Pravidelná schůze Republikové rady ČRS se konala 4. října 2018 v Praze.  Hlavními body jednání byly příprava XVII. Republikového sněmu ČRS  a informace o propagační činnosti a výstavních akcích s účastí ČRS v roce 2018.

Více informací o průbehu jednání v článku.

Po zahájení informoval předseda ČRS JUDr. Šíma členy Republikové rady o usnesení výboru Jihočeského územního svazu ČRS o kooptaci Ing. Karla Korandy a Ing. Josefa Kostky za členy Republikové rady ČRS. Rada vzala toto rozhodnutí na vědomí. Oba jmenovaní se již zasedání Rady zúčastnili. 

V rámci kontroly usnesení se Rada zabývala návrhem právní komise na změny Stanov ČRS připraveným pro delegáty nadcházejícího sněmu. Z podstatnějších změn stojí za zmínku zejména:

  • Návrh na vrácení termínu pro zaplacení členských příspěvků do konce února (nyní do konce dubna),
  • možnost uložení kárného opatření nejen za nesplnění členských povinností, ale i za maření výkonu kárného opatření, které má zamezit, aby si člen, jemuž bylo uloženo kárné opatření odnětí nebo nevydání povolenky k rybolovu opatřil povolenku podvodným způsobem jinde,
  • vypuštění možnosti nahradit některá kárná opatření výkonem práce či naturálním plněním,
  • upřesnění formulace ohledně volby do orgánů místní organizace či územního svazu - volba se provádí z řad členů MO, resp. MO sdružených v územním svazu s cílem zdůraznění základního principu členství v jedné místní organizaci.

Do návrhu na změny stanov naopak nebyl zařazen požadavek na přenesení kárného řízení z místních organizací na územní svazy, neboť by se jednalo o významný zásah do stanov a jednacího řádu. Ten však požadují pouze dva územní svazy a ostatní jej odmítají. O přijetí či odmítnutí navrhovaných změn budou rozhodovat delegáti Republikového sněmu.

Rada se rovněž zabývala návrhem na založení pstruhařského odboru, jako nového pomocného orgánu Rady, který předložil předseda hospodářského odboru Dušan Hýbner. Důvodem je potřeba intenzivněji se zabývat problematickým stavem pstruhových vod, detailně analyzovat a vyhodnotit situaci a hledat východiska a opatření k nápravě současného stavu. Rada rozhodla nejprve požádat územní svazy o nominace do tohoto specializovaného útvaru s tím, že podle navržených zástupců rozhodne o statusu útvaru (samostatný odbor, sekce či pracovní skupina hospodářského odboru).

Úlovky pstruha potočního a lipana dlouhodobě klesají; velký vliv na to má zejména sucho, rostoucí počet predátorů, nešetrné úpravy toků i farmakologická rezidua, které čističky nedokáží efektivně zpracovat 

Dalším bodem jednání byla informace o činnosti na úseku propagace, styku s veřejností a výstavních akcí. Český rybářský svaz se prezentoval svojí expozicí na třech veletrzích a výstavách s velkou návštěvnickou účastí i významnými hosty - For Fishing v Praze, Natura Viva v Lysé nad Labem a Země živitelka v Českých Budějovicích.

ČRS se dále zúčastnil formou poskytnutí technických prostředků (simulátory záběru ryb a regulačního odlovu kormorána) a materiální podpory řady akcí, pořádaných místními organizacemi nebo územními svazy (výročí místních organizací, sportovní události, městské náborové akce pro děti, rybářské tábory pro děti apod.) a prezentoval se na konferencích a seminářích přednáškami. Od počátku letošního roku proběhlo 38 významnějších vystoupení a reportáží v médiích (např. ČT, TV Nova, TV Prima, TV Barrandov, TV Noe,  Český rozhlas, Rádio Blaník, Rádio Čas, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk…). Byly provedeny dotisky některých výukových a propagačních materiálů, které je možné objednat na stránkách ČRS.

Rada ČRS začala letos  vydávat Rybářský zpravodaj v elektronické formě (1. číslo 2/2018, 2. číslo 6/2018, 3. číslo je plánované po Republikovém sněmu), který obsahuje souhrn nejdůležitějších událostí uplynulého období, rozšířené informace pro funkcionářský aktiv, ale i informace pro veřejnost. Jeho současná čtenost představuje 17 500 uživatelů.

Sílí i svazový profil na sociální síti Facebook, který v průběhu září dosáhl 1 milion zobrazení (od založení v srpnu 2017), dosah jednotlivých příspěvků činí 5 až 80 tisíc uživatelů podle typu obsahu sdělení. Změny doznaly i webové stránky www.rybsvaz.cz – byla provedena úprava pro mobilní platformy a přechod na responzivní design, což přineslo společně se zvýšením počtu aktualit meziroční nárůst návštěvnosti o více než 20%. Zcela nové webové stránky ČRS s rozšířenými funkcemi budou představeny v listopadu formou duplicitního provozu se stávající verzí, od ledna 2019 se počítá s plným přechodem na nový web.

Redesign webové prezentace prochází zátěžovými testy; představen bude v listopadu 2018 formou duplicitního provozu se stávající šablonou 

 

Rada se dále zabývala zajištěním XVII. Republikového sněmu (24.11.2018) – konkrétně přípravou Zprávy o činnosti a programem sněmu. Sněm vyhlásí Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu ČRS na následující čtyřleté volební období, a co je hlavní – zvolí předsedu Českého rybářského svazu. Rada připraví v souladu s Jednacím řádem ČRS pro volební komisi návrh kandidátů na funkci předsedy; zájem ucházet se o tento post doposud deklarovali následující kandidáti (abecedně):

  • MUDr. Josef Doležal
  • Dušan Hýbner
  • PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
  • Jiří Marek

V souladu s platnými Stanovami a Jednacím řádem ČRS nelze vyloučit rozšíření kandidátní listiny o další uchazeče.

Členové Rady vyslechli informaci o výsledku územní konference Středočeského územního svazu ČRS, konané 22.9.2018, která zvolila předsedou územního svazu Dušana Hýbnera, členem Republikové rady Radka Zahrádku a členem Republikové dozorčí rady Mgr. Václava Pertla.

Příští schůze Republikové rady ČRS se bude konat 8. listopadu 2018.

Jan Štípek, jednatel ČRS

 


Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

10.9. (Štípek, Ličko, Zdvořáček, Podlesný, Kočica, Vrána,) Štědronín - Společné jednání ČRS, MRS, Mze, Rybářského sdružení ČR k aktuálním a koncepčním záležitostem rybářství; 2018; 11. 9.  (Podlesný, Vrána, Ličko) ÚN Orlík – kontrola rybářských závodů World Carp Masters 2018 na ÚN Orlík; 13. 9. (Štípek, Zdvořáček, Bauerová, Zemánková, Zdvořáček, Kočica, Ličko) Rada - porada jednatelů ÚS ČRS; 13. – 16. 9. (Vrána)  Roudno - výjezdní zasedání odboru životního prostředí a čistoty vody; 14. - 15. 9. (Hnízdilová) Horní Bečva - Setkání mládeže; 16. 9. (Hnízdilová) VK Račice - Mezinárodní mistrovství ČR v LRU – feeder; 19. 9. (Vrána) Mze - Odborný seminář „Podpora projektů nestátních neziskových organizací v rámci státní dotační politiky vůči NNO z kapitoly Ministerstva zemědělství v období 2018 – 2019; 19. – 20. 9. (Vrána) Praha - Bilaterální dialog s EK o soustavě Natura 2000 – ze strany ČRS akcentován vliv MVE a rybožravých predátorů; 20. 9. (Hnízdilová) MŠMT Seminář - Podávání žádostí a vyúčtování dotací pro NNO; 21. 9. (Vrána) Suté Břehy - Série přednášek na setkání vedoucích kroužků dětí a mládeže; 26. 9.  (Zemánková, Hnízdilová) Rekreační zařízení Počta u ÚN Orlík - prohlídka RZ pro využití na LTM Rady a jiné akce; 26. 9. (Vrána) Olomouc - Studie revitalizace Bystřice Hanácké; 27. 9. (Ličko) MO Nový Jáchymov - Jednání s členy výboru o způsobu řešení přestupků na ÚN Orlík; 3. 10 (Vrána) Rada ČT – Černé ovce, natáčení o vlivu MVE na rybářské revíry.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok