Vážení rybáři, rybářská sezóna 2020 se pomalu rozjíždí; nezapoměňte před návštěvou svého oblíbeného revíru zkontrolovat pravidla, která na něm v následujících dvou letech platí.

 

Společně s povolenkou k lovu jste dostali také soupis revírů s rybářským řádem a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. Nezapomeňte na to, že tato brožura je ze zákona nedílnou součástí povolenky k lovu a musíte ji mít bezpodmínečně s sebou, abyste zamezili případné kolizi s rybářskou stráží. Kromě soupisu revírů v ní najdete také řadu pravidel; jak se v nich orientovat?

soupisy

1) Prostudujte si Zákon o rybářství (a jeho prováděcí vyhlášku)

V úvodu "soupisu revírů" hned v první části nalezenete výňatek ze Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, který stanovuje základní pravidla, platná vždy a všude - tedy na všech revírech bez ohledu na územní svaz. Tedy za předpokladu, že nemá konkrétní revír udělenou výjimku ze zákona (například revíry s prodlouženou dobou lovu) - v takovém případě je tato výjimka vždy uvedena u popisu revíru.

2) Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP), platná na všech revírech ČRS

V další části soupisu revírů nalezenete přehled BPVRP, které jsou platné na všech revírech ČRS na základě rozhodnutí uživatelů revírů - zpravidla organizačních složek Svazu (pokud tápete kdo je uživatel revíru, podívejte se na tento článek). Tato pravidla, stanovená uživatelem, zpřísňují a konkretizují obecná pravidla daná zákonem a vyhláškou. Naleznete v nich například kapitoly chování při lovu nebo pravidla manipulace s ulovenou rybou.

3) BPVRP, platná v jednotlivých územních svazech

Další (a nejobsáhlejší) část soupisu revírů je přehled revírů územního svazu, jehož povolenku rybář zakoupil (nebo všech revírů v případě celosvazových povolenek). V úvodu seznamu revírů je přehled bližších podmínek (BPVRP), která jsou platná na všech revírech daného územního svazu - u jiného územního svazu se mohou lišit. Najdete v nich například rozšíření povinné výbavy (povinný podběrák), zvýšení minimální lovné míry ryb, zákaz některých technik (například srkačky), omezení počtu docházek nebo úlovků na povolenku.

Znění Zákona o rybářství, jeho prováděcí vyhlášky a platné BPVRP dohromady tvoří tzv. "Rybářský řád".

4) Podmínky platné na konkrétním revíru

Každý revír je specifický a některá pravidla mohou platit pouze pro konkrétní revíry. Ty nalezenete přímo u popisu tohoto revíru - jedná se například o "zakázané zóny" (lov pouze z levého břehu), protektivní opatření (zákaz brození nebo lovu přívlačí) nebo další úpravy (prodložuení denní doby lovu, povolení lovu z rybářské loďky...).

Jak se v tom vyznat?

Každý rybář by měl bezpodmínečně znát rybářský řád (tedy obecně platná pravidla); před návštěvou revíru si poté pročíst pravidla daného územního svazu v úvodu seznamu revírů a nakonec popis revíru, na kterém bude lovit. Logické členění těchto pravidel (pokud není na konkrétní revír zákonná výjimka) je takové, že od nejobecnějších (zákon a vyhláška) se pravidla zpřísňují plošně platnými BPVRP přes BPVRP územního svazu až po pravidla na konkrétním revíru.

Jsou nějaké zásadní změny oproti roku 2019?

Z pohledu "plošných" pravidel nikoli. Pozorný čtenář si možná všimne některých úprav - z "obecných" BPVRP zmizela například míra okouna, povinný podběrák a zákaz srkačky. To ale neznamená, že nejsou platná - pouze se přesunuly do sekce BPVRP územních svazů, protože např. míra okouna je v různých územních svazech řešena rozdílně. 

Může se stát, že se pravidla změní v průběhu roku?

V praxi se to standardně nestává, muselo by dojít ke změně zákona nebo jeho prováděcí vyhlášky (BPVRP jsou konferencemi územních svazů schvalovány vždy na dva roky). V uplynulých letech se to stalo například u prodloužení denní doby lovu - prováděcí vyhláška k Zákonu o rybářství se změnila v průběhu roku, ale protože se jednalo o prodloužení (neznalost by nezpůsobila porušení pravidel), bylo to umožněno; pokud by se jednalo o zpřísnění, zavádí se standardně odložená platnost (platnost by byla až od nové sezony).

Soupis je na dva roky (2020+2021), pravidla se tedy v příštím roce nezmění?

Mohou, pokud dojde ke změně pravidel (například získání nového revíru, nebo úprava pravidel u revírů stávajících), bude v roce 2021 společně s povolenkou vydáván dodatek s vyznačenými změnami oproti roku předcházejícímu.

Rybářům přejeme úspěšný start nové sezóny (a nezapomeňte do 15. ledna odevzdat vyplněný sumář úlovků!). V případě dalších dotazů nebo nejasností budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Petrův zdar!

Tomáš Kočica

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok