Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání 3. října 2019. Hlavním tématem říjnového zasedání Republikové rady byly přípravy na plošnou integraci centrálního informačního systému (CIS) a vyhodnocení výstav a propagačních aktivit ČRS v uplynulém období.

V souvislosti s plánovaným zavedením CIS byla Rada informována o průběhu schůzky s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, které se zúčastnil předseda ČRS Dr. Mach a jednatel Ing. Heimlich; cílem jednání bylo zmapování možností financování tohoto systému z grantů a dotací. Nadále probíhá intenzivní komunikace s příslušnými ministerstvy, o výsledcích budeme rybářskou veřejnost průběžně informovat.

V návaznosti na probíhající výběrové řízení byla v první polovině září na webu ČRS uveřejněna „Výzva k podání nabídky do 15. 10. 2019 na zhotovení interní procesní analýzy a přípravy zadávací dokumentace k tvorbě centrálního informačního systému, včetně následného dozoru nad zpracovatelskou firmou“. V tuto chvíli již bylo doručeno několik nabídek, jejichž předběžné vyhodnocení po uplynutí termínu podání (15. října) bude mít na starosti Komise pro výběrová řízení, složená ze zástupců územních svazů. Následně bude zpracovatel vybrán Republikovou radou.

Na říjnové jednání Rady ČRS byl rovněž přizván Ing. Novotný, jehož softwarové řešení „Novonet“ využívají některé územní svazy a místní organizace jako alternativu k nejrozšířenějšímu systému Lipan. V obsáhlé prezentaci představil možnosti i limity tohoto systému.

Předseda Dr. Mach zdůraznil výzvu územním svazům, aby do příštího zasedání Rady zaslaly požadavky na jednotlivé funkcionality plánovaného CIS.

Zaměstnanci sekretariátu Rady ČRS dále představili výsledky činnosti na úseku propagace a účasti na výstavách v uplynulém období, zajišťované centrálně sekretariátem Republikové rady.  Klíčovými akcemi nadále zůstávají For Fishing, Natura Viva a Země živitelka. Expozice ČRS na těchto akcích standardně zahrnuje infopult, simulátory zdolávání úlovku ryby a odstřelu kormorána, akvária s ukázkami sladkovodních ryb a další; v zázemí expozice rovněž dochází k častým jednáním se zástupci Vlády, ministerstev, členů PSP ČR a dalších spolupracujících institucí. K zakoupení jsou k dispozici také propagační a výukové materiály ČRS. Účast na expozicích je částečně hrazena z dotačních programů.

DSC 0845

Simulátory slouží i pro akce územních svazů a místních organizací (tábory, dny dětí, přednášky ve školách), kterých bylo v uplynulém období realizováno 25.

V letošním roce se uskutečnilo více než 40 mediálních vstupů do televizních a rádiových relací s celostátním dosahem; hlavními tématy byly legislativní změny, práce s dětmi a mládeží, možnost získání první povolenky k lovu a problematika KHV, s jehož rozšířením na některých chovných rybnících se Svaz v průběhu léta potýkal.

Předseda Západočeského ÚS Ing. Štípek v návaznosti na ukončení působení v pozici jednatele ČRS rovněž oznámil odstoupení z pozice jednatele ČRS Služby s.r.o. Bez protinávrhu byl jednatelem ČRS Služby s.r.o. jmenován stávající jednatel ČRS Ing. Heimlich s působností od 3.10.2019.

V závěru jednání Republiková rada ČRS schválila jednohlasně finanční podporu ve výši 50 tisíc Kč pro zajištění oslav ke stému výročí založení Střední rybářské školy Vodňany. Oslavy se budou konat 23. května 2020, všichni jsou srdečně zváni. O podrobnostech týkajících se této akce Vás budeme v dostatečném časovém předstihu informovat. 

Další zasedání republikové rady proběhne ve čtvrtek 7. listopadu 2019.

Petrův zdar!

Tomáš Kočica


 

 Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

 • 4. 9. (Ličko) ÚN Orlík - měsíční uzávěrka a kontrola střediska Štědronín
 • 4. 9. (Hnízdilová) Hluboká n. Vlt. – zahájení MS RT
 • 7. 9. (Hnízdilová) Hluboká n. Vlt. – ukončení MS RT
 • 10. 9. (Vrána) AOPK Praha – Komise pro rybí přechody
 • 11. 9. (Heimlich, Štípek, Ličko, Bauerová) Rada ČRS – porada jednatelů
 • 11. 9. (Podlesný) KÚ Jihočeského kraje ČB - semináře pro žadatele a příjemce Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, nejčastější pochybení zjištěná v rámci auditu
 • 13. 9. (Mach, Heimlich) MMR – setkání s ministryní Dostálovou
 • 15. 9. (Zemánková) Sázava – II. liga LRU muška skup. „B“
 • 18. 9. (Podlesný, Bauerová) - seminář Podpora projektů nestátních neziskových organizací z kapitoly MZe v období 2019 – 2020
 • 18. 9. (Mach, Heimlich, Štípek, Ličko, Řezníček) - kontrola střediska Štědronín
 • 18. – 19. 9. (Vrána) Brno - Konference 70 let výuky rybářství na Mendlově univerzitě
 • 20. 9. (Podlesný) Suté břehy - zapůjčení simulátoru na zdolávání ryb pro Východočeský ÚS
 • 21. 9. (Vrána) Suté Břehy - přednáška pro vedoucích dětských kroužků mládeže Vč. ÚS (hospodaření na revírech, Po, Li)
 • 23. 9. (Ličko) ÚS SMaS - předání členských známek a CS povolenek na rok 2020
 • 23. 9. (Hnízdilová, Zemánková) MŠMT – seminář – dotace mládež
 • 24. 9. (Ličko) ÚSMP - předání členských známek a CS povolenek na rok 2020
 • 28. 9. (Hnízdilová) Velké Pavlovice – vyhlášení ČP v RT         
 • 1. 10. (Vrána) AV ČR – diskuze o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra- Labe
 • 2. 10. (Vrána) Svinaře - přednáška o rybách – program domácího vzdělávání Bílý Kámen (43 dětí ZŠ).

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok