O tomto víkendu proběhlo zasedání Rady předsedů EAF (European Anglers Federation), tedy Evropské rybářské federace. Zasedání se zúčastnili také zástupci Českého rybářského svazu, který je jedním ze zakládajících členů EAF.

V průběhu jednání prezentovali náš systém práce s dětmi a rybářskou mládeží, zkušenosti s rybářskými kroužky, rybářskými dětskými tábory či soutěží Zlatá udice. Dále komentovali systém přípravy našich rybářských sportovců a výsledky dosažené na evropských a světových šampionátech.

Zástupci Francouzského rybářského svazu podali zprávu o konání mezinárodního setkání rybářské mládeže v Štrasburku, jehož byli pořadateli.  

Družstvo dětí ČRS na mezinárodním setkání ve Francii

Chorvatský rybářský svaz připomenul potřebu včasné synchronizace jednotlivých mezinárodních akcí pro rybářskou mládež, aby nedocházelo k časovým kolizím s domácími akcemi jednotlivých nátodních rybářských svazů.

V průběhu zasedání byl projednáván jednotný  postup rybářských svazů sdružených v EAF při regulaci rybožravých predátorů, akcentována byla především otázka kormorána a vydry. Ve Francii došlo v některých oblastech v důsledku škodlivého působení kormoránů na akvakulturu ke snížení produkce ryb na polovinu. To vedlo k masovým protestům a v jejich důsledku byl povolen plošný odstřel kormoránů, kterých se nyní střílí přes 50 000 kusů ročně (pro srovnání, u nás se ročně střelí 8000 kusů).

Velký ohlas vzbudila problematika rybářské stráže. Byl konstatován nárůst pytláctví ze strany příslušníků cizích národností, či problémy spojené s prodejem trofejních ryb z rybářských revírů do soukromých vod či zahraničí. Byly podrobně rozebírány dobrovolné i profesionální složky rybářské stráže a jejich pravomoci v jednotlivých členských státech.

Zvláštní pozornost byla věnována odlovům a distribuci úhořího monté, turbínové mortalitě a chorobám úhoře.

Maďarští rybáři přednesli příspěvek o novém elektronickém typu rybářského lístku, který bude mít podobu plastové karty a bude zaveden od roku 2019. Dále krátce komentovali nově vyhlášený zákaz dřívě povoleného komerčního lovu do sítí na rybářských revírech, který přinesl rychlé a výrazné zlepšení kvality obsádky.  

Kolegové ze Švýcarska poukázali na problémy spojené s hynutím lipanů v průběhu letních přísušků (přehřátí vody, zvýšená predace) a způsoby, jak lze v takových případech minimalizovat ztráty.  

Ze strany Německého rybářského svazu byl prezentován přímý vliv jednotlivých politických stran na výkon rybářského práva (zákaz lovu „chyť a pusť“ v SRN) a potřeba vazeb EAF na řídící orgány EU v oblasti rybářství. Dále padl návrh na vytvoření pracovních skupin pro intenzivnější spolupráci odborníků napříč členskými státy a rychlé dosažení zlepšení v klíčových oblastech.

Byla otevřena otázka nebezpečí zmírnění Rámcové směrnice o vodách, dokumentu, který zavazuje členské státy EU ke konkrétnímu zlepšování kvality vod s jasně daným časovým rámcem.

Pracovníci Slovenského rybářského svazu na závěr vyzdvihli význam zaslaného podpůrného dopisu EAF, který jim pomohl během přípravy a schvalování nového zákona o rybářství na Slovensku.

Součástí zasedání byla také volba nového předsedy EAF. Na místo dosavadního českého předsedy Otakara Brože byl nově zvolen Bernard Breton z Francie. Novému předsedovi EAF gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v následujícím dvouletém funkčním období. Zástupcům jednotlivých členských zemí přejeme jednotu, úzkou spolupráci, sdílení osvědčených strategií, přístupů a jejich úspěšnou aplikaci v domácích podmínkách.

Pavel Vrána


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok