Ve čtvrtek 14. června proběhla na orlickém Štědroníně plánovaná koordinační schůzka zástupců dobrovolných členů rybářské stráže a pracovníků Rady ČRS, která je uživatelem ÚN Orlík. Na revíru platí kromě celosvazových mimopstruhových povolenek i krajské mimopstruhové povolenky všech územních svazů.

Schůzky se zúčastnili zástupci místních organizací, jejíchž členové mají působnost rybářské stráže na ÚN Orlík

Údolní nádrž Orlík patří se svými 2.300 hektary a více než 300 kilometry břehů mezi největší a nejlépe zarybněné svazové revíry v ČR. O dodržování podmínek výkonu rybářského práva se na tomto revíru starají dva profesionální členové rybářské stráže a 61 dobrovolných členů z 16 okolních místních organizací.

V roce 2017 bylo na tomto revíru členy rybářské stráže zkontrolováno více než 5.000 povolenek k lovu. Byla zjištěna řada přestupků, z nichž 40 nejvážnějších bylo řešeno odebráním povolenky. Méně závažné přestupky (nezapsaná docházka, chybějící část povinného vybavení..) byla zpravidla řešena na místě domluvou a zapsáním přestupku do povolenky; v případě opakovaného porušení je pak situace řešena zasláním návrhu na zahájení kárného řízení místní organizaci, které je rybář, který pravidla porušil, členem. Závažnější přestupky (lov mimo povolenou denní dobu lovu, lov na tři pruty, lov dravců v době jejich hájení, překročení denního limitu úlovků..) jsou řešeny okamžitým odebráním povolenky a zahájením kárného řízení.

Schůzku vedl hospodář revírů Rady ČRS Ing. Branislav Ličko (vlevo), zúčastnil se i předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma.

Od letošního roku čeká dobrovolnou rybářskou stráž s působností na Orlíku velmi výrazná změna; nově mají možnost používat veškeré vybavení, které bylo dosud k dispozici pouze profesionálním strážným. Jedná se zejména o motorové čluny, noční vybavení a obranné prostředky. Vybavení bude zapůjčeno dobrovolným členům Rybářské stráže bezplatně. Podmínkou využití motorových člunů je vlastnictví oprávnění Vůdce malého plavidla; pro členy, kteří tímto oprávněním nedisponují, bude v nejbližší možné době tento kurz a následné oprávnění na náklady Rady ČRS zařízeno.

V souvislosti s nadcházející sezónou dravců bychom rádi připomněli ustanovení, které letos na Orlíku platí nově - Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky (nesmí být přechovávány ani zakoupené nástražní rybky nedosahující délky 15 centimetrů).

Lov hlubinnou přívlačí (tažení nástrahy za lodí) je povolen pouze za použití pádel nebo vesel (motor nesmí být použit). 

Členové dobrovolné RS budou mít nově k dispozici flotilu člunů i noční vidění

Pevně věříme, že tato opatření povedou k lepší a efektivnější ostraze tohoto revíru. Zvýšený počet kontrol dodržování Rybářského řádu a Bližších podmínek výkonu rybářského práva je v zájmu každého poctivého rybáře i rybí obsádky.

 

Tomáš Kočica

 

 

 

  


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok