O tomto víkendu proběhlo zasedání Rady předsedů EAF (European Anglers Federation), tedy Evropské rybářské federace. Zasedání se zúčastnili také zástupci Českého rybářského svazu, který je jedním ze zakládajících členů EAF.

V průběhu jednání prezentovali náš systém práce s dětmi a rybářskou mládeží, zkušenosti s rybářskými kroužky, rybářskými dětskými tábory či soutěží Zlatá udice. Dále komentovali systém přípravy našich rybářských sportovců a výsledky dosažené na evropských a světových šampionátech.

Zástupci Francouzského rybářského svazu podali zprávu o konání mezinárodního setkání rybářské mládeže v Štrasburku, jehož byli pořadateli.  

Družstvo dětí ČRS na mezinárodním setkání ve Francii

Chorvatský rybářský svaz připomenul potřebu včasné synchronizace jednotlivých mezinárodních akcí pro rybářskou mládež, aby nedocházelo k časovým kolizím s domácími akcemi jednotlivých nátodních rybářských svazů.

V průběhu zasedání byl projednáván jednotný  postup rybářských svazů sdružených v EAF při regulaci rybožravých predátorů, akcentována byla především otázka kormorána a vydry. Ve Francii došlo v některých oblastech v důsledku škodlivého působení kormoránů na akvakulturu ke snížení produkce ryb na polovinu. To vedlo k masovým protestům a v jejich důsledku byl povolen plošný odstřel kormoránů, kterých se nyní střílí přes 50 000 kusů ročně (pro srovnání, u nás se ročně střelí 8000 kusů).

Velký ohlas vzbudila problematika rybářské stráže. Byl konstatován nárůst pytláctví ze strany příslušníků cizích národností, či problémy spojené s prodejem trofejních ryb z rybářských revírů do soukromých vod či zahraničí. Byly podrobně rozebírány dobrovolné i profesionální složky rybářské stráže a jejich pravomoci v jednotlivých členských státech.

Zvláštní pozornost byla věnována odlovům a distribuci úhořího monté, turbínové mortalitě a chorobám úhoře.

Maďarští rybáři přednesli příspěvek o novém elektronickém typu rybářského lístku, který bude mít podobu plastové karty a bude zaveden od roku 2019. Dále krátce komentovali nově vyhlášený zákaz dřívě povoleného komerčního lovu do sítí na rybářských revírech, který přinesl rychlé a výrazné zlepšení kvality obsádky.  

Kolegové ze Švýcarska poukázali na problémy spojené s hynutím lipanů v průběhu letních přísušků (přehřátí vody, zvýšená predace) a způsoby, jak lze v takových případech minimalizovat ztráty.  

Ze strany Německého rybářského svazu byl prezentován přímý vliv jednotlivých politických stran na výkon rybářského práva (zákaz lovu „chyť a pusť“ v SRN) a potřeba vazeb EAF na řídící orgány EU v oblasti rybářství. Dále padl návrh na vytvoření pracovních skupin pro intenzivnější spolupráci odborníků napříč členskými státy a rychlé dosažení zlepšení v klíčových oblastech.

Byla otevřena otázka nebezpečí zmírnění Rámcové směrnice o vodách, dokumentu, který zavazuje členské státy EU ke konkrétnímu zlepšování kvality vod s jasně daným časovým rámcem.

Pracovníci Slovenského rybářského svazu na závěr vyzdvihli význam zaslaného podpůrného dopisu EAF, který jim pomohl během přípravy a schvalování nového zákona o rybářství na Slovensku.

Součástí zasedání byla také volba nového předsedy EAF. Na místo dosavadního českého předsedy Otakara Brože byl nově zvolen Bernard Breton z Francie. Novému předsedovi EAF gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v následujícím dvouletém funkčním období. Zástupcům jednotlivých členských zemí přejeme jednotu, úzkou spolupráci, sdílení osvědčených strategií, přístupů a jejich úspěšnou aplikaci v domácích podmínkách.

Pavel Vrána


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok