročně kolem 17 miliónů korun. Celkem je vysazováno 24 druhů ryb, z nichž nejvíce je zastoupen kapr 333 000 kusů, 310 tun a pstruh obecný 212 000 kusů.

Každý rok se ve východočeských revírech sportovním rybolovem sloví více jak 514 tun všech druhů ryb, z toho 201 000 ks - 407 tun kapra, 9 900 ks - 18 tun štiky, 49 000 ks 14tun pstruha obecného, 19 000 kusů – 7 tun pstruha duhového a 11 000 kusů – 3,5 tun lipana.

Rozmanitá nabídka dobře zarybněných revírů ve východních Čechách se těší na Vaší návštěvu.

 

   Web  Kontakt Revíry MP a P Mapa 

Východočeský ÚS - Aktuality

Vysazování ryb – 32 týden

V tomto 32 týdnu jsme vysadili po dvou slabších výtěrových letech do revírů Východočeského územního svazu Hlavatku obecnou, (Hucho hucho), též Hlavatka podunajská celkem 20000 ks ¼ ročka – 8-10 cm. Hlavatka je velká dravá ryba, která se živí především drobnými rybami. Je přísně teritoriální a své stanoviště si hájí před jinými příslušníky svého druhu. Hlavatky pohlavně dospívají ve věku 3–4 let, kdy se poprvé vytírají. Největší hlavatka chycená v ČR měřila 122 cm. Kapra 3060 kg a 1/4 roček Amura 9200 ks. Tržního kapra 1950 kg á 2,6kg/ks: MO Vrchlabí 750 kg, MO Smiřice 1200 kg Násada kapra 1110 kg...

Rybářský informační systém „RIS“ (4) – Oblast 3 – Rybářská stráž

Přinášíme nový článek ze seriálu k novému informačnímu systému ČRS. Tematicky je tentokrát zaměřen na další širokou oblast, kterou bude pokrývat, a tou je rybářská stráž. V předcházejících dílech jsem popsali, jaká byla historie systému, a co mu předcházelo, věnovali jsme se správě členské základny a hospodaření na revírech a rybníkářství. V tomto článku popisujeme oblast rybářské stráže – od vedení evidence stráží, výkazu jejich kontrolní činnosti až po podporu jejich činnosti v terénu. Analytická skupina ČRS k oblasti Rybářská stráž je složena z těchto zástupců: Pavel Vrána (Rada ČRS, ÚS města Prahy, garant skupiny), Marek Macholda (Středočeský ÚS), Miroslav Neuman (Středočeský ÚS), Otto Hlaváček (Středočeský...

Evropská unie rozšířila seznam nepůvodních invazních druhů o další živočichy i rostliny

Vážené rybářky, vážení rybáři, počínaje rokem 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. O tomto předpisu jsme podrobně informovali v článku zde. 2. srpna 2022 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1203, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“). Unijní seznam nově obsahuje dalších 22 druhů rostlin a živočichů, celý seznam můžete najít na stránkách Státní veterinární správy. Pro české rybáře je důležité, že se k již dříve zařazené střevličce východní (Pseudorasbora parva) a slunečnici pestré (Lepomis...

Vysazování ryb – 31 týden

V tomto týdnu bylo distribuováno do revírů Východočeského územního svazu 5700 kg kapra o průměrné váze od 2 – 2,6 kg/ks. Pstruha duhového 150 kg o průměrné kusové hmotnosti 0,40 kg. Amura 1/4 ročka 36000 ks o velikosti 5 cm. Kapr tržní velikost 5700 kg – MO Dvůr Králové nad Labem 1200 kg, MO Ostroměř 1200 kg, MO Pardubice 900 kg, ÚN Pastviny 1200 kg, MO Stárkov 1200 kg. Pstruh duhový tržní 150 kg – MO Slatiňany 75 kg, MO Luže 75 kg. Amur 1/4 roček 36000 ks – MO Litomyšl 3900 ks, MO Dvůr Králové nad Labem 10000 ks,...

Vysazování ryb – 30 týden

Tento týden byl především o vysazování násad kapra. Zaměstnanci místních organizací rozvezli a vysadili do revírů Východočeského územního svazu 6200 kg tržního kapra o průměrné kusové hmotnosti 2 – 2,5 kg. Candáta 1/4 ročka 6000 ks. Pstruha duhového 200 kg. Amura odkrmeného 5 cm – 41800 ks. Kapr tržní 6200 kg – ÚN Seč 1200 kg, MO Košťálov 1800 kg + 400 kg RMV, MO Pardubice 1200 kg, ÚN Pastviny 1100 kg, MO Rychnov nad Kněžnou 500 kg. Candát ¼ roček – ÚN Seč 6000 ks Pstruh duhový 200 kg – MO Těchonín Seznam MO vysazení Amura 29.07.2022 MO revír...

Rybožraví predátoři z pohledu ČRS – vydra říční

Ač je vydra říční krásným tvorem a v přírodě jistě má mít své místo, už dávno není živočichem, který by potřeboval tak vysokou ochranu, jaké se jí dostává. Na současný stav doplácejí nejen společenstva ryb a rybáři. Pojďme se společně podívat na problematiku vydry říční na českých vodách a současný stav a nastínit možnosti řešení situace. O koho se jedná? Vydra říční (Lutra lutra) je šelma z čeledi lasicovitých a zároveň je jediným druhem vydry vyskytujícím se na území České republiky. Obývá vodní i suchozemské prostředí. Vydra říční je široce rozšířena v Evropě, na velkém území Asie a v některých oblastech...

Vysazování ryb – 29 týden

Ryby sotva přežívají, voda je v rybnících je velice teplá. Rybáři se potýkají s nejhorší krizí od léta 2015. V rybnících chybí voda a ta, která zbývá, má teplotu až 30 stupňů Celsia. Kvůli tomu není možné ryby přikrmovat, tak jak bychom si představovali a hrozí menší přírůstky. Rybáři raději ve většině případů nikde nekrmí obilím a nechávají ryby, aby se spoléhaly na přirozenou potravu, kterou rybníky nabízejí. Přírůstky se tak výrazně snižují. Přesto se podařilo na plné vodě v tomto týdnu odlovit 4250 kg násadového kapra o kusové hmotnosti 1,6 – 1,8 kg. Další vysazenou rybou v tomto týdnu byl...

Rada EU pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) vyzvala Evropskou komisi k řešení otázky rybožravých predátorů

V Bruselu zasedala 18. 7. 2022 Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), poprvé pod vedením českého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Na programu jednání byli mimo jiné také rybožraví predátoři. Ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu požadovali především rychlé schválení strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a schválili také závěry k akvakultuře. V rámci produkčního rybářství jde o zásady, které mají zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost rybářství v EU a které určují hlavní otázky a výzvy v tomto oboru. Pro Český rybářský svaz je pozitivní informací, že se Rada Agrifish zabývala také rybožravými predátory. Jedním ze závěrů...

Rybářský informační systém „RIS“ (3) – Oblast 2 – Revíry, rybníkářství a rybochovná zařízení

V rámci seriálu o novém informačním systému ČRS přinášíme nový článek, který se věnuje další oblasti, tentokrát jednomu z nejdůležitějších pilířů ČRS, kterým je hospodaření na rybářských revírech, produkce ryb v rybníkářství a rybochovných zařízení. V minulých dílech jsem popsali, jaká byla historie systému, a co mu předcházelo a věnovali jsme se první oblasti – správě členské základny. V novém článku představujeme oblast, která se primárně věnuje rybářským revírům, výkonu rybářského práva včetně všech správních náležitostí, dále evidenci o hospodaření, zarybňování a evidenci úlovků. Rovněž se týká rybníkářství a rybochovných zařízení, jejich evidence, plánů obsádek a výlovků, krmiv, hnojení, výlovů a distribuce ryb, technicko-bezpečnostního...

Vysazování ryb – 28 týden

Po týdenním odpočinku ve vysazování ryb do revírů Východočeského územního svazu opět vysazujeme. V 28 týdnu bylo do revírů vysazeno 11 200 kg násad kapra o kusové hmotnosti od 1,8 do 2,2 kg. Pstruha duhového – tržní velikost 200 kg a candáta ¼ ročka 33 000 ks. Násada kapra 11 200 kg – MO Smiřice 1200 kg, MO Králíky 1600 kg, MO Pardubice 3200 kg, MO Hradec Králové 3600 kg, MO Běstvina 1600 kg. Candát obecný ¼ roček 33 000 ks – MO Smiřice 4000 ks, MO Chlumec nad Cidlinou 4000 ks, MO Moravany 6000 ks, MO Moravany 3000 ks RMV, MO Bojanov 8000 ks,...