Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové organizuje sportovní rybolov ve 102 mimopstruhových rybářských revírech o celkové rozloze 3694 ha a ve stejném počtu pstruhových rybářských revírech o rozloze 829 ha a celkové délce 1382 kilometrů. Výše uvedené revíry spravuje 97 místních organizací, které sdružují dohromady více jak 37000 členů včetně mládeže. Územní svaz hospodaří jak na tekoucích vodách, tak na uzavřených vodních nádržích, jezerech, propadlinách vzniklých těžbou, rybnících, odstavných ramenech a tůních. Osu říční sítě tvoří řeky Labe a Orlice s významnými přítoky, kterými jsou: Úpa, Metuje, Loučná, Chrudimka a horní tok Jizery. V povodí těchto řek se nacházejí atraktivní vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku, Seč na Chrudimsku a Pastviny na Ústeckoorlicku. Územní svaz se může pochlubit druhou nejrozsáhlejší sítí pstruhových revírů v republice.

Na mimopstruhových revírech vodních nádrží se loví převážně kapr, cejn a dravé ryby, hlavně štika a candát. Na říčních revírech k těmto úlovkům přibývají typicky říční druhy ryb jako jsou parma, tlouš?, podoustev či bolen. Na horních tocích řek najdeme pstruhové revíry s hojným zastoupením lososovitých druhů ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký. S úhořem se můžeme setkat ve všech typech vodního prostředí.

Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové z finančních prostředků získaných prodejem povolenek osazuje svěřené rybářské revíry podle stanovených hospodářských plánů. Hodnota vysazovaných ryb se pohybuje každoročně kolem 17 miliónů korun. Celkem je vysazováno 24 druhů ryb, z nichž nejvíce je zastoupen kapr 333 000 kusů, 310 tun a pstruh obecný 212 000 kusů.

Každý rok se ve východočeských revírech sportovním rybolovem sloví více jak 514 tun všech druhů ryb, z toho 201 000 ks - 407 tun kapra, 9 900 ks - 18 tun štiky, 49 000 ks 14tun pstruha obecného, 19 000 kusů – 7 tun pstruha duhového a 11 000 kusů – 3,5 tun lipana.

Rozmanitá nabídka dobře zarybněných revírů ve východních Čechách se těší na Vaší návštěvu.

 

   Web  Kontakt Revíry MP a P Mapa 

Východočeský ÚS - Aktuality

Novým jednatelem ČRS bude Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

Republiková rada ČRS jmenuje v souladu s § 17 odst. 5) písm. g) Stanov ČRS do funkce jednatele Českého rybářského svazu Ing. Romana Heimlicha, Ph.D. s účinností (a nástupem do pracovního poměru) od 1. 9. 2019. Ing. Roman Heimlich, Ph.D. vystudoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech, titul Ing. získal na Mendelově univerzitě v Brně (specializace Rybářství) a na stejné univerzitě také titul Ph.D. (program Ekologie a životní prostředí). Od roku 2008 působí na Ministerstvu zemědělství ČR, v současnosti jako vedoucí Oddělení rybářství a včelařství. Dlouhodobě patří mezi úspěšné sportovní reprezentanty LRU muška.

Vysazení podoustve ročka a mníka rychleného do revírů Východočeského územního svazu

Ve středu 15.5.2019 jsme rozvezli a vysadili do revírů místních organizací říční druhy ryb, podoustve ročka a mníka rychleného. Podoustve bylo vysazeno celkem 50 000 ks. Podoustev vysazena do revírů MO ČRS Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice, Ostroměř, Starý Ples, Pardubice, Přelouč, Tyniště nad Orlicí a Hradec Králové. Mník rychlený vysazen v počtu 30 000 ks do revírů MO Chlumec nad Cidlinou, Přelouč, Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, Tyniště nad Orlicí, Moravská Třebová, Dvůr Králové nad Labem, Choceň, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové.

Ze zasedání Republikové rady ČRS (květen 2019)

Ve čtvrtek 9. května se konalo pravidelné zasedání Republikové rady ČRS. Hlavními body bylo projednání možností digitalizace svazové agendy, jmenování nového jednatele ČRS a informace o aktivitách odboru mládeže. V úvodu zasedání podal předseda Odboru mládeže Jiří Marek obsáhlou zprávu o činnosti mládeže a zajištění letošního ročníku soutěže Zlatá udice. Novinkou je historicky první mezinárodní finálové kolo, které se bude konat 23.-25. srpna ve Vodňanech. Utkají se v něm nejlepší soutěžící Zlaté udice a její slovenské obdoby Zlatého Blyskáče. V dalším bodu proběhlo vyhodnocení ukončených výběrových řízení na dodávky materiálu pro Český rybářský svaz (tisky povolenek, úlovkových lístků, soupisů revírů a vzdělávacích materiálů). Na...

Pozvánka na rybářské závody MO ČRS Ostroměř

MO ČRS Ostroměř si Vás dovoluje pozvat na tradiční rybářské závody na Vojické nádrži „Vojický kapr 2019“. Závody se budou konat v sobotu 1.6.2019 od 5:30 hodin dospělí a v neděli 2.6.2019 od 7:00 hodin se konají rybářské závody pro děti a mládež. https://www.google.cz/maps/@50.3905482,15.4914021,15z Vojtická nádrž, číslo revíru 451024 je revírem Východočeského územního svazu v Královéhradeckém kraji směr od Nového Bydžova po silnici č. 327, po 2 km od obce Chomutice sjet na polní cestu, kde budou ukazatelé. Směr od Hradce Králové po silnici č. 35, poté odbočit na silnici č. 327 směr Nový Bydžov, po 300 metrech odbočit na...

ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2019

Český rybářský svaz VčÚS Hradec Králové, MO ČRS Košťálov a rybářský kroužek mládeže při MO ČRS Košťálov pořádají ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2019 Místo: Košťálov a okolí Termín: 31.5. – 2. června 2019 Pořadatel: ČRS VčÚS Hradec Králové, MO ČRS Košťálov, rybářský kroužek mládeže při MO ČRS Košťálov Propozice soutěže Ředitel soutěže: Petr Kubán Technický ředitel: Leoš Moravec Hlavní rozhodčí: Jaroslav Červený Vedoucí RZ: PaedDr. Pavel Jankovský Vedoucí LRU: Aleš Počarovský Vedoucí RT: Zdeněk Novotný Bodovací komise: Ing. Oldřich Škranc, členové odboru mládeže VčÚS Rozhodčí: členové odboru mládeže VčÚS a členové MO ČRS Košťálov Zdravotník: Blanka Ježková...

Zpravodaj (květen 2019) ke stažení

Květnové vydání Zpravodaje shrnuje nejdůležitější události prvních čtyř měsíců roku 2019. Svým obsahem je určen nejen funkcionářskému aktivu Českého rybářského svazu, ale i pro širokou rybářskou veřejnost. Pokud nesledujete aktuality na stránkách ČRS pravidelně, je Zpravodaj právě pro vás. Z obsahu: Úvodní slovo předsedy ČRS Dr. Macha Vývoj členské základny: počet dětí trhá rekordy Počet prodaných povolenek opět meziročně vzrostl Nový systém redistribuce financí za prodej CS povolenek Komise a odbory mají nově jmenované předsedy Ohlédnutí jednatele ČRS Ing. Jana Štípka Pstruhařská sekce HO a její první zasedání Hospodaření ČRS z.s. a ČRS Služby s.r.o za rok 2018 skončilo v plusu...

Ve východních Čechách budeme mít nový rybářský sportovní revír

Východočeský územní svaz se stal vlastníkem vodní plochy cca 7 ha, včetně přilehlých pozemků k.ú Opatovice nad Labem. Vodní plocha včetně přilehlých pozemků byla zakoupena z prostředků v minulosti vytvořeného fondu na nákup rybářských revírů. Bude muset požádat úřední orgán státní spravy o vyhlášení sportovního rybářského revíru. Dále se budeme muset zamyslet v jakém rybářském režimu bude revír využíván. Příjezdová cesta od prodejny „Sika“ směrem přes vodní náhon do elektrárny po levé straně. Zatím je na uvedeném písníku rybolov zakázán.

Úlovky na revírech Východočeského územního svazu 2018

V roce 2018 došlo k nárůstu úlovků kusů kapra cca o 10 % v porovnání s rokem 2017. Lína se uloví stejné množství předešlých let. Výrazně méně se loví cejna velkého a to zhruba o 25 %, než v roce 2017. Okouna se ulovilo o 15 % více. Štika zůstává na stejné úrovni let minulých. Je potěšující, že stoupá úlovkovost candáta, která o proti roku 2017 stoupla o 42 %. Sumců se na revírech Východočeského územního svazu loví pravidelně kolem 750 ks o průměrné hmotnosti 10 kg. Úlovků úhoře ubývá, jako ubývá úlovků pstruha potočního. Pstruha potočního se ulovilo v...

Vzpomínáme

S velkou lítostí oznamujeme, že 26. dubna 2019 nás opustil pan Zdeněk Kmošek. Zdeněk Kmošek byl členem a předsedou místní organizace ČRS Litomyšl a dlouholetým členem výboru Východočeského územního svazu. Od roku 1998 do roku 2018 působil jako člen Republikové rady ČRS. Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 v obřadní síni Nového kostela v Litomyšli. Upřímnou a hlubokou soustrast rodině, přátelům a dalším pozůstalým.

Členský příspěvek – známka

Vážení kolegové, 30. dubna 2019 je poslední termín, kdy je možné včas zaplatit členský příspěvek. Po termínu 30. dubna 2019, pokud člen nezaplatí členský příspěvek si sám zruší členství na základě § 3 Stanov ČRS odst.7. písm. b) zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného roku. Po termínu 30.4. 2019 pokud bude člen chtít dál pokračovat v ČRS musí zaplatit nové členství.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok