Ve čtvrtek 4. června proběhlo řádné zasedání Republikové rady. S ohledem na aktuálně platná opatření Vlády ČR se jednání konalo ve venkovních prostorách rekreačního střediska ČRS Štědronín. Klíčovými body programu byly návrhy na úpravy Stanov, stanovení termínu pro úhradu členských povinností v tomto roce (který byl díky epidemii koronaviru výjimečně prodloužen), postup příprav centrálního informačního systému a aktualizace termínových kalendářů sportovních odborů i akcí pro děti a mládež.

V úvodu informoval předseda Odboru mládeže Jiří Marek o opatřeních, které byly přijaty v rámci akcí pro děti a mládež v souvislosti s epidemií koronaviru. V letošním roce se tak nebude konat národní kolo Zlaté udice, děti se naopak budou moci zúčastnit Setkání mládeže, které se bude konat 18.-20. září v Zadní Třebáni, pokud to aktuální epidemiologická situace umožní. Konat se bude také letní tábor ve Smetanově Lhotě (26.7.-8.8.2020). Samozřejmě v rámci akcí musí být důsledně dodržena veškerá hygienická opatření stanovená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Rada dále schválila aktualizované termínové kalendáře sportovních odborů s několika klíčovými úpravami. Děti a mládež do 18ti let se sportovních akcí smí účastnit nejdříve od 1. července 2020, mistrovské a ligové závody v rámci termínového kalendáře budou přejmenovány na jednotlivé nebodované pohárové závody a budou mít pouze pohárový charakter a nebudou započítávány do žebříčků. Samozřejmou podmínkou je opět striktní dodržování platných opatření Vlády ČR.

Klíčovým tématem zasedání byly návrhy na změny Stanov ČRS. K předloženému návrhu byla podána řada doplňujících připomínek nejen organizačními složkami Svazu, ale také některými rybáři. Tyto připomínky budou posouzeny právní komisí z pohledu proveditelnosti (souladu s platnou legislativou, zejména občanským zákoníkem) a následně předány Republikové radě na dalším zasedání. Předseda ČRS dr. Mach poděkoval všem za podané připomínky a konstatoval, že je nutné klíčové návrhy změn podrobně diskutovat na konferencích a členských schůzích, což v letošním roce nebylo z důvodu omezení způsobených epidemií koronaviru možné. Následně navrhl odložit podání návrhu na změny Stanov na mimořádně svolaný Republikový sněm v následujícím roce. Tento návrh členové Rady jednomyslně podpořili; nadále tak bude pokračovat diskuze o navrhovaných změnách, které po projednání napříč Svazem budou předloženy na mimořádném Republikovém sněmu v roce 2021, který bude svolán přímo za tímto účelem.

Jednatel ČRS ing. Heimlich přednesl návrh doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva na mimopstruhových revírech Rady, které má za cíl zamezit cílenému lovu dravých ryb na umělou mušku v době jejich hájení. Tento návrh byl Radou jednomyslně schválen; od roku 2021 tak bude na mimopstruhových revírech Rady platit následující:

  V období od 1. ledna do 15. června je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm. Je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno lovit pomocí „dřívka’’ a metodou „bagr’’ (včetně dvou a více rybářů lovících těsně vedle sebe). Je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy. Lov na tyto nástrahy je považován za přívlač při použití jakékoliv výbavy. Je dovoleno používat pouze jednoháčky. Dvojháčky a trojháčky jsou zakázány. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.“  

 

Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) ing. Křenek informoval o výsledcích kontrol na úseku provozu lodí a motorových vozidel. Ing. Křenek konstatoval, že výsledek kontroly byl bez zjištěných závad, a doporučil instalaci zařízení GPS do motorových lodí, které slouží po členy rybářské stráže i k distribuci násad (GPS zařízení do automobilů jsou již instalována). Republiková rada jednohlasně toto opatření odsouhlasila.

Ing. Heimlich dále seznámil členy Rady s průběhem příprav informačního systému. Řidící výbor, složený ze zástupců ÚS, RDR, MRS a sekretariátu Rady ČRS koordinuje na týdenní bázi činnosti zpracovatele vstupních analýz (spol. Equica). V současnosti probíhá řada schůzek s představiteli státní správy, územních svazů, místních organizací a dalších dotčených subjektů nad jednotlivými funkcionalitami plánovaného systému. V krátké době bude zveřejněna série dotazníků pro nejširší veřejnost – členy ČRS, rybářskou stráž, registrované sportovce a další cílové skupiny s cílem zajistit maximální možné množství podnětů, na jejichž základě poté bude systém projektován. O dalších krocích na cestě k jednotnému informačnímu systému budeme pravidelně informovat.

Na závěr zasedání Republiková rada stanovila nejzazší termín pro úhradu členských příspěvků v roce 2020, a to do 31. července tohoto roku. Standardní termín (konec dubna) byl rozhodnutím Rady posunut z důvodu uzavření místních organizací v souvislosti s epidemií koronaviru. V následujícím roce bude opět platit termín dle Stanov, tj. povinnost úhrady členského příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku.

 

 


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

12. 5.            ;  Ličko, Zeman, Řezníček; (Středisko Štědronín); Předání Rideru Husqvarna na sečení a seznámení se s obsluhou
12. 5. ;  Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček; (videokonference);CIS – Equica a.s.
14. 5. ;  Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček; (videokonference);porada jednatelů
16. 5.  ;  Hnízdilová; (Sekretariát Rady);Odbor mládeže
19. 5.  ;  Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček; (videokonference);CIS – Equica a.s.
21. 5. ;  Morava 24; (Podlesný, Ličko);zarybňování rybářského revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž
25. 5.     ;  Ličko; (Sekretariát Rady);Systém IDS ČRS - seznámení zástupce společnosti Equica a.s. s rozsahem funkcionalit pro potřeby dokumentace k CIS.
26. 5. ;  Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček; (videokonference);CIS – Equica a.s.
26. 5.  ;  Vrána; (AOPK ČR Praha - Chodov);Komise pro rybí přechody
28. 5.   ;  Ličko, Syrovátka, Kudweis, Mareš; (ÚN Orlík);Noční kontrola RS
29. 5.   ;  Heimlich; (Hradec Králové);výjezdní zasedání výboru VČÚS
2. 6. ;  Heimlich, Kočica, Podlesný, Zdvořáček; (videokonference);CIS – Equica a.s.

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok