Ve čtvrtek 9. května se konalo pravidelné zasedání Republikové rady ČRS. Hlavními body bylo projednání možností digitalizace svazové agendy, jmenování nového jednatele ČRS a informace o aktivitách odboru mládeže.

V úvodu zasedání podal předseda Odboru mládeže Jiří Marek obsáhlou zprávu o činnosti mládeže a zajištění letošního ročníku soutěže Zlatá udice. Novinkou je historicky první mezinárodní finálové kolo, které se bude konat 23.-25. srpna ve Vodňanech. Utkají se v něm nejlepší soutěžící Zlaté udice a její slovenské obdoby Zlatého Blyskáče.

V dalším bodu proběhlo vyhodnocení ukončených výběrových řízení na dodávky materiálu pro Český rybářský svaz (tisky povolenek, úlovkových lístků, soupisů revírů a vzdělávacích materiálů). Na základě vyhodnocení nabídek a doporučení Komise pro výběrová řízení na zakázky Rada schválila zaslání výzvy k součinnosti firmám, které ve výběrovém řízení uspěly.

30. dubna 2019 bylo ukončeno výběrové řízení na pozici jednatele Českého rybářského svazu; po prostudování všech přihlášek a na základě doporučení výběrové komise Rada jednomyslně jmenovala do funkce jednatele ČRS Ing. Romana Heimlicha, Ph.D. s účinností od 1.9.2019.

Ing. Roman Heimlich, Ph.D. vystudoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech, titul Ing. získal na Mendelově univerzitě v Brně (specializace Rybářství) a na stejné univerzitě také titul Ph.D. (program Ekologie a životní prostředí). Od roku 2008 působí na Ministerstvu zemědělství ČR, v současnosti jako vedoucí Oddělení rybářství a včelařství. Dlouhodobě patří mezi úspěšné sportovní reprezentanty LRU muška. 

Jedním z hlavních bodů květnového zasedání byla diskuze o možnostech plošné digitalizace svazové agendy. V rámci obsáhlé prezentace byly představeny možnosti přípravy mobilní aplikace pro členy rybářské stráže s cílem dosažení lepší koordinace kontrolní činnosti na našich revírech. Projednány byly možnosti elektronických členských průkazů i prodeje povolenek k lovu ryb. Nutnou podmínkou zavedení je legislativní změna Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, které s možností elektronické formy evidence v současnosti neoperují a zejména zavedení jednotného informačního systému, který je k tomuto datu v provozu pouze na úrovni tří územních svazů. Zástupci společnosti, která zajišťuje provoz IS Lipan, budou přizváni na červnové zasedání Rady k projednání možnosti implementace systému do všech organizačních složek ČRS.

prezentaceRS

V rámci usnesení se Republiková rada ČRS jednohlasně zavázala zrealizovat zavedení jednotného informačního systému v rámci ČRS do konce svého volebního období.

Republiková rada ČRS rovněž schválila rozpočet závodů O pohár předsedy ČRS na Veslařském kanálu Račice, který se bude konat v termínu od 17. do 20. října 2019. O průběhu závodu budeme informovat v samostatné aktualitě.

V dalších bodech bylo schváleno finální znění Statutu celosvazového rybolovu, odrážející změnu systému redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek, Ing. Ivan Bílý Ph.D. podal informaci o průběhu 40. kongresu CIPS, který se konal počátkem května v Kazachstánu a předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek, Ph.D. informoval o provedené kontrole zarybňovací povinnosti na revírech Rady a konstatoval, že zarybnění v roce 2018 probíhalo v souladu se zarybňovacími plány.

Další pravidelné zasedání Republikové rady proběhne 6. června 2019.

Tomáš Kočica


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

4. 4. (Podlesný, Ličko) MZe Praha - podání žádosti Rady ČRS na dotační titul 17. Mimoprodukční funkce rybářských revírů; 9.4. (Mach, Štípek) Labe aréna Račice – jednání s ředitelem Veslařského kanálu Račice o výkonu rybářského práva, akcích ČRS na revíru a závodu o pohár předsedy; 9. 4.(Vrána) MZe - jednání k invazním nepůvodním druhům ryb; 10.4. (Štípek, Ličko) Štědronín – kontrola střediska před sezónou; 10. 4. (Vrána) Sekretariát Rady ČRS - rozhovor pro magazín Květy o rybách a suchu; 11.4. (Stípek, Ličko, Bauerová, Zdvořáček, Kočica) sekretariát Rady Praha – porada jednatelů; 15.4. (Štípek) ČT Praha – Divácká rada; 15.4. (Podlesný) Mze - 10. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014-2020; 16.4. (Kočica) Vysazování lososa Kamenice; 17. 4. (Podlesný) Morava 24 - zarybnění rybářského revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 17.4. (Štípek) Třeboň – účast na otevření nové budovy Střední školy rybářské a vodohospodářské; 23.4. (Štípek) Vodňany – zasedání Školské rady Střední rybářské školy Vodňany; 23. 4. (Zemánková) MŠMT odbor sportu - nahlédnutí do správního spisu ministerstva před vydáním rozhodnutí; 24.4. (Štípek, Ličko, Podlesný, Zdvořáček) Štědronín – schůzka členů rybářské stráže s oprávněním výkonu činnosti na ÚN Orlík; 24.4. (Kočica) TV Seznam - rozhovor o rybářské legislativě; 25. 4. (Vrána)  AOPK Praha - Komise pro rybí přechody; 29.4. (Anders, Bauerová, Ličko, Štípek) – jednání ke Statutu CS rybolovu ve věci finančních toků; 30. 4. (Podlesný) Sekretariát Rady - jednání komise pro výběrová řízení na zakázky; 4. 5. (Vrána) Děčín - přednáška o Plavebním stupni Děčín pro Zvonečník (ekologická platforma ČSSD);  9. 5. (Vrána) Štěchovice - Přednáška o rybách pro dětský kroužek MO Štěchovice a ZŠ Štěchovice


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok