Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka si vás dovoluje pozvat na seminář - workshop:

Vltava v Praze – vliv města na řeku a řeky na město

Seminář se koná dne 15. listopadu 2018 (čtvrtek) od 9:00 do 13:00 v konferenčních prostorech CAMP v areálu IPR - Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. 

Vstup je volný.

Program:

1. Představení projektu a základní informace. RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., VÚV TGM, v.v.i.

2. Sledování jakosti vody během průtoku Prahou 2017-2018. Ing. Lenka Matoušová, VÚV TGM, v.v.i.

3. Ovlivnění jakosti Vltavy stokovou sítí a vypouštěním z ÚČOV. Ing. Václav Šťastný, VÚV TGM, v.v.i.

4. Webová mapová aplikace pro zobrazení výstupů projektu. Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Marcela Makovcová, VÚV TGM, v.v.i. 5. Ovlivnění Vltavy Pražskou aglomerací. RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., VÚV TGM, v.v.i.

6. Ryby v Praze: Povídky vltavské, aneb trampoty pražského rybářského hospodáře a jemu svěřené obsádky. – Ing. Pavel Vrána, Ph.D., ČRS, Praha.

7. Dlouhodobé změny jakosti Vltavy v úseku Podolí – Troja. Mgr. Jakub Dobiáš, Povodí Vltavy, s.p., Praha.

8. Historický vývoj jakosti vody ve Vltavě v Praze. RNDr. Josef K. Fuksa, CSc., VÚV TGM, v.v.i.

9. Diskuse.

10. Vltava a Praha – doporučení z pracovních výsledků projektu a z diskuse - jak dále fungovat pohromadě a co je třeba sledovat.

Seminář je výstupem projektu „Voda pro Prahu“, operačního programu OP Praha – Pól růstu ČR, dílčího projektu Říční tok v intravilánu – stanovení a optimalizace antropogenních tlaků. 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok