Republiková rada ČRS se sešla na své první letošní schůzi 10. ledna 2019.

 

 

V úvodu jednání informoval předseda ČRS dr. Mach o zvolení Ing. Leoše Křenka, Ph.D. předsedou Republikové dozorčí rady Českého rybářského svazu a přivítal jej na zasedání Republikové rady ČRS (místopředsedkyní RDR byla zvolena Ing. Petra Matoušková).

V prvním bodě jednání bylo Republikovou radou ČRS odsouhlaseno založení odboru LRU položená; tento odbor je již zřízen ve dvou územních svazech (Středočeský a Jihočeský) a Rada vyzvala územní svazy o nominaci členů do nového odboru Rady. Ke složení odboru položená se Republiková rada vrátí na příštích zasedáních.

Následně bylo schváleno pořádání kaprařského závodu Pára nad Vltavou, který se bude konat v květnu 2019 na revíru Rady ÚN Orlík; dar, který organizátor akce věnuje Českému rybářskému svazu za spolupráci na závodu, bude v plné výši využit na zarybnění této nádrže nad rámec schváleného zarybňovacího plánu.

Republiková rada vyhodnotila vyžádánou informace o nákladech Rady a územních svazů na tisk povolenek k rybolovu, soupisů revírů a úlovkových lístku a schválila vypsání výběrového řízení na centrální tisk uvedených materiálů. Z porovnání vyšlo, že v současnosti je cena tisků, zajišťovaná Republikovou radou, nižší nebo srovnatelná s cenou tisků, který zadávají územní svazy; v případě, že se územní svazy rozhodnou k výběrovému řízení připojit, může být dosaženo dalších úspor i snížení nákladů jednotlivých územních svazů. Výběrové řízení bude vypsáno do května tohoto roku.

Na základě připomínek některých členů Rady k rozpočtu, předložených na prosincovém zasedání, proběhlo 3.1.2019 vypořádaci řízení, na němž byly všem čtyřem zájemcům z řad členů Rady ekonomkou ČRS Ing. Bauerovou uspokojivě vysvětleny a řádně zdůvodněny všechny jimi vznesené dotazy a připomínky. Rozpočet na rok 2019 pak byl všemi členy Rady schválen bez změn oproti původnímu návrhu.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha bylo jednomyslně schváleno zveřejnění funkčních odměn členů Rady, která činí 1.900 Kč/měsíc pro člena bez dalších funkcí, v případě člena Republikové rady, který je zároveň předsedou komise nebo odboru 2.800 Kč/měsíc, pro místopředsedu ČRS 3.600 Kč/měsíc a předsedu ČRS 15.200 Kč/měsíc. Uvedené částky jsou uváděny jako hrubé, tj. před zdaněním a před povinnými odvody a nebyly v posledních deseti letech navyšovány. Na závěr tohoto bodu předseda vyzval ke zveřejnění výše funkčních odměn i ostatní organizační složky Svazu.

V průběhu dalšího bodu zasedání byli jmenováni členové jednotlivých komisí a odborů Rady na příští období. Předsedové odborů a komisí budou jmenováni následně, na základě doporučující volby členů odborů, která proběhne nejpozději do konce dubna tohoto roku. Do jmenování nových předsedů jsou pověřeni vedením oborů a komisi jejich stávající předsedové. S ohledem na potřebu koordinace činnosti a přenosu informací mezi sportovními odbory, odborem mládeže a Radou byl  Ing. Ivan Bílý, Ph.D. pověřen funkcí člena Rady pro oblast mládeže a sportu.

Velmi důležitý bod jednání se týkal návrhu předsedy ČRS dr. Macha na změnu systému redistribuce financí, získaných z prodeje celosvazových povolenek, který by eliminoval vliv úlovků vlastních rybářů konkrétního územního svazu na jeho revirech na výši redistribuce. Současný model redistribuce vychází z přerozdělení financí na základě úlovků na celosvazové povolenky na všech revirech, na nichž rybář úlovek vykázal. Alternativní modely zohledňují i další faktory, které mají na hospodaření na revírech přímý dopad – například počet docházek, kategorizované ceny ulovených ryb, atd. Vzhledem k velmi obsáhlému tématu bylo svoláno k problematice celosvazového rybolovu mimořádné zasedání Republikové rady na 20. března 2019, kde bude návrh předsedy dr. Macha dále projednán; další návrhy modelů redistribuce mohou územní svazy zaslat do 1. února 2019.

Jednatel ČRS Ing. Štípek dále informoval členy Rady o pozitivním meziročním nárůstu počtu členů ČRS – v roce 2018 stoupl počet členů o 2400, z toho 645 je z kategorie dětí. Příznivou zprávou je také rekordní nárůst počtu prodaných celosvazových povolenek,  viz aktualita.

V posledním bodu programu byly schváleny předložené širší nominace závodníků do reprezentačních družstev RT a LRU pro rok 2019. Na základě výběrového řízení byl do funkce státního trenéra reprezentace hendikepovaných rybářů na období 2019 – 2022 jmenován pan Vladimír Vyslyšel ml. a do funkce státního trenéra reprezentace LRU přívlač ze břehu na období 2019 – 2022 pan Jan Kropáček.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 7. února 2019.

Tomáš Kočica


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

6.12. (Podlesný) České Budějovice – plenární zasedání Rybářského sdružení ČR; 7. 12. (Vrána) ÚSMP - jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o koncepci úprav toků; 8. 12.(Zemánková) Sekretariát Rady - Zasedání SO LRU plavaná; 9. 12. (Hnízdilová) Sekretariát Rady - Zasedání SO RT; 12. 12. (Vrána) Příbram - Jednání s H. k MVE Malé Hydčice; 13.12. Sekretariát Rady – Porada jednatelů; 13. 12. (Vrána) VÚV TGM - AOPK Praha a střední Čechy – regulace toků, J. Fuksa – VÚV TGM – znečištění Vltavy; 14. 12. a 8. 1. (Podlesný) ÚN Orlík, výdejny povolenek - Roční vyúčtování prodeje povolenek k lovu ryb na rybářských revírech Rady ČRS; 14.12. (Kočica) Sekretariát rady - jednání se zástupci Mafra; 15. 12. (Zemánková) Sekretariát Rady - Zasedání SO LRU přívlač; 19.12. (Zemánková) MŠMT – podání žádostí o dotace MŠMT na sport (TALENT a REPRE); 20.12. (Kočica) Sekretariát Rady - jednání se šéfredaktorem časopisu Rybářství; 8. 1. (Bauerová) Praha – HVP – jednání ke smlouvě o pojištění členů ČRS.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok