Republiková rada ČRS se sešla na svém posledním zasedání v tomto volebním období 8. listopadu 2018.

 

 

První bod schůze byl věnován rybářskému sportu a mládeži. Rada vyslechla informace koordinátora sportovní činnosti ČRS dr. Josefa Doležala o domácí i zahraniční sportovní činnosti a o umístění našich reprezentantů, kteří obsazují v řadě disciplín rybářského sportu - rybolovné technice i lovu ryb udicí - dlouhodobě přední pozice. Sezóna byla z hlediska výsledků příznivá, za zdůraznění stojí zejména první místo našich muškařů na MS ve Vyšším Brodě a mimořádné úspěchy Kateřiny Markové a Jana Bombery, a také dalších závodníků, na MS v rybolovné technice ve Švédsku, kde získala naše reprezentace celkem 21 medailí (12 zlatých 5 stříbrných a 4 bronzové).

Mnohonásobná medailistka v RT Kateřina Marková je i držitelkou světového rekordu   Na Mistrovství Evropy v lovu ryb na umělou mušku získal zlato Pavel Chyba. První pozici vybojoval i reprezentační tým ČR 

 

Na závěr svého vystoupení MUDr. Doležal oznámil, že po dvaceti letech již nebude kandidovat na předsedu odboru RT a poděkoval členům Rady za dlouholetou spolupráci ve prospěch rozvoje rybářského sportu. Předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma ocenil mimořádný přínos dr. Doležala pro rybolovnou techniku a reprezentaci ČRS na mezinárodním poli.

Zprávu o činnosti odboru mládeže Rady předložil jeho předseda Jiří Marek. Hlavními akcemi pro mladé rybáře byly Národní kolo Zlaté udice, konané v severočeské Bílině, letní rybářský tábor Rady ČRS ve Smetanově Lhotě (bohužel kapacita táboru nestačí uspokojit všechny zájemce) a tradiční setkání mladých rybářů, pořádané tentokrát Územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko v Horní Bečvě. Děti měly letos možnost zúčastnit se i mezinárodního setkání rybářské mládeže členských svazů Evropské rybářské federace, které se konalo ve Štrasburku ve Francii – ČRS reprezentovalo dětské družstvo ze Severní Moravy.


Ke konci loňského roku čítala dětská členská základna ČRS téměř 25 tisíc mladých rybářů do 15 let, letos se dá čekat opět nárůst. Radost ze zájmu dětí o rybářství a rybaření kazí nedostatek vedoucích rybářských kroužků (kroužků je zhruba 600, vedoucích přes 800), mnoho místních organizací však kroužky neprovozuje. Možnost navštěvovat rybářský kroužek má proto jen okolo  40 procent dětské členské základny ČRS.


Při kontrole usnesení vzala Rada na vědomí nominace územních svazů na členy zvažovaného pstruhařského odboru s tím, že rozhodnutí o jeho zřízení ponechá na nové Radě ČRS, vyhlášené na XVII. Republikovém sněmu ČRS. Ta zváží, které odbory a komise, jako své pomocné orgány, zřídí.

Stejně tak ponechala Rada na novém svazovém orgánu rozhodnutí o souhlasu s pořádáním rybářských závodů v roce 2019 na ÚN Orlík.

Důležitým bodem jednání byla příprava XVII. Republikového sněmu ČRS (24.11.2018). Všem 162 delegátům sněmu byla odeslána pozvánka s tištěnou zprávou o činnosti a dalšími materiály pro sněmovní jednání. Členové Rady ČRS měli možnost se vyjádřit k základním tézím návrhu usnesení, které zpracuje a předloží ke schválení delegátům návrhová komise. O funkci předsedy ČRS se ucházejí 4 kandidáti (Josef Doležal, Dušan Hýbner, Karel Mach a Jiří Marek - více v samostatné aktualitě ke sněmu – vyjde během několika dnů). 

Rada vyslechla informaci o konání konference Východočeského územního svazu ČRS, která zvolila předsedou Václava Horáka, členem Rady ČRS Ing. Miroslava Bialka a členkou Republikové dozorčí rady Ing. Petru Matouškovou.

Jednatel ČRS informoval Radu o nařízení vlády, podle něhož bude stát od 1.11.2018 vyplácet zástřelné za kormorána ve výši 500 Kč. Přesný metodický postup bude upřesněn v nejbližší době.

Závěrem poděkoval předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma členům Rady za práci v uplynulém volebním období, zvláště pak těm, kteří v této funkci končí.

Příští zasedání Rady se bude konat 6. prosince 2018.

Jan Štípek

jednatel ČRS


Přehled o nejdůležitějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

5. 10. (Podlesný) Praha - jednání k účasti ČRS na veletrhu FOR FISHING 2019; 5. 10. (Bauerová) Ústí nad Labem - ekonomická komise Severočeského ÚS; 8. 10. (Vrána, Kočica) ČMMJ - schůzka k připravovanému opatření EU k použití olova v myslivosti a rybářství; 9. 10. (Martínek, Vrána) Rada Praha – zasedání odboru čistoty vody a životního prostředí; 9. 10. (Podlesný, Kočica) Kořenov, VK Račice - zarybňování rybářské revíru č. 441 501 VK Račice, rybářská stráž; 11.10. (Štípek, Podlesný, Bauerová, Zdvořáček, Zemánková), Rada Praha – porada jednatelů; 11. 10. (Ličko) Brno MZLU - Konference Rybikon 2018; 11. 10. (Podlesný) Praha - simulátor na zdolávání ryb a laserová 3D střelnice na odlov kormorána pro ČRS MO Kopidlno; 12. – 13.10. (Zdvořáček, Vrána), Budapešť – výroční zasedání EAF (novým prezidentem byl zvolen Bernard Breton z Francie, viceprezidentem byl zvolen Vladimir Sever z Chorvatska; jedním ze stěžejních témat byl kormorán a vydra - p. Breton podal zprávu o jednáních s EU; byla podána informace o možném regulačním odlovu vyder - v Polsku a Rakousku je povolen regulační odstřel; zástupci ČRS informovali o záměru na uspořádání mezinárodní dětské soutěže Zlatá udice členských svazů EAF; diskutovala se ostraha revírů v jednotlivých zemích a pravomoci RS);  15.10. (Štípek), ČT Praha – zasedání Divácké rady České televize; 16. 10. (Vrána) MŽP - schůzka k invazním nepůvodním druhům živočichů; 16. 10. (Podlesný, Zdvořáček) SPS Praha - kurz vůdce malého plavidla pro rybářskou stráž s působností na ÚN Orlík; 17.10. (Ličko, Vrána) Mze - Výzkumná témata v oblasti akvakultury v rámci čerpání prostředků z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020; 18. 10. (Podlesný) Mze - 9. jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014 – 2020; 19.10. (Štípek, Kočica, Zemánková), Rada Praha – jednání o krátkých videích o aktivitách ČRS; 21. 10. (Urych, Hýbner, Kočica) VK Račice - vyhlášení vítězů Poháru předsedy ČRS v lovu kapra; 22.10. (Šíma, Štípek), MZe Praha – jednání s ministrem zemědělství (aktuální problémy – náhrady škod predátoři, dotační titul na obnovu, rekonstrukce a odbahnění rybníků vs. požadavek na žadatele jako plátce DPH, návrh na rybářskou radu MZe); 23.10. (Štípek), Vodňany – zasedání Školské rady SRŠ Vodňany; 23. 10. (Hnízdilová) MŠMT, odbor pro mládež - Podání žádosti o dotaci na práci s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2019; 23. 10. (Vrána) Č. Budějovice - CITES konference; 24. 10. (Vrána, Kočica) ČMMJ - tisková konference k využití olova v rybářství a myslivosti; 24. 10. (Ličko) SRŠ Vodňany - Slavnostní zahájení provozu nových prostor školy; 27. 10. (Hnízdilová) Sekretariát Rady - Zasedání odboru mládeže; 27. 10. (Kočica) Hnačov - výlov rybníka Klatovského rybářství (simulátor); 30.10. (Štípek), SRZ Žilina (jednání s tajemníkem SRZ); 30. - 31.10. (Štípek, Ličko, Vrána), Žilina – účast na konferenci Lipan pořádané SRZ; 1. 11. (Vrána) PVL - Seminář k zprůchodnění migračních překážek; 5. 11. (Vrána) IPR - Konference Říční krajina; 5. 11. (Vrána) Praha - setkání se zástupci Koalice pro řeky z Bosny a Hercegoviny sdílení zkušeností ve věci omezení výstavby MVE; 6. 11. (Vrána) MZE - schůzka k metodám zjišťování početnosti rybožravých predátorů; 6. 11. (Podlesný) Mze - příprava projektů ČRS na rok 2019 v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze; 8. 11. (Vrána) setkání se zástupci Liga LIBE (problematika olova v myslivosti a rybářství.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok