Aktuální povolená denní doba lovu je: 05:00-22:00 na MP revírech a 7:00-17:00 na P revírech.

Nejčastěji hledané: MP revíry, P revíry, Rybářský řád, Rybářský kalendář

Ve středu proběhla v souvislosti s otravou řeky Bečvy koordinační schůzka zástupců Českého rybářského svazu, Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství, které ji iniciovalo. Toto jednání bylo realizováno prostřednictvím videokonference, a navazovalo na včerejší setkání se zástupci MŽP a ČIŽP. Cílem bylo projednat aktualní stav a dohodnout se na dalším postupu, který by měl v konečném důsledku vést k revitalizaci postiženého úseku řeky Bečvy. 

Jednatel ÚS pro severní Moravu a Slezsko ing. Trybuček informoval přítomné o postupu ohledně odhadu výše škod na rybí populaci, kterou tato ekologická havárie způsobila. Celková hmotnost posbíraných ryb může odhadem dosahovat 40 tun i více, k přesnému vyčíslení škody byl osloven brněnský Ústav pro biologii obratlovců Akademie věd. Výsledky předmětného šetření by mohly být k dispozici do konce tohoto týdne.

Za ČRS se jednání účastnil předseda Dr. Mach, jednatel Ing. Heimlich, jednatel ÚS SMaS Ing. Trybuček a právník ČRS Mgr. Zdvořáček; Ministerstvo zemědělství bylo zastoupeno ředitelem Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ing. Žižkou a vedoucím Oddělení rybářství a včelařství ing. Chalupou; za Povodí Moravy jednal generální ředitel MVDr. Gargulák a vedoucí kanceláře generálního ředitele Mgr. Šmatera.

Státní podnik Povodí Moravy nadále provádí intenzivní monitoring kvality vody v Bečvě - pozitivní zprávou je, že poslední měření na celém postižením úseku řeky naznačují, že koncentrace kyanidu postupně klesly (a to i díky dešťovým srážkám v posledních dnech a navýšení průtoku) pod kritické hodnoty a do budoucna by snad nemusely představovat pro řeku další zátěž, která by bránila zarybnění. V průběhu dnešního rána Povodí Moravy rovněž zahájilo sběr bentosu z postižených oblastí - výsledky rozborů ukáží, jakým způsobem byla ovlivněna úživnost řeky, a v jakém časovém horizontu lze očekávat oživení postiženého úseku. Rovněž je třeba provést důkladné rozbory sedimentů. 

Velkou výzvou do budoucích let je zajištění genetického materiálu a odchovných kapacit zejména reofilních druhů ryb, které budou sloužit jako zdroj pro zarybňování Bečvy. S Ministerstvem zemědělství budeme v nadcházejícím období kromě jiného diskutovat úpravu zarybňovacího plánu i možnost využití některých vodních ploch k odchovu, které dosud k produkci ryb nesloužily.

O dalšim vývoji situace budeme rybářskou veřejnost informovat. 

Tomáš Kočica

IMG 20200921 081211 678x381

 

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok