Republiková rada ČRS se sešla 7. září 2023 na svém řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2023, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel Dr. Heimlich informovali členy Republikové rady ČRS o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Podle odhadu dojde oproti předcházejícímu roku za rok 2023 k navýšení příjmů z celosvazové redistribuce.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami rekreačního objektu Štědronín. Republiková dozorčí rada při kontrole shledala, že všechny objekty, zařízení i venkovní prostory jsou ve velice pěkném, udržovaném stavu a musí konstatovat, že nemá žádných připomínek.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. Dne 29. 8. byla na testovací prostředí nasazena verze RIS 1.1.3, která doplňuje všechny podstatné funkcionality nutné pro spuštění provozu ze strany místních organizací. Na přelomu července a srpna všechny MO získaly přístup do školícího prostředí, kde aktuálně mají možnost všechny funkcionality průběžně testovat.

Projekt RIS nyní vykazuje dílčí zpoždění jednotlivých neprioritních funkcionalit. Funkcionality nutné pro spuštění ostrého provozu jsou připraveny a nasazeny na produkčním prostředí, tzn. systém je z pohledu možnosti evidence členů a výdeje povolenek v plánovaných termínech připraven. Ostatní funkcionality, které nejsou pro evidenci a výdej nezbytné (sport, mládež, veřejný portál, kalendář, dokumenty, rybochov atd.) mají aktuálně nastavenou nižší prioritu ve vývoji.

Na zasedání Republikové rady ČRS byli přizváni i zástupci dodavatele, firmy Asseco, a. s. Předseda ČRS Dr. Mach vznesl dotaz, zda toto dílčí zpoždění neprioritních funkcionalit ovlivní spuštění ostrého provozu funkcionalit nutných pro evidenci členské základny a výdej povolenek začátkem listopadu 2023. Ze strany dodavatele byli členové Republikové rady ČRS ubezpečeni, že spuštění ostrého provozu RIS není nikterak ohroženo, a tím ani výdej povolenek na rok 2024, který bude spuštěn začátkem listopadu 2023 v souladu s původním harmonogramem RIS.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák informoval o zasedání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS. Byl projednán zejména návrh popisu revírů Republikové rady ČRS, který byl předložen ke schválení Republikové radě ČRS a návrh rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025, který bude předložen Republikové radě ČRS k hlasování per-rollam po zapracování všech změn související s novelou vyhlášky č. 197/2004 Sb., která čeká na ukončení legislativního procesu.

Republiková rada ČRS se dále zabývala problematikou zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a jeho promítnutí do pravidelného peněžního příspěvku (členské známky). Předseda ČRS Dr. Mach upozornil, že se nejedná o konečný návrh způsobu řešení. Jedná se o prvotní vizi, jakým způsobem by bylo možné sjednocení řešit. Materiál je zpracován tak, aby bylo možné v něm dále pracovat, tedy libovolně měnit jednotlivé parametry nastavení, a tím i celkové finální výsledky. Je potřeba, aby tento materiál projednaly jednotlivé ÚS a následně je možné se k řešení sjednocení členské známky a pracovního ročního příspěvku vrátit. Dále opětovně a důrazně upozornil, že v případě sjednocení ročního příspěvku za brigády a členské známky nebude Republiková rada ČRS na tomto opatření, jakkoliv finančně profitovat a všechny vybrané prostředky za roční příspěvek za brigády budou určeny MO daného ÚS. Členové Republikové rady ČRS se po rozsáhlé diskuzi shodli, že budou pokračovat jednání a diskuze k možnému sjednocení ročního příspěvku za brigády a pravidelného peněžitého příspěvku.

Republiková rada ČRS dále projednala problematiku návrhu jednotné MP a P povolenky. Byl zpracován písmenný prvotní návrh výpočtu jednotné MP a P povolenky. Republiková rada ČRS vzala materiál na vědomí a uložila hospodářskému a ekonomickému oddělení sekretariátu Republikové rady ČRS pokračovat v přípravě možného řešení. Materiál musí být doplněn zejména o komplexní analýzu, která by zahrnovala návrh redistribuce příjmů z jednotné povolenky ČRS a rozdělení finančních prostředků včetně dalších detailů a parametrů. Jedná se o jednu z vizí, kterými by se mohl do budoucna ČRS ubírat.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 5. října 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9.-11.6.

Hnízdilová

Lípa nad Orlicí

MiČR juniorů a žáků RT

14. 6.

Ličko

Rybářské sdružení České Budějovice

Aktualizace škodního ceníku pro ryby

14. 6.

Chybová, Hnízdilová

videokonference

Kolegium předsedů SO

14.–15. 6.

Mach, Ličko, Podlesný, Kočica, Vrána, Mareš, Zdvořáček, Chybová, Hnízdilová, Švecová, Benešová

Ostrov u Tisé

setkání zaměstnanců ČRS

15. 6.

Mach, Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Mareš, Podlesný, Kočica

Ostrov u Tisé

Porada jednatelů ÚS ČRS

16. 6.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Kontrola Střediska ČRS Štědronín

21. 6.

Heimlich, Mareš

Sekretariát Rady

Jednání k propagačním předmětům

27.6.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica

České Budějovice

Konference JČÚS

27. 6.

Podlesný

SZIF Praha

Informace k OP Rybářství 2021-2027

27. 6.

Podlesný

MZe

Průběžná zpráva o realizaci projektu ČRS v rámci dotace NNO 2023

27. 6.

Mareš

Pardubice

Živé vysílání ČRo

28.6.

Podlesný

MZe

Projekty ČRS v OP Rybářství 2021-2027

28. 6.

Mach, Heimlich, Ličko, Mareš, Zdvořáček

Sekretariát Rady videokonference

Vypořádání připomínky MŽP k novele vyhlášky č. 197/2004 Sb.

29. 6.

Chybová

Stages hotel

Seminář Národní sportovní agentura

1. 7.

Hnízdilová

České Budějovice

Odbor RT, MiČR seniorů a kadetů v RT

2. 7.

Chybová

Plzeň

MiČR plavaná U15-U25

12. 7.

Ličko

Sekretariát Rady

Schůzka s architektem – příprava prováděcí dokumentace rekonstrukce rekreační budovy ČRS na Středisku ČRS Štědronín

13.-16. 7.

Mach, Hnízdilová

České Budějovice

MS juniorů a kadetů

20. 7.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Kontrola střediska, revize komínů u nové chatky

26. 7.

Hnízdilová

Jihlava – Štoky

Soustředění talentované mládeže

27. 7.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Instalace zabezpečovacího zařízení Jablotron u nové chatky a dvojchatky

28. 7.

Ličko

Sekretariát Rady

Schůzka s architektem – příprava prováděcí dokumentace rekonstrukce rekreační budovy ČRS na Středisku ČRS Štědronín

29.-30.7, 4.-7.8., 10.-11.8.

Hnízdilová

Smetanova Lhota

Letní tábor mládeže

3. 8.

Mach, Heimlich

MŽP

Jednání s vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny, Ing. Servusem

3. 8.

Mach, Heimlich

Smetanova Lhota

Letní tábor mládeže

7. 8.

Mareš

Smetanova Lhota

Letní tábor mládeže

7. 8.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Kontrola střediska

11. 8.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Kontrola střediska

14. 8.

Mach, Heimlich, Kočica

Sekretariát Rady videokonference

Jednaní se zástupci fy ASSECO

15. 8.

Heimlich, Mareš, Vrána

MŽP

Úvodní jednání k novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

16. 8.

Mach, Heimlich, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Jednání právní komise ČRS

22. 8.

Mach, Heimlich, Chybová, Hnízdilová

Videokonference

Kolegium předsedů SO

23.-29. 8.

Mach, Heimlich, Vrána, Podlesný. Zdvořáček, Mareš, Ličko

Výstaviště České Budějovice

Výstava Země živitelka 2023

27. 8.

Chybová

Žatec

MiČR přívlač ze břehu

30. 8.

Mach, Horák, Heimlich, Ličko, Podlesný, Vrána, Mareš

MO Pardubice

Jednání Hospodářského odboru Republikové rady ČRS

1. 9.

Heimlich, Hnízdilová

Vřešník

Zahájení setkání mládeže ČRS

2. 9.

Mareš, Hnízdilová

Vřešník

Setkání mládeže ČRS

3. 9.

Chybová

ÚN Hněvkovice

MiČR přívlač z lodí

5. 9.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Kontrola střediska, rozšíření kamerového systému

6. 9.

Marek, Hnízdilová

MŠMT

Obhajoba titulu NNO uznaná MŠMT

 

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok