Republiková rada ČRS se sešla na své poslední letošní schůzi 6. prosince 2018. Zároveň šlo o první zasedání nově konstituované Rady po XVII. Republikovém sněmu ČRS.

 

 

Její složení doznalo podstatné změny – v centrálním svazovém orgánu zasedlo šest nových členů. K obměně došlo i na postu nejvyšším, po předchozím předsedovi JUDr. Alexanderovi Šímovi, který již na tuto funkci na sněmu nekandidoval, vedl poprvé jednání Rady nově zvolený předseda Českého rybářského svazu, PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA.

 

V prvním bodu zasedání ustavující schůze proběhla volba místopředsedů – prvním místopředsedou byl zvolen Ing. Karel Anders, předseda Územního svazu města Prahy, druhým místopředsedou pak JUDr. Jaroslav Holý, předseda Severočeského územního svazu ČRS.

Rada dále rozhodla využít svého oprávnění vyplývajícího z čl. 18 Jednacího řádu ČRS zřídit odbory a komise, jako poradní orgány pro jednotlivé úseky svazové činnosti.  Měly by být zhruba ve stejném rozsahu jako dosud, tzn., hospodářský odbor (nově bude ustavena jeho pstruhařská sekce), ekonomická komise, odbor čistoty vody a životního prostředí, právní komise, odbor mládeže, odbor rybolovné techniky, odbor LRU muška, odbor LRU přívlač, odbor LRU plavaná a odbor LRU feeder.

Člen Rady Radek Zahrádka podal návrh na doplnění sportovních odborů lovu ryb udicí o nový odbor položená. Při posouzení návrhu však nebyla nalezena shoda zejména v otázce financování z prostředků vyčleněných pro rybářský sport (hlavním zdrojem na úrovni Rady ČRS je 16 Kč z podílu Rady z členské známky dospělých), proto bylo definitivní projednání návrhu odloženo na příští zasedání. Jako podklad budou vyžádána stanoviska územních svazů, a to jak ke zřízení odboru položená na úrovni územních svazů (některé již tento odbor ustavený mají), tak i v rámci Rady. Rada dále vyžádá nominace zástupců územních svazů do uvedených odborů a komisí s tím, že jejich členy a předsedy bude jmenovat na příštím zasedání.

V dalším bodu jednání se členové Rady vyjádřili k průběhu XVII. Republikového sněmu ČRS (24.11.2018, Průhonice), který vesměs hodnotili po organizační stránce jako velmi dobře připravený a se standardním průběhem. Změn se nedočkaly Stanovy ČRS, jejichž projednání bylo na návrh z pléna hned na počátku sněmu, v rámci úvodního schvalování programu staženo z pořadu jednání. Z důvodu urychlení hlasovací procedury bude pro příště zajištěno mobilní hlasovací zařízení a provedena opatření k eliminaci možných problémů techniky.

 

Rada se dále věnovala návrhu rozpočtu na rok 2019, jehož objem činí 135 mil. Kč (z toho 105 mil. Kč představují rozpočtované prostředky celosvazového rybolovu, které jsou po odečtení režijních nákladů bezezbytku rozděleny mezi jeho účastníky, tzn. územní svazy). Návrh rozpočtu  projednala a doporučila ke schválení jak ekonomická komise, tak Republiková dozorčí rada. Rada konstatovala, že předložený návrh byl připraven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pravidly Rady ČRS pro sestavování rozpočtu, před jednáním nebyly podány žádné připomínky, ani požadavky na vysvětlení rozpočtovaných položek.  S ohledem na časový prostor, potřebný pro vypořádání dotazů, vznesených členy Rady až přímo při vlastním projednávání rozpočtu, přesunula Rada jeho schvalování na příští zasedání.

Předseda ČRS Karel Mach vyzval v této souvislosti členy Rady k předkládání dotazů a připomínek k projednávaným materiálům s patřičným časovým předstihem, aby na ně bylo možné včas připravit odpověď či vysvětlení a schválení materiálů se zbytečně neodkládalo. Tato zásada byla přijata.

V dalším byl akceptován návrh plánu práce Rady na rok 2019, který počítá s 10 zasedáními a může být v případě potřeby upraven.

Na závěr vyslechla Rada informaci o konání územní konference Severočeského územního svazu konané 17. listopadu 2018, která zvolila předsedou JUDr. Jaroslava Holého, členem Republikové rady Ing. Ivana Bílého, Ph.D. a členem Republikové dozorčí rady Vlastislava Fantu.

Příští zasedání Republikové rady se bude konat 10. ledna 2019.

 

Jan Štípek

jednatel ČRS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

8. 11.  (Vrána) Rada ČRS - schůzka Liga Libe k vlivu olova na životní prostředí (snaha orgánů EU o regulaci používání olova v přírodě - střelivo, rybářská olůvka); 10. 11. (Hnízdilová)  Sekretariát - zasedání odboru LRU feeder; 12. 11. (Vrána) Mze - schůzka hospodářů v krajině k invazním nepůvodním druhům; 13. 11. (Vrána, Kočica) Rada ČRS - TV Prima – změny v rybářském řádu pro rok 2019; 14. 11.     (Zdvořáček, Vrána) Poslanecká sněmovna PČR – jednání s předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a členkou Zemědělského výboru prof. Adámkovou za účasti ministra ŽP Brabce ke škodám působeným vydrou na rybách a k nutričnímu přínosu lovu ryb na udici; 14. 11. (Vrána) Trhovky - konference Povodí Vltavy k plánovaným investičním akcím na VD Orlík 2014 – 2025 (výrazné snížení hladiny); 15. 11. (Vrána) AOPK ČR – zasedání Komise pro rybí přechody; 15. 11. (Vrána) Praha – IPR Workshop „Vltava v Praze“ a Setkání se zástupci Bosny a Hercegoviny k problematice MVE;  15. 11. (Štípek, Bauerová, Zdvořáček, Zemánková, Kočica, Podlesný) Rada ČRS – porada jednatelů územních svazů; 19.11. (Hnízdilová) MZe - předání vyúčtování příspěvku MZe na vzdělávání dětí (Pracovní sešit); 20. 11. (Vrána) Hradec Králové Lesy města Hradec Králové, 6. schůze podvýboru pro lesní hospodářství PS PČR – přednáška pro poslance o vlivu vydry na ryby; 20. 11. (Podlesný) Mze - podání projektů ČRS na rok 2019 v rámci státní dotační politiky pro NNO z kapitoly Mze; 20.11. (Štípek, Kočica) Rada Praha – jednání se zástupci Vltava Labe Media (vydavatel Deníků) o možné spolupráci; 21. 11. (Vrána) Jizera - natáčení s ČT 1 o změnách rybářského řádu pro rok 2019; 22.11. (Šíma) – účast na zasedání Zemědělského výboru PS PČR (predátoři, dotace, informace o činnosti ČRS); 22. 11. (Podlesný) Praha - 8. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství; 24. 11. (členové Rady, pracovníci sekretariátu) Průhonice – XVII. Republikový sněm ČRS; 26.11. (Anders, Bauerová, Štípek) Rada Praha – zasedání ekonomické komise Rady k rozpočtu na rok 2019; 27. 11. (Vrána) Rada ČRS            – natáčení seriálu o místech spojených s rybami; 27. 11. (Hnízdilová, Zemánková) MŠMT - odbor sportu - seminář k registru sportovců a organizací; 1. 12. (Zemánková) Sekretariát - zasedání odboru LRU muška; 4. 12. (Bauerová, Ličko, Podlesný) Sekretariát - kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ČRS v roce 2017 v rámci státní dotace pro NNO 2017 z Mze (bez závad); 4. 12.  (Vrána) Rada ČRS - zasedání odboru čistoty vody a životního prostředí; 6.12. (Podlesný) České Budějovice – plenární zasedání Rybářského sdružení ČR.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok