Republiková rada ČRS se sešla 7. prosince 2023 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy byly rozpočet Republikové rady ČRS na rok 2024, projednání aktuálních oblastí k RIS, aktuální stav výdeje celorepublikových povolenek ze strany MRS.

Republiková rada ČRS schválila návrh rozpočtu na rok 2024. Předseda Ekonomické komise Republikové rady ČRS Ing. Koranda a vedoucí Ekonomického oddělení sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Laktionova podali k předloženému rozpočtu podrobný komentář. Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný, kdy se při sestavování nákladových a výnosových položek rozpočtu vycházelo především z rozpočtu na rok 2023, dosažených skutečných výsledků roku 2022 a z očekáváného vývoje a vlastních potřeb pro zajištění všech činností v následujícím roce 2024. Nákladové položky reflektují navýšení nákladů se zvyšováním cen základních vstupních komodit i cen v rámci celé národní ekonomiky. Ekonomická komise Republikové rady ČRS i Republiková dozorčí rada ČRS návrh rozpočtu pro rok 2024 projednaly a zároveň doporučily Republikové radě ČRS ke schválení.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich předložili vzhledem k narůstajícím nákladům návrh od 1. 1. 2024 navýšit ceny za pronájem apartmánů Rekreačního střediska ČRS Štědronín na 3 000 Kč/noc, rekreačních chatek ČRS na 2 000 Kč/noc a nové chatky na 3 000 Kč/noc. Tento návrh byl Republikovou radou ČRS schválen.

Manažer RIS Bc. Kočica informoval členy Republikové rady ČRS o průběhu realizace systému RIS. Z důvodu vyjasnění postupu vývoje a aktuálně prováděných prací byli na předmětnou část jednání Republikové rady ČRS přizváni zástupci dodavatele RIS, společnosti Asseco CE. Představitelé územních svazů v rámci zasedání vznesli své připomínky k současnému stavu RIS zástupcům společnosti Asseco CE, kteří přislíbili zvýšenou aktivitu v rámci odstranění aktuálních připomínek k systému, oboustranně byla přijata opatření ke zlepšení informovanosti obou stran ve věci změn ve verzích RIS.

Manažer RIS Bc. Kočica dále upozornil na vysokou četnost specifických požadavků jednotlivých MO, které jsou do určité míry neslučitelné se systémem, přičemž jejich zapracování přináší zvýšení složitosti systému a časové prodlení ve finalizaci funkcionalit. Požadavky MO jsou často i v rozporu se Stanovami ČRS. Požadavky jsou po vyhodnocení dle jejich povahy zařazeny do vývoje, případně rozvojových prací, v některých případech jsou (zejména z důvodu nesouladu s Jednacím řádem nebo Stanovami ČRS) zamítnuty. Dále upozornil na opětovné zadávání zjevně fiktivních údajů ze strany některých MO, které tak předběžně řeší neúplné údaje, které u člena doposud evidovaly. Tento postup nelze akceptovat, v řadě případů by vedl nejen ke snížení věrohodnosti výstupů z RIS, ale zejména také ke snížení využitelnosti systému ze strany rybářské veřejnosti (člen nebude schopen spárovat svůj uživatelský účet proti údajům, které MO poskytla jako smyšlené). Z tohoto důvodu budou prokazatelně nepravdivé údaje v pravidelných intervalech systémově odstraňovány.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich informovali o aktuálním stavu výdeje celorepublikových povolenek ze strany Moravského rybářského svazu (MRS). Vedení MRS předalo kontakty na pobočné spolky MRS, které budou v rámci systému RIS v pozici externího výdejce pro výdej celorepublikových povolenek členům MRS (v současné době PS MRS Břeclav, Blansko, Velké Meziříčí a sekretariát MRS Brno).

Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval členům Republikové rady ČRS za práci v roce 2023 a popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2024.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 11. ledna 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

4. 11.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

 

Odbor RT

6. 11.

Mareš

Praha

Redakční rada časopisu Rybářství

7. 11.

Vrána

Praha

Jednání s PVL a MČ Praha 1 o řešení vodohospodářských havárií

9. 11.

Heimlich, Ličko, Vrána, Zdvořáček, Podlesný, Chybová, Laktionova, Vala, Mareš

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ÚS ČRS

10. 11.

Mach, Heimlich, Hnízdilová

Vodňany

Konference vedoucích rybářských kroužků ČRS a SRZ

10. 11.

Koranda, Heimlich, Laktionova, Ličko

Sekretariát Rady

Příprava rozpočtu pro rok 2024

11. 11.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor LRU feeder

12. 11.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU plavaná

13. 11.

Podlesný

Středisko Štědronín ČRS

Jednání k znaleckému posudku na rekreační budovu Střediska ČRS Štědronín

14.11.

Mach, Heimlich

PSP ČR

Jednání s předsedou zemědělského podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Ing. Kottem

14. 11.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Mareš

PSP ČR

Jednání s vrchním ředitelem sekce lesního hospodářství Mze Mgr. Mlynářem a místopředsedou zemědělského výboru PSP ČR Ing. Smetanou k elektronizaci CS soupisu revírů a povolenky k lovu ryb.

15. 11.

Heimlich, Laktionova

Sekretariát Rady

Zasedání RDR k návrhu rozpočtu ČRS na rok 2024

16. 11.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín, Roudnice nad Labem

Převoz lodě Ryds do servisu

20. 11.

Vrána

PVL

Jednání k úklidové akci na ÚN Orlík

21. 11.

Vrána

Videokonference -- mezinárodní seminář „Šírenie inváznych druhov rýb a jeho vplyv na populácie pôvodných druhov rýb – mýty a fakty “

Prezentace příspěvku k problematice ČRS vs. IND ryb

21. 11.

Vrána

AOPK, Praha – Chodov

Komise pro rybí přechody

23. 11.

Podlesný

MZe

4. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027

24. 11.

Heimlich, Kočica

Videokonference

Zasedání Řídícího výboru RIS

24. 11.

Vrána

Videokonference

Koalice pro řeky

25. 11.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU přívlač

27. 11.

Chybová

Videokonference

Odbor LRU položená

30. 11.

Koranda, Heimlich, Laktionova

Sekretariát Rady

Jednání k rozpočtu ČRS služby s. r. o.

2. 12.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU muška

5. 12.

Vrána

FTV Prima

Vstup na téma: „Vánoční kapři“ – upozornění, že nejlepší kapr je ten, kterého si sami ulovíme na udici.

5. 12.

Vrána

Sekretariát Rady

Natáčení pořadu pro Český rozhlas o změnách v RŘ od 1. 1. 2024

5. 12.

Vrána

Praha

Seminář Stav legislativy o obnově přírody aneb jak se změnilo nařízení EU o obnově přírody?

5. 12.

Heimlich

Praha

Redakční rada časopisu Rybářství

5. 12.

Mach, Heimlich, Chybová, Zdvořáček

PSP ČR

Jednání se zástupci NSA a místopředsedkyní PSP ČR Ing. Kovářovou

6. 12.

Heimlich, Kočica

Videokonference

Jednání k RIS s ÚS

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok