V minulém roce jsme naše rybáře informovali o novele zákona o rybářství (99/2004 Sb.) v souvislosti s implementací tzv. „unijního seznamu“ invazních nepůvodních druhů ryb. Zároveň jsme publikovali rozšíření tohoto seznamu v průběhu roku o další druhy. Nyní přinášíme nepříjemnou zprávu, a sice že na našem území byl zjištěn hlavačkovec Glenův, který se nachází na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů a připomínáme, jak s těmito druhy zacházet.

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)

Jedná se o rybí druh, který pochází z povodí řeky Amur (severovýchodní Čína, ruský Dálný Východ a severní část Korejského poloostrova). Hlavačkovec dosahuje délky těla 20-25 cm, má velká ústa, dvě hřbetní ploutve, ocasní ploutev je zakulacená. Zbarvení většinou tmavé s tmavými skvrnami na hřbetě a bocích. Mimo to se na těle objevují i drobné žluté až modrozelené skvrnky, nejvíce na břiše. Živí se dravě, jako potrava mu slouží drobné vodní organismy z řad bezobratlých i obratlovců, včetně pulců žab či malých ryb i jiker. Není náročný na množství kyslíku ve vodě.

6143238433 395fb4dc20 b

Prvně byl dovezen do Ruska (Petrohrad, Moskva), odkud byl z chovu v akváriích vypuštěn a rozšířil se do okolních vod. Odtud došlo k šíření dále na západ. Dnes je znám například z Běloruska, Ukrajiny, Litvy, Polska, Maďarska a Slovenska, ale objevuje se i na Balkánském poloostrově a nedávno i v Německu a Finsku. Zavlečení do ČR se dalo vzhledem k výskytu v sousedních státech očekávat, a tak byl před časem hlavačkovec Glenův zjištěn na Plzeňsku.

Z rybích druhů, se kterými se tak můžete v našich vodách setkat, jsou na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů uvedeny tyto druhy: střevlička východní, slunečnice pestrá, sumeček černý a hlavačkovec Glenův.

Chinese sleeper2

Připomínáme všem rybářům, že v zákoně o rybářství, konkrétně v § 13, který se týká lovu, najdeme od počátku roku 2022 dvě zásadní ustanovení: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každého takového uloveného jedince nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Opakovaně se tak obracíme na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy, a pomozte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod. Děkujeme.

Petrův zdar!

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok