V sobotu 21. dubna proběhl Mezinárodní den rybí migrace. Zástupci Českého rybářského svazu se zapojili do mnoha akcí, které měly za účel upozornit veřejnost na problém malé prostupnosti vodních toků, které komplikují rybám cestu za potravou nebo do trdlišť.

V sobotu 21. dubna proběhl Mezinárodní den rybí migrace. Zástupci Českého rybářského svazu se zapojili do mnoha akcí, které měly za účel upozornit veřejnost na problém malé prostupnosti vodních toků, které komplikují rybám cestu za potravou nebo do trdlišť. O problematice rybí migrace přednášel Ing. Pavel Vrána Ph.D., odborný referent a ichtyolog ČRS.

V prostředí České republiky se v souvislosti s migrační prostupností našich toků nejčastěji skloňují dva rybí druhy – úhoř a losos. Losos se vytírá v řekách a potocích, odkud jako odrostlý jedinec, tzv. strdlice, putuje do moře, kde stráví většinu života. Po dosažení pohlavní dospělosti se proti proudu řek vrací zpět do řek, kde se vytírá a svůj životní cyklus tím zakončuje. Oproti tomu úhoři se vytírají v oblasti Sargasového moře, kde začíná jejich cesta do sladkých vod, kde prožijí většinu života, na jehož sklonku se vydávají zpět na pouť do Sargasového moře k výtěru.

Oba druhy tak sice mají opačný vzorec chování (losos je tzv. anadromní – k výtěru migruje z moře do řek a úhoř je tzv. katadromní – z řek putuje k výtěru do moře), ale oba druhy po cestě potkávají celou řadu migračních bariér. Jedná se zejména o přehradní nádrže s elektrickými turbínami, které dokáží migrující populaci v lepším případě zastavit, v horším případě fyzicky zcela zlikvidovat. K problematice úhoře a lososa, včetně programů na jejich repatriaci v našich vodách se vrátíme v dalším článku.


Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhla krátká série přednášek v areálu MEVPIS Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňany nejen pro studenty Střední rybářské školy, ale i pro studenty nedalekého gymnázia. Hlavním tématem byla problematika lososí a úhoří migrace. Kromě sekretariátu Rady Českého rybářského svazu se do přednášek zapojil i Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. 

   

V pátek 20. dubna proběhla velmi zajímavá akce v Lysé nad Labem pro studenty základních škol. Na programu spolupracovala Rada Českého rybářského svazu, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V sérii přednášek a názorných ukázek byly představeny nejen hlavní druhy migrujících ryb, ale i problematika rybožravých predátorů a ukázky života pod vodou.

Mezi migrační ohrožení patří i rybožraví predátoři... ... jejichž lebky a skalpy děti velmi zaujaly.
Poznávačka rybích druhů a zkoumání stáří ryb z šupin pod binolupou Praktické ukázky doprovázela přednáška
Ukázky bentosu ze dna okolních revírů  

V sobotu 21. dubna se v klubovně MO ČRS Lysá nad Labem konal již druhý ročník akce pro děti zaměřené na rybí migraci. Děti a jejich rodiče čekala výtvarná soutěž, odborné přednášky o různých vodních obyvatelích, ukázky rybolovné techniky, rybářské závody o zajímavé ceny a hlavně dobrá nálada a možnost seznámení s malými i velkými rybáři.

   

V neděli 22. dubna se v rámci Dne Země konala prohlídka jezu, rybího přechodu, malé vodní elektrárny a  čistírny odpadních vod. Celá akce byla zakončena krátkým přednáškovým cyklem. Akce se samozřejmě zúčastnili i rybáři, zástupci sekretariátu Rady ČRS a MO ČRS Černošice. Ve dvou přednáškách se účastníci z řad široké veřejnosti mohli dozvědět o tom, jak funguje rybí přechod, k čemu je rybám dobrá migrace, jaké druhy ryb žijí v Berounce, o vývoji rybího společenstva této řeky, jak fungují povodně, pohyb štěrku a ledu v řece a jak na ně reagují ryby, něco málo o rybožravých predátorech, o tom, co rybám prospívá a co naopak škodí. Závěr byl vyhrazen dotazům - bylo vidět, že dané téma veřejnost oslovilo a měli zájem dozvědět se více, což nás těší.

Petrův Zdar!

Pavel Vrána

Tomáš Kočica

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok