Republiková rada Českého rybářského svazu se sešla na řádném zasedání 6. září 2018.  

 

 

Více informací o průbehu jednání v článku.

V úvodu zasedání Rada zhodnotila červnové setkání Českého rybářského svazu s poslanci sněmovního Zemědělského výboru a zástupci MZe ČR. Konstatovala, že bylo velmi zdařilé a posílilo dlouhodobě dobré vzájemné vztahy, které ve svých vystoupení zmínili jak předseda ZEV Ing. Faltýnek, tak místopředseda a předseda podvýboru pro zájmové svazy Ing. Kováčik, stejně jako ředitel odboru MZe Ing. Žižka.

Zasedání ZEV PSP ČR s ČRS proběhlo 21. 6. 2018.

 

Zástupci ČRS předložili představitelům ZEV a MZe aktuální problémy, které tíží Svaz, např. pravidla státní dotace „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“, které stanovují podmínku plátcovství DPH u žadatele o dotaci a tím prakticky vyřazují z možností jejího čerpání organizační jednotky ČRS. Ty, až na výjimky, plátci DPH nejsou. Jako další byla akcentována problematika náhrad škod způsobených rybožravými predátory na rybách v rybářských revírech a v neposlední řadě tíživý problém zadržení vody v krajině, kde stát vyčlenil na výstavbu a rekonstrukci rybníků velmi malé finanční prostředky - 1 mld. Kč na pětileté období, tzn. pouze 200 mil. Kč na rok.

V dalším bodu Rada vzala na vědomí odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2018, který signalizuje pokračující růst zájmu o celosvazové povolenky a tím i vyšší příjmy za jejich prodej o 8,1 mil. Kč (celkové příjmy se odhadují na 91,4 mil. Kč) a z toho vyplývající vyšší podíly, které připadnou uživatelům rybářských revírů sdružených do celosvazového rybolovu. Tento odhad je velmi podstatný, protože umožňuje pružně reagovat na očekávané příjmy z prodeje celosvazových povolenek zvýšeným zarybněním rybářských revírů ještě na podzim letošního roku.

Jednatel podal informaci o přípravě XVII. Republikového sněmu ČRS, který se uskuteční 24. listopadu 2018 v Průhonicích. Momentálně se pracuje na  tištěné zprávě o činnosti, kterou obdrží delegáti sněmu s pozvánkou na jednání tři týdny předem.

Rada dále vyslechla informaci o činnosti mezi zasedáními Rady - nejdůležitější bylo již zmíněné setkání ČRS a Zemědělského výboru, dále Národní kolo Zlaté udice konané v Bílině a také účast ČRS na výstavě Země živitelka, kde se svazová expozice tradičně těšila velkému zájmu návštěvníků. V zázemí výstavného stánku ČRS proběhla řada neformálních jednání a setkání s poslanci, zástupci ministerstev, rybářského školství i výzkumu a profesními partnery.

Výstavní expozice ČRS na Zemi živitelce 2018 byla stále plná.

Nejúspěšnější týmy NK Zlaté udice 2018 v pořadí           1. Severočeský ÚS, 2. MRS, 3. Západočeský ÚS.

V různém byla Rada informována o výsledku kontroly dotací z Operačního programu rybářství na aktualizované vydání knihy Rybářství a rybolov a učebnice Příručka pro rybářské hospodáře  provedené finančním úřadem. Kontrola v závěrečném protokolu konstatovala, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona  č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, platební výměr nebude vydán a daňové řízení tímto končí. Dále závěrečný protokol  uvádí, že příjemce dotace postupoval v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a splnil povinnost využívat dotaci v souladu s rozhodnutím.

Předchozí zjištění Auditního orgánu Ministerstva financí, který došel k závěru, že ČRS nepostupoval v rámci této dotace správně a měl by vrátit nezpůsobilé náklady ve výši 1 866 100,- Kč  a 1 623 200,- Kč se podle očekávání nepotvrdilo a kontrola provedená na základě požadavku ČRS finančním úřadem zcela jednojednoznačně osvědčila, že ČRS postupoval v souladu s předpisy i podmínkami pro poskytnutí dotace a nijak nepochybil.

Rada v této souvislosti rozhodla  požadovat po Ministerstvu financí refundaci nákladů na právní služby, které jí vznikly v souvislosti s vypořádáním se s chybným závěrem Auditního orgánu MF.

Nesprávná stanoviska auditního orgánu byla zneužita i k hrubým útokům proti vedení svazu a ke křivým obviněním. Na autora této dehonestující kampaně na sociálních sítích bude podán podnět k trestnímu stíhání.

Rada dále vzala na vědomí rozhodnutí výboru Jihočeského ÚS ČRS o vložení pstruhových rybářských revírů do celosvazového rybolovu s účinností od 1.1.2019.

Souhlas Rady získal návrh MO ČRS Frýdek-Místek 2, doporučený Územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko, o podání žádosti o přidělení pořadatelství Mistrovství světa veteránů v rybolovné technice v roce 2019 s konáním ve Frýdku-Místku.

 

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 4. října 2018.

 

Jan Štípek, jednatel ČRS


Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

7.6. (Vrána, Kočica) ÚN Orlík - Vysazování odkrmeného úhoře; 8. 6. (Šíma, Zemánková, Kočica) Vyšší Brod - ME LRU muška; 11. 6. (Vrána) Praha ČT - sucho na rybnících, na MP a P revírech; 12. 6. (Vrána) Rada ČRS - ČR Regina s Jolanou Novákovou - (rybníky ve správě ČRS v Praze, invazní druhy ryb ve stojatých vodách, invazní druhy ryb v tekoucích vodách, kapr vs. doplňkové druhy ryb v rybnících); 14. 6. (Štípek, Ličko, Zdvořáček, Bauerová) Rada ČRS – porada jednatelů; 14. 6. (Podlesný, Ličko)  ÚN Orlík - Rybářská stráž; 15. 6. (Šíma, Hnízdilová) Bílina - Národní kolo Zlaté udice; 16. 6. (Vrána) Lysá nad Labem – ČT k příležitosti zahájení sezóny lovu dravců; 18. 6. (Vrána) Rada ČRS - ČT Karlovy Vary informace k zahájení sezóny lovu dravců; 21. 6. (Šíma, Štípek, Zdvořáček, Ličko, Vrána, Podlesný, Kočica) Zvíkovské Podhradí – setkání ČRS se zástupci ZEV PSP ČR; 23. 6. (Vrána) Hrochův Týnec - Akce pro děti MO ČRS Hrochův Týnec – simulátory; 23. 6. (Hnízdilová) Kroměříž - Mistrovství republiky v RT; 25. 6. (Vrána) Obchodní akademie Lysá nad Labem - Akce Život ve vodě a kolem ní -  témata Ryby našich vod, Raci a Rybožraví predátoři; 26. 6. (Vrána) AOPK ČR – Praha Chodov Komise pro RP; 25. 6. (Podlesný) SZIF Praha - OP Rybářství 2014-2020; 27. 6. (Vrána) Rada ČRS - TV Noe vstup k světovému dni rybářství (rybáři v současnosti, rybářství vs. životní prostředí, rybářské akce a aktivity, rybáři, ryby a sucho); 26. 6.  (Podlesný, Ličko) ÚN Orlík - Zarybňování rybářského revíru č. 481 501 ÚN Orlík, rybářská stráž; 28. 6. (Podlesný) Mze Praha - Jednání Odborné skupiny OP Rybářství; 4. 7. (Vrána) Horka n. Sázavou - Přednáška pro rybářský dětský tábor ÚSMP Horka n. Sázavou; 9. 7. (Podlesný) Mze Praha – seminář Dotace pro nestátní neziskové organizace ze státního rozpočtu – realizace projektů ČRS na rok 2018; 10. 7. (Podlesný) Žehuň, Račice - Zarybňování rybářské revíru č. 441 501 VK Račice, rybářská stráž; 12. – 13. 7. (Ličko) Rokytno - Zarybnění sumcem ÚN Orlík; 13. 7. (Podlesný) Morava 24 - Zarybňování rybářské revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 17. 7. (Štípek, Zdvořáček, Bauerová) Rada ČRS - převzetí zprávy o daňové kontrole dotací na publikace z OP Rybářství – projekty reg. č.:  CZ.1.25/3.1.00/14.00032 a CZ.1.25/3.1.00/14.00033 na odborné publikace (bez závad); 18. 7. (Podlesný)  ÚN Trnávka - Zarybňování rybářské revíru č. 421 503 Trnava – ÚN Trnávka, rybářská stráž; 18.7. (Štípek, Bauerová) Rada ČRS - osobní  informace k ekonomickým aspektům činnosti ČRS na základě žádosti Romana Vlčka, člena MO ČRS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; 19. 7. (Kočica) Křivoklátsko - Návštěva dětského tábora Střč. ÚS; 24.7. (Kočica) Černošice - Městský tábor ÚSMP; 24. 7. (Vrána) Praha - ČT 24, web ČT 24, rozhovor na téma: „rybářské revíry vs. sucho“; 25. 7. (Zdvořáček, Kočica) ÚN Orlík - Rybářská stráž; 27. 7. (Vrána) Rada ČRS - Blesk (web) sucho a ryby; 27. 7. (Hnízdilová) Horní Poříčí - Kontrola LTM MO Strakonice; 27. 7. (Vrána) Praha- TV Nova - o suchu, MVE; 29. 7. -11. 8. (Hnízdilová) Smetanova Lhota – LTM ; 31. 7. (Vrána) Praha - Blesk (tisk) revíry a úhyny ryb; 2. 8. (Vrána) Praha – ČR Region vysílání reportáže z cyklu Česko země neznámá - rybníky v Praze; 2. 8. (Vrána) Praha - Lidové noviny, sucho vs. ryby; 2.8. (Kočica) Smetanova Lhota – Dětský tábor Rady ČRS; 2. - 3. 8. (Hnízdilová) Smetanova Lhota - Jednání se zástupcem SRZ - příprava mezinárodní ZU a setkání vedoucích, jednání o další spolupráci; 7. 8. (Vrána) Rada ČRS - Rádio Blaník - ryby vs. sucho; 10. 8. (Vrána) Praha – Kavčí hory, ČT sucho a úhyny ryb; 10. 8. (Vrána, Podlesný) Malá Skála - Lidové noviny, informace o dovozu úhoře říčního; 15. 8. (Štípek, Ličko) Příbram - Jednání se společností Sportovní zařízení města Příbram o využití rybníka Nový rybník k rybolovu; 16. 8. (Podlesný) Morava 24 - Zarybňování rybářské revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 20. 8. (Vrána) Praha- ČT - vliv MVE na revíry, problematické MVE; 22. 8. (Vrána) Praha - TV Prima sucho, ryby, revíry rybníky; 22. – 28. 8.   (Šíma, Štípek, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Řezníček, Zemánková, Kočica) České Budějovice - Výstava Země živitelka; 29. 8. (Štípek) CENAKVA Vodňany - zasedání Šlechtitelské rady pro chov ryb Rybářského sdružení ČR (dotace na udržování a využívání genetických zdrojů v roce 2018); 31. 8. (Ličko) Štědronín - Kontrola činnosti na středisku; 5. 9. (Vrána, Podlesný) Praha – nám. Jiřího z Poděbrad Akce pro děti MO ČRS Praha 3 – simulátor zdolávání ryb; 5.9. (Kočica) Plzeň -  Komise pro propagaci Zpč. ÚS; 6. 9. (Podlesný) České Budějovice - Plenární zasedání Rybářského sdružení ČR.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok