Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání 7. února 2019.

 

 

V rámci prvního bodu zasedání byly Radou odsouhlaseny návrhy na jmenování předsedů Odboru mládeže a Odboru LRU plavaná. Stali se jimi Jiří Marek (Odbor mládeže) a Radek Zahrádka (Odbor LRU plavaná). V souladu s usnesením Rady (zasedání leden 2019) bude nejpozději do 30. dubna 2019 provedena doporučující volba dalších předsedů členy jednotlivých odborů.

Představeny byly také plány práce na rok 2019 Ekonomické komise, Hospodářského odboru, Odboru čistoty vody a životního prostředí, Odboru mládeže a sportovních odborů. Republiková rada vzala předložené návrhy na vědomí.

Velká pozornost byla věnována celkovým výsledkům redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Pozitivní zprávou je podstatný nárůst objemu finančních prostředků, který bude mezi územní svazy rozdělen – meziročně je nárůst téměř 13,8 mil. Kč. Náhrady za dosažené úlovky na mimopstruhovou CS povolenku se zvýšily o více než 6% na kilogram, u pstruhových CS povolenek o 5,5% za kilogram.


Poznámka: Současný model redistribuce vychází ze systému náhrady za každý kilogram úlovku, dosažený na celosvazovou povolenku na revíru příslušného územního svazu. Cena za kilogram je kalkulována podílem prostředků získaných z prodeje celosvazových povolenek a celkových úlovků, které na tyto povolenky byly dosaženy.


Jak jsme již informovali ve zprávě z lednového zasedání, na 20. března 2019 bylo svoláno mimořádné zasedání Rady, které bude řešit navrhované změny v systému redistribuce. Cílem je zohlednit i další faktory než pouze množství dosažených úlovků (např. počet docházek, výměru revírů).

Jednatel ČRS Ing. Štípek informoval Radu o průběhu setkání odborů mládeže a vedoucích rybářských kroužků Českého a Slovenského rybářského svazu, které proběhlo 18-20. ledna v Žilině (viz aktualita). Jedním z konkrétních výsledků je i nově zavedené mezinárodní finále soutěží Zlatá udice a Zlatý blyskáč, které proběhne 23.-25. srpna 2019 ve Střední rybářské škole Vodňany.

V dalším bodě byly představeny předpokládané dotace ze stran Ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V celkovém součtu bude ČRS žádat na rok 2019 o finanční prostředky ve výši přibližně 20 mil. Kč s alokací na podporu práci s dětmi a mládeží, sportovní a propagační činnost a zarybnění s důrazem na říční druhy ryb (z programu Podpory mimoprodukční funkce rybářských revírů, jež tvoří přibližně 85% z předpokládané výše dotací). Tento program slouží jako určitá forma kompenzace za škody způsobené rybožravými predátory (vydra, kormorán) na revírech, které nejsou předmětem náhrad ze strany státu.

Škody způsobené na revírech vydrou a kormoránem atakují hranici 100 milionů Kč ročně. Alespoň určitou kompenzaci poskytuje stát formou programu Mimoprodukční funkce rybářských revírů.

Předseda ČRS dr. Mach dále požádal zástupce územních svazů, aby na zasedání svých výborů projednali možnost prodloužení platnosti roční povolenky do 10. ledna; cílem je umožnit rybářům rybolov i na přelomu roku (prodloužená platnost povolenky v prvních dnech nového roku již platí na revírech ÚS města Prahy, Středočeském ÚS a nově i Západočeském ÚS).

V dalších bodech byly schváleny návrhy na udělení svazových vyznamenání, diskutovány byly také některé návrhy na změny Stanov ČRS, jež byly postoupeny ke zpracování právní komisi.

Na závěr jednání oznámil jednatel ČRS ing. Štípek, že k 30.6. 2019 ukončí své působení v pozici jednatele ČRS z důvodu odchodu do důchodu a bude se nadále věnovat práci v Západočeském územním svazu, kde byl zvolen předsedou. Výběrové řízení na pozici jednatele ČRS bude vypsáno v průběhu března.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

13. 1. (Vrána) ČT 2 - Premiéra pořadu „Řeka na lopatkách“ o MVE; 14. 1. (Anders, Zdvořáček, Vrána) PS PČR - Kulatý stůl „Rybářství“, svolaný předsedkyní zdravotního výboru a členkou Zemědělského výboru prof. MUDr. Adámková (ochrana ryb z důvodu ryby jako zdraví prospěšné potraviny); 15. 1. (Hnízdilová) Nasavrky - Schůzka svazů (myslivci, včelaři, zahrádkáři) k činnosti mládeže; 16. 1. (Vrána) Sekretariát Rady ČRS - Mgr. Čtyroká, ČEZ Hydroenergetika, navázání spolupráce – zvýšení hladiny kyslíku na ÚN Kamýk, Štěchovice, Vrané a Vltavě 8, ochrana před špičkováním – v době tření ryb, ochrana migrujících úhořů; 17. 1. (Vrána) Praha - Magistrát hl.m. Prahy, PVL, AOPK, VÚV TGM – plán opatření ke zlepšení populace ryb; 18. - 20. 1. (Hnízdilová) Žilina - Seminář ČRS a SRZ k činnosti mládeže; 21. 1. (Podlesný, Ličko) Praha, Letňany – jednání k účasti ČRS na veletrhu FOR FISHING 2019; 22.1. (Štípek) Hradec Králové – účast na jednání výboru Vč. ÚS ČRS; 23. 1. (Štípek, Zdvořáček, Ličko, Zemánková, Kočica, Bauerová, Podlesný) Sekretariát Rady ČRS - Porada jednatelů ÚS ČRS; 24. 1.(Vrána) Český rozhlas Plus - Rozhovor s Čestmírem Klosem o MVE Štětí; 24. 1. (Vrána, Kočica) Lazsko - ČT studio 6 (ČT 1, ČT 24) živý vstup – zimování ryb, prohlubně, kormoráni; 24. 1. (Hnízdilová) MŠMT – Odevzdání vyúčtování dotace na mládež; 25. 1. (Vrána, Kočica) Sekretariát Rady ČRS - Český rozhlas – Plus: Olovo – alternativy; 29. 1. (Ličko) Kořenov, Račice - Zarybnění VK Račice; 30.1. (Štípek, Vrána) MŽP – jednání s náměstkem ministra Dolejským k novele zákona o ochraně přírody a krajiny (nepůvodní invazní druhy); 31. 1. (Podlesný, Bauerová) Mze - Závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání projektů ČRS v rámci dotace pro NNO za rok 2018; 1. 2. (Podlesný) Praha - Seminář k veřejným zakázkám malého rozsahu; 2. 2. (Zemánková) Rada - Zasedání SO LRU plavaná; 6. 2. (Podlesný) Praha - Hodnoceni Operačního programu Rybářství

Tomáš Kočica

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok