Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové organizuje sportovní rybolov ve 102 mimopstruhových rybářských revírech o celkové rozloze 3694 ha a ve stejném počtu pstruhových rybářských revírech o rozloze 829 ha a celkové délce 1382 kilometrů. Výše uvedené revíry spravuje 97 místních organizací, které sdružují dohromady více jak 37000 členů včetně mládeže. Územní svaz hospodaří jak na tekoucích vodách, tak na uzavřených vodních nádržích, jezerech, propadlinách vzniklých těžbou, rybnících, odstavných ramenech a tůních. Osu říční sítě tvoří řeky Labe a Orlice s významnými přítoky, kterými jsou: Úpa, Metuje, Loučná, Chrudimka a horní tok Jizery. V povodí těchto řek se nacházejí atraktivní vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku, Seč na Chrudimsku a Pastviny na Ústeckoorlicku. Územní svaz se může pochlubit druhou nejrozsáhlejší sítí pstruhových revírů v republice.

Na mimopstruhových revírech vodních nádrží se loví převážně kapr, cejn a dravé ryby, hlavně štika a candát. Na říčních revírech k těmto úlovkům přibývají typicky říční druhy ryb jako jsou parma, tlouš?, podoustev či bolen. Na horních tocích řek najdeme pstruhové revíry s hojným zastoupením lososovitých druhů ryb: pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký. S úhořem se můžeme setkat ve všech typech vodního prostředí.

Východočeský územní svaz ČRS Hradec Králové z finančních prostředků získaných prodejem povolenek osazuje svěřené rybářské revíry podle stanovených hospodářských plánů. Hodnota vysazovaných ryb se pohybuje každoročně kolem 17 miliónů korun. Celkem je vysazováno 24 druhů ryb, z nichž nejvíce je zastoupen kapr 333 000 kusů, 310 tun a pstruh obecný 212 000 kusů.

Každý rok se ve východočeských revírech sportovním rybolovem sloví více jak 514 tun všech druhů ryb, z toho 201 000 ks - 407 tun kapra, 9 900 ks - 18 tun štiky, 49 000 ks 14tun pstruha obecného, 19 000 kusů – 7 tun pstruha duhového a 11 000 kusů – 3,5 tun lipana.

Rozmanitá nabídka dobře zarybněných revírů ve východních Čechách se těší na Vaší návštěvu.

 

   Web  Kontakt Revíry MP a P Mapa 

Východočeský ÚS - Aktuality

Vysazení násad Pot, Pdt, násad lína a kapra tržního v termínech od 20.5. do 29.5.2020

Vysazení pstruha potočního násada 600 kg. MO Hostinné 200 kg, MO Trutnov 200 kg, MO Miletín 100 kg a MO Těchonín 100 kg. Pstruha duhového tržní velikost 300 kg. MO Hostinné 100 kg a MO Těchonín 200 kg. Násada tržního lína 80 kg MO Vrchlabí. Kapr o průměrné hmotnosti 1,8 kg celkově 3600 kg. MO Třebechovice 1200 kg, MO Vrchlabí 1800 kg, MO Nekoř 600 kg.

Pokračuje vysazení mníka jednovousého, pstruha potočního a pstruha duhového

V uplynulých dnech byl do revírů Východočeského územního svazu vysazen rychlený mník jednovousí. Požadavky organizací budou již splněny. Na podzim bude vysazován již roček mníka, nebo násada. Mníka rychleného bylo vysazeno celkem 15000 ks. MO ČRS Vysoké Veselí 5000 ks, MO Ostroměř 5000 ks, MO Hořice 3000 ks a MO Česká Skalice 2000 ks. Pstruh potoční celkem 400 kg do revíru MO Dvůr Králové nad Labem 100 kg, MO Police nad Metují 150 kg a MO Broumov také 150 kg. Pstruh duhový 100 kg MO Dvůr Králové nad Labem.

Rozvoz pstruha duhového, pstruha potočního a násadu kapra

Zaměstnanci MO ČRS Hradec Králové v minulých dnech rozvezli násady pstruha tržního (duháka), pstruha potočního a násadu kapra do revírů Východočeského územního svazu. Pstruha duhového 800 kg. MO ČRS Jabloné nad Orlicí 300 kg, MO Hronov 200 kg, MO Častolovice 100 kg a MO Semily 200 kg. Pstruh potoční 200 kg vysazen do revírů MO Kostelec nad Orlicí 100 g a MO Letohrad 100 kg. Kapr 400 kg byl vysazen do revírů MO Starý Ples.

Vyjádření ČRS k obdrženým připomínkám k pracovnímu návrhu na změny Stanov ČRS

Vážení rybáři, po více než týdnu možnosti podávání připomínek k pracovnímu materiálu návrhu na změny Stanov ČRS bychom Vám rádi poděkovali za celou řadu podnětů, které zasíláte. Termín 29. května 2020 pro podání připomínek trvá a další náměty jsou samozřejmě vítány. Protože přichází celá řada dotazů na upřesnění a odůvodnění navržených úprav Stanov ČRS, pokusíme se objasnit několik klíčových oblastí návrhu, které jsou nejvíce diskutovány, a zároveň nastínit, jak by se mohla některá navržená ustanovení v případě jejich akceptace Republikovým sněmem ČRS promítnout v praxi. 1) Klíčová oblast – kárné řízení Podle návrhu by došlo k přesunu administrace kárných řízení za porušení pravidel...

Vysazení pstruha duhového

Ve dvacátém týdnu byl vysazen pstruh duhový do revírů Východočeského územního svazu o celkové hmotnosti 670 kg. Do revírů MO ČRS Přelouč 150 kg, MO Luže 120 kg, MO Potštejn 200 kg a MO ČRS Těchonín 200 kg. S vysazením pstruha se bude pokračovat i příštích týdnech.

Ze zasedání Rady ČRS (květen 2020)

Květnové zasedání Republikové rady proběhlo v řádném termínu 7. května 2020. Vzhledem k omezením, spojeným s epidemií Covid-19 bylo zasedání uspořádáno prostřednictvím videokonference. Klíčovými tématy byly návrhy na změny Stanov ČRS, informace o postupu tvorby centrálního informačního systému a opatření přijatá na úseku sportovních odborů a Odboru dětí a mládeže v souvislosti s epidemií koronaviru. V úvodu jednání informoval předseda Odboru mládeže Rady ČRS Jiří Marek členy Republikové rady o problematice plánovaných akcí pro děti a mládež v roce 2020 v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními. Klíčovými akcemi, jejichž konání je díky epidemii koronaviru ohroženo, jsou zejména letní tábory dětí a mládeže, organizace rybářských kroužků a také...

Vysazení mníka jednovousého do revírů Vč

Vysazujeme další reofilní druhy ryb na podporu biodiverzity našich revírů. V tomto týdnu bylo do našich revírů vysazeno 31000 ks mníka jednovousého (Lota lota) 4-5 cm. MO ČRS Borohrádek 4000 ks, MO Choceň 3000 ks, MO Ústí nad Orlicí 6000 ks, MO Kostelec nad Orlicí 6000 ks, MO Týniště nad Orlicí 3000 ks, MO Starý Ples 3000 ks a Dvůr Králové nad Labem 6000 ks. Vysazováním mníka do revírů Vč. bude pokračovat v příštím týdnu.

Odborné stanovisko – průzkum ryb v Tiché Orlici

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy obdržela elektronickou poštou dne 20.4.2020 Vaši žádost o provedení ichtyologického průzkumu toku Tiché Orlice. Důvodem žádosti byla vizuální absence všech druhů ryb a vodních živočichů a nahlášení nálezu asi 40 kusů pstruha potočního na česlech MVE v Sobkovicích. Agentura provedla průzkum společenstva ryb v Tiché Orlici od Jablonného na Orlici po Králíky dne 28.4.2020. Odborné stanovisko Tichá Orlice 2020

Návrhy na změnu Stanov ČRS

Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu. Informace na webu Rady ČRS

Vysazení pstruha do revírů Východočeského územního svazu

900 kg tržního pstruha duhového a 100 kg pstruha potočního. Pstruha duhového bylo vysazeno 200 kg MO Dvůr Králové nad Labem, 100 kg MO Měziměstí, 100 kg Miřetice, 100 kg Moravská Třebová, 300 kg Ústí na Orlicí,100 kg MO Solnice a 100 kg tržního pstruha potočního.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok