Vážení rybáři, rybářská sezóna 2020 se pomalu rozjíždí; nezapoměňte před návštěvou svého oblíbeného revíru zkontrolovat pravidla, která na něm v následujících dvou letech platí.

 

Společně s povolenkou k lovu jste dostali také soupis revírů s rybářským řádem a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. Nezapomeňte na to, že tato brožura je ze zákona nedílnou součástí povolenky k lovu a musíte ji mít bezpodmínečně s sebou, abyste zamezili případné kolizi s rybářskou stráží. Kromě soupisu revírů v ní najdete také řadu pravidel; jak se v nich orientovat?

soupisy

1) Prostudujte si Zákon o rybářství (a jeho prováděcí vyhlášku)

V úvodu "soupisu revírů" hned v první části nalezenete výňatek ze Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, který stanovuje základní pravidla, platná vždy a všude - tedy na všech revírech bez ohledu na územní svaz. Tedy za předpokladu, že nemá konkrétní revír udělenou výjimku ze zákona (například revíry s prodlouženou dobou lovu) - v takovém případě je tato výjimka vždy uvedena u popisu revíru.

2) Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP), platná na všech revírech ČRS

V další části soupisu revírů nalezenete přehled BPVRP, které jsou platné na všech revírech ČRS na základě rozhodnutí uživatelů revírů - zpravidla organizačních složek Svazu (pokud tápete kdo je uživatel revíru, podívejte se na tento článek). Tato pravidla, stanovená uživatelem, zpřísňují a konkretizují obecná pravidla daná zákonem a vyhláškou. Naleznete v nich například kapitoly chování při lovu nebo pravidla manipulace s ulovenou rybou.

3) BPVRP, platná v jednotlivých územních svazech

Další (a nejobsáhlejší) část soupisu revírů je přehled revírů územního svazu, jehož povolenku rybář zakoupil (nebo všech revírů v případě celosvazových povolenek). V úvodu seznamu revírů je přehled bližších podmínek (BPVRP), která jsou platná na všech revírech daného územního svazu - u jiného územního svazu se mohou lišit. Najdete v nich například rozšíření povinné výbavy (povinný podběrák), zvýšení minimální lovné míry ryb, zákaz některých technik (například srkačky), omezení počtu docházek nebo úlovků na povolenku.

Znění Zákona o rybářství, jeho prováděcí vyhlášky a platné BPVRP dohromady tvoří tzv. "Rybářský řád".

4) Podmínky platné na konkrétním revíru

Každý revír je specifický a některá pravidla mohou platit pouze pro konkrétní revíry. Ty nalezenete přímo u popisu tohoto revíru - jedná se například o "zakázané zóny" (lov pouze z levého břehu), protektivní opatření (zákaz brození nebo lovu přívlačí) nebo další úpravy (prodložuení denní doby lovu, povolení lovu z rybářské loďky...).

Jak se v tom vyznat?

Každý rybář by měl bezpodmínečně znát rybářský řád (tedy obecně platná pravidla); před návštěvou revíru si poté pročíst pravidla daného územního svazu v úvodu seznamu revírů a nakonec popis revíru, na kterém bude lovit. Logické členění těchto pravidel (pokud není na konkrétní revír zákonná výjimka) je takové, že od nejobecnějších (zákon a vyhláška) se pravidla zpřísňují plošně platnými BPVRP přes BPVRP územního svazu až po pravidla na konkrétním revíru.

Jsou nějaké zásadní změny oproti roku 2019?

Z pohledu "plošných" pravidel nikoli. Pozorný čtenář si možná všimne některých úprav - z "obecných" BPVRP zmizela například míra okouna, povinný podběrák a zákaz srkačky. To ale neznamená, že nejsou platná - pouze se přesunuly do sekce BPVRP územních svazů, protože např. míra okouna je v různých územních svazech řešena rozdílně. 

Může se stát, že se pravidla změní v průběhu roku?

V praxi se to standardně nestává, muselo by dojít ke změně zákona nebo jeho prováděcí vyhlášky (BPVRP jsou konferencemi územních svazů schvalovány vždy na dva roky). V uplynulých letech se to stalo například u prodloužení denní doby lovu - prováděcí vyhláška k Zákonu o rybářství se změnila v průběhu roku, ale protože se jednalo o prodloužení (neznalost by nezpůsobila porušení pravidel), bylo to umožněno; pokud by se jednalo o zpřísnění, zavádí se standardně odložená platnost (platnost by byla až od nové sezony).

Soupis je na dva roky (2020+2021), pravidla se tedy v příštím roce nezmění?

Mohou, pokud dojde ke změně pravidel (například získání nového revíru, nebo úprava pravidel u revírů stávajících), bude v roce 2021 společně s povolenkou vydáván dodatek s vyznačenými změnami oproti roku předcházejícímu.

Rybářům přejeme úspěšný start nové sezóny (a nezapomeňte do 15. ledna odevzdat vyplněný sumář úlovků!). V případě dalších dotazů nebo nejasností budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Petrův zdar!

Tomáš Kočica

 

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok