Vážení rybáři a funkcionáři místních organizací,

dovolujeme si Vás informovat o podmínkách konání zkoušek pro první rybářský lístek a pro rybářskou stráž v kontextu současných epidemiologických opatření.

 

V souladu s čl. I odst. 4 písm. e) mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví (vydaného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů) ze dne 23. dubna 2021 s účinností od 26. dubna 2021, mohou pobočné spolky ČRS (místní organizace a územní svazy)  organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku (zkouška na první rybářský lístek) a ověřování kvalifikačních předpokladů rybářské stráže.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru.

Je nutné zajistit následující body; klíčové jsou:

 1. Zakazuje se v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.
 2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).
 3. Umístěte dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 4. Zajistěte informování členů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím vašich webových stránek a informačních plakátů u vstupu a v provozovně.
 5. Zajistěte maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

V případě konání zkoušek prezenční formou důrazně doporučujeme dodržovat následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor dle shora uvedeného mimořádného opatření:

 1. Omezit množství osob na nezbytně nutný počet s ohledem na podmínky pro vykonání zkoušky.
 2. V průběhu zkoušky zajistit dodržování všech bezpečnostních opatření (doporučujeme v průběhu zkoušky používání respirátorů třídy FFP2 a KN95).
 3. Umožnit absolvování zkoušky prezenční formou:
  1. osobě, která  absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osobě, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě, které byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osobě, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Nadále platí, že dle Ministerstva zemědělství ČR lze organizovat ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku jinak než prezenční  formou a ve věci Vám sdělujeme následující.

Ministerstvo zemědělství ČR uvedlo, že vhledem k tomu, že prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. k zákonu č. 99/2004 Sb.,o rybářství neřeší formu zkoušky pro první rybářský lístek, nespatřuje jako problém zkoušku provést formou videokonference on-line a osvědčení následně zaslat např. poštou.

Tento způsob však nelze uplatnit u zkoušek na rybářskou stráž. Zkouška na rybářskou stráž je dle prováděcí vyhláškou č. 197/2004 Sb. k zákonu č. 99/2004 Sb.,o rybářství přesně rozdělena na písemnou a ústní část a je tedy nutné minimálně písemnou část zkoušky konat prezenční formou za předpokladu, že budou dodržena aktuální vládní opatření.

 

Děkujeme všem funkcionářům a členům za důsledné dodržování pravidel!


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok