Pro velkou část rybářů je duben první měsíc, kdy se probírají ze zimní letargie a začínají navštěvovat sportovní revíry. Dvojnásob to platí pro držitele pstruhových povolenek - jen málokterého milovníka muškaření a pstruhové přívlače nechává duben v klidu.

Jaké byly nejdůležitější události posledního měsíce?

Start pstruhové sezóny

16. dubna se velká část z více než dvanácti tisíc pstruhařů vydala na sportovní pstruhové revíry zkusit své štěstí. Stejně jako každý rok předcházelo začátku pstruhové sezóny plošné zarybňování - každoročně je vysazeno přes 800tisíc kusů pstruha potočního o váze téměř 20 tisíc kilogramů, 356 tisíc pstruhů duhových o váze přes 100 tisíc kilogramů, 34 tisíc sivenů o váze 8,6 tisíc kilogramů a 306 tisíc lipanů o váze 3,8 tisíce kilogramů. Ačkoli na začátek sezóny je při vysazování kladen velký důraz, je drtivá většina revírů zarybňována průběžně až do podzimních měsíců.

Proběhla tři výběrová řízení

Konec dubna znamenal ukončení hned tří výběrových řízení Českého rybářského svazu - dvou na tiskové služby (výukové a propagační materiály a výroba povolenek a úlovkových lístků). Třetí výběrové řízení bylo personální - na pozici jednatele ČRS po odchodu současného jednatele Ing. Jana Štípka do plánovaného důchodu k červenci tohoto roku. Vyhodnocení podaných nabídek všech výběrových řízení mají na starosti za tímto účelem zřízené komise, složené ze zástupců jednotlivých územních svazů. Seznam probíhajících výběrových řízení najdete zde.

Zasedala Republiková rada ČRS

Pravidelné dubnové zasedání Rady bylo na témata velmi bohaté; jmenováním Ing. Karla Anderse předsedou Ekonomické komise a Ing. Tomáše Straky předsedou Odboru životního prostředí a čistoty vod bylo ukončeno jmenování všech předsedů odborů a komisí na volební období 2019-2022. Předseda ČRS Dr. Karel Mach akcentoval potřebu zavedení jednotného informačního systému ČRS, s cílem dosáhnout zapojení všech organizačních složek do konce volebního období, tj. do roku 2022.  Předloženy (a schváleny) byly také výsledky hospodaření ČRS, z.s. a ČRS Služby, s.r.o.

Výsledky hospodaření ČRS, z.s. a ČRS Služby, s.r.o. za uplynulý rok

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Ing. Křenek informoval Republikovou radu o provedené kontrole účetní závěrky a zprávy o finančním hospodaření a doporučil Radě schválení předložených dokumentů. Stejné doporučení, tlumočené jejím předsedou Ing. Andersem, vydala i ekonomická komise. Hospodaření Rady ČRS skončilo přebytkem ve výši 2,4 mil. Kč (hlavním důvodem byla úspora některých rozpočtovaných nákladů z důvodu jejich pokrytí získanými dotacemi), společnost ČRS služby s.r.o. vykázala zisk ve výši 136 tis. Kč.

Webové stránky ČRS: rozšířený kalendář a propojení aktualit územních svazů

Plánovaný přechod na novou podobu webových stránek rozšířil některé funkce; v průběhu dubna byla spuštěna centrální databáze aktualit ze všech územních svazů a rozšířená verze rybářského kalendáře, kde nově můžete najít i závody pro veřejnost nebo závody z termínových kalendářů jednotlivých sportovních odborů. Pokud nějakou zajímavou akci plánujete (výročí místních organizací, rybářské tábory pro děti...), můžete ji přidat v tomto formuláři.

Počet kontrol RS na Orlíku se meziročně zdvojnásobil

Ve druhé polovině dubna proběhlo pravidelné setkání členů rybářské stráže s působností na (podle množství zadržované vody) největší české údolní nádrži Orlík, na které hospodaří Republiková rada ČRS. V rámci vyhodnocení činnosti bylo konstatováno více než dvojnásobné zvýšení počtu kontrol - v roce 2018 jich proběhlo více než 9000! Více v aktualitě.

Čerpání dotace na práci s dětmi a mládeží bude pokračovat

Český rybářský svaz, z.s. byl i v roce 2019 úspěšný se žádostí o dotaci na práci s mládeží.  Pro rok 2019 mu byla přidělena částka ve výši 1,235 mil. Kč (je stejná jako v roce 2018). Tato dotace byla přiznána na dlouholetý projekt s názvem „Rybářský svaz pro děti a mládež 2019“ a je financována ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace bude použita na letní tábory, práci rybářských kroužků, víkendové a volnočasové aktivity pro děti, vzdělávání vedoucích kroužků a soutěž Zlatá udice. V roce 2018 se do jejího čerpání zapojilo přes 70 místních organizací ČRS (viz aktualita).

Petrův zdar!

Tomáš Kočica

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok