Republiková dozorčí rada se sešla na každoročním výjezdním zasedání dne 21. - 23. června 2019. Hlavním bodem byla kontrola rekreačního střediska Rady ČRS Štědronín, kde se toto výjezdní zasedání konalo. 

Na jednání byl přizván i předseda Českého rybářského svazu PhDr. Karel Mach. V první části zasedání proběhla kontrola plnění přijatých opatření tohoto areálu, které Republiková dozorčí rada doporučila realizovat v loňském roce - jednalo se zejména o opatření administrativně - technického rázu. V rámci kontroly Republiková dozorčí rada konstatovala, že tato doporučení byla splněna a k jejich realizaci nebyly vzneseny další připomínky. Následná kontrola se zaměřila na současný stav hospodaření v areálu, zejména v oblasti využívání lodí (sloužících k rozvozu násad a činnosti rybářské stráže), spotřebě pohonných hmot, správnému vedení administrativy spojené s ubytováním návštěvníků (knihy hostů atp.).

Návrhy dalších opatření (převážně technického charakteru), sloužících zejména ke zvýšení komfortu ubytovaných hostů (např. nutná oprava příjezdové cesty, podmíněná souhlasem a součinností majitelů okolních pozemků), budou předloženy Republikové radě v rámci pravidelného zasedání v září tohoto roku.

Republiková dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu a jeho orgánů. O výsledcích své činnosti informuje Republikovou radu; zprávu o výsledcích své činnosti předkládá Republikovému sněmu. Předsedou Republikové dozorčí rady ČRS je ve volebním období 2018-2021 Ing. Leoš Křenek.

  • Republiková dozorčí rada se skládá z členů zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  • Republiková dozorčí rada kontroluje veškerou činnost a hospodaření republikových orgánů Svazu. Předseda Republikové dozorčí rady nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí Republikové rady, odborů a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.
  • Na žádost orgánu kterékoli organizační jednotky Svazu provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti Svazu. Republiková dozorčí rada může přizvat ke spolupráci odborníky. Provádí rovněž kontrolu v místních organizacích ČRS a územních svazech ČRS i bez souhlasu těchto jednotek, jde-li o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou Republiková rada a územní svaz nebo Republiková rada a místní organizace.

(ze Stanov ČRS)

 

029

005 0

Rekreační areál ČRS Štědronín se nachází přímo na břehu Orlické přehrady. Nabízí veřejnosti ubytování ve dvou nově zrekonstruovaných apartmánech (každý pro pět osob) a rybářské chatě, rozdělené na dvě samostatné poloviny (každá také pro pět osob).

Více o ubytování a možnost rezervace najdete zde. 

010

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok