Ve čtvrtek 9. května se konalo pravidelné zasedání Republikové rady ČRS. Hlavními body bylo projednání možností digitalizace svazové agendy, jmenování nového jednatele ČRS a informace o aktivitách odboru mládeže.

V úvodu zasedání podal předseda Odboru mládeže Jiří Marek obsáhlou zprávu o činnosti mládeže a zajištění letošního ročníku soutěže Zlatá udice. Novinkou je historicky první mezinárodní finálové kolo, které se bude konat 23.-25. srpna ve Vodňanech. Utkají se v něm nejlepší soutěžící Zlaté udice a její slovenské obdoby Zlatého Blyskáče.

V dalším bodu proběhlo vyhodnocení ukončených výběrových řízení na dodávky materiálu pro Český rybářský svaz (tisky povolenek, úlovkových lístků, soupisů revírů a vzdělávacích materiálů). Na základě vyhodnocení nabídek a doporučení Komise pro výběrová řízení na zakázky Rada schválila zaslání výzvy k součinnosti firmám, které ve výběrovém řízení uspěly.

30. dubna 2019 bylo ukončeno výběrové řízení na pozici jednatele Českého rybářského svazu; po prostudování všech přihlášek a na základě doporučení výběrové komise Rada jednomyslně jmenovala do funkce jednatele ČRS Ing. Romana Heimlicha, Ph.D. s účinností od 1.9.2019.

Ing. Roman Heimlich, Ph.D. vystudoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech, titul Ing. získal na Mendelově univerzitě v Brně (specializace Rybářství) a na stejné univerzitě také titul Ph.D. (program Ekologie a životní prostředí). Od roku 2008 působí na Ministerstvu zemědělství ČR, v současnosti jako vedoucí Oddělení rybářství a včelařství. Dlouhodobě patří mezi úspěšné sportovní reprezentanty LRU muška. 

Jedním z hlavních bodů květnového zasedání byla diskuze o možnostech plošné digitalizace svazové agendy. V rámci obsáhlé prezentace byly představeny možnosti přípravy mobilní aplikace pro členy rybářské stráže s cílem dosažení lepší koordinace kontrolní činnosti na našich revírech. Projednány byly možnosti elektronických členských průkazů i prodeje povolenek k lovu ryb. Nutnou podmínkou zavedení je legislativní změna Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, které s možností elektronické formy evidence v současnosti neoperují a zejména zavedení jednotného informačního systému, který je k tomuto datu v provozu pouze na úrovni tří územních svazů. Zástupci společnosti, která zajišťuje provoz IS Lipan, budou přizváni na červnové zasedání Rady k projednání možnosti implementace systému do všech organizačních složek ČRS.

prezentaceRS

V rámci usnesení se Republiková rada ČRS jednohlasně zavázala zrealizovat zavedení jednotného informačního systému v rámci ČRS do konce svého volebního období.

Republiková rada ČRS rovněž schválila rozpočet závodů O pohár předsedy ČRS na Veslařském kanálu Račice, který se bude konat v termínu od 17. do 20. října 2019. O průběhu závodu budeme informovat v samostatné aktualitě.

V dalších bodech bylo schváleno finální znění Statutu celosvazového rybolovu, odrážející změnu systému redistribuce financí získaných z prodeje celosvazových povolenek, Ing. Ivan Bílý Ph.D. podal informaci o průběhu 40. kongresu CIPS, který se konal počátkem května v Kazachstánu a předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek, Ph.D. informoval o provedené kontrole zarybňovací povinnosti na revírech Rady a konstatoval, že zarybnění v roce 2018 probíhalo v souladu se zarybňovacími plány.

Další pravidelné zasedání Republikové rady proběhne 6. června 2019.

Tomáš Kočica


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

4. 4. (Podlesný, Ličko) MZe Praha - podání žádosti Rady ČRS na dotační titul 17. Mimoprodukční funkce rybářských revírů; 9.4. (Mach, Štípek) Labe aréna Račice – jednání s ředitelem Veslařského kanálu Račice o výkonu rybářského práva, akcích ČRS na revíru a závodu o pohár předsedy; 9. 4.(Vrána) MZe - jednání k invazním nepůvodním druhům ryb; 10.4. (Štípek, Ličko) Štědronín – kontrola střediska před sezónou; 10. 4. (Vrána) Sekretariát Rady ČRS - rozhovor pro magazín Květy o rybách a suchu; 11.4. (Stípek, Ličko, Bauerová, Zdvořáček, Kočica) sekretariát Rady Praha – porada jednatelů; 15.4. (Štípek) ČT Praha – Divácká rada; 15.4. (Podlesný) Mze - 10. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014-2020; 16.4. (Kočica) Vysazování lososa Kamenice; 17. 4. (Podlesný) Morava 24 - zarybnění rybářského revíru č. 473 502 Morava 24, rybářská stráž; 17.4. (Štípek) Třeboň – účast na otevření nové budovy Střední školy rybářské a vodohospodářské; 23.4. (Štípek) Vodňany – zasedání Školské rady Střední rybářské školy Vodňany; 23. 4. (Zemánková) MŠMT odbor sportu - nahlédnutí do správního spisu ministerstva před vydáním rozhodnutí; 24.4. (Štípek, Ličko, Podlesný, Zdvořáček) Štědronín – schůzka členů rybářské stráže s oprávněním výkonu činnosti na ÚN Orlík; 24.4. (Kočica) TV Seznam - rozhovor o rybářské legislativě; 25. 4. (Vrána)  AOPK Praha - Komise pro rybí přechody; 29.4. (Anders, Bauerová, Ličko, Štípek) – jednání ke Statutu CS rybolovu ve věci finančních toků; 30. 4. (Podlesný) Sekretariát Rady - jednání komise pro výběrová řízení na zakázky; 4. 5. (Vrána) Děčín - přednáška o Plavebním stupni Děčín pro Zvonečník (ekologická platforma ČSSD);  9. 5. (Vrána) Štěchovice - Přednáška o rybách pro dětský kroužek MO Štěchovice a ZŠ Štěchovice


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok