Republiková rada se sešla 9. ledna na svém první řádném zasedání v roce 2020. Hlavními body byly přípravy na realizaci CIS, plány práce odborů a komisí na rok 2020, návrhy na změnu Stanov ČRS, vývoj členské základny a prodeje celosvazových povolenek, provedené kontroly Republikovou dozorčí radou i nezávislým auditorem a jmenování reprezentačních trenérů.

V úvodu zasedání informoval jednatel Ing. Heimlich o postupu ohledně revize směrnic a statutů, vztahující se ke sportovní činnosti. Předsedové sportovních odborů prodiskutují navrhované změny 22. února, následně postoupí tento mateiál k projednání Republikové radě.

Ke konci loňského roku byla ukončena lhůta pro podání návrhů na změny Stanov a Jednacího řádu ČRS. Všechny obdržené návrhy byly postoupeny územním svazům a právní komisi k posouzení formální proveditelnosti a souladu s obecnými právními předpisy a následně budou projednány Republikovou radou. Rozhodnutí o přijetí návrhů je v kompetenci Republikového sněmu, který se bude konat v listopadu tohoto roku.

Republiková rada ČRS dále vzala na vědomí zprávu předsedy ČRS dr. Macha a jednatele ing. Heimlicha o postupu příprav centrálního informačního systému (CIS). Na základě řady jednání v současnosti připravuje Ministerstvo zemědělství technickou novelu pravidel Operačního programu Rybářství (Opatření 3.1., Data Collection), na jejímž základě by byl ČRS, z.s. oficiálně zařazen do definice příjemce. Zároveň byla prostřednictvím Ministerstva zemědělství vznesena žádost Evropské komisi o konkretizaci podmínek, za kterých by mohly být zahájeny práce na prováděcí analýze a zadávací dokumentaci k CIS. Vyjádření Evropské komise je předpokládáno ke konci ledna 2020.

Ing. Heimlich dále předložil Republikové radě materiál zpracovaný Hospodářským oddělením sekretariátu Rady ČRS ohledně vývoje členské základny a prodeje celosvazových povolenek. Počet členů meziročně stoupl o více než 3.000 na 251.873 členů, rekordní přírůstek je zejména u dětí (v současnosti sdružuje ČRS 26.059 dětí do 15 let, což je nejvíce od roku 2008), což vnímáme jako velice pozitivní fakt.

Prodej celosvazových mimopstruhových povolenek se meziročně zvýšil o téměř 8 % (54220 ks), celosvazových pstruhových povolenek dokonce o 21 % (2362 ks).

Republiková rada schválila plány práce odborů a komisí Rady ČRS na rok 2020 a dále schválila navrhované reprezentační trenéry. Na období 2020 - 2023 se státním trenérem reprezentace žen LRU Plavaná stává Vladimír Vyslyšel ml., vedením juniorské reprezentace LRU plavaná kategorie U25 v roce 2020 pověřila Rada pana Josefa Konopáska a do funkce státního trenéra juniorské reprezentace LRU přívlač na období 2020 – 2023 Miroslava Zvolánka.

Pracovník sekretariátu Rady ČRS ing. Podlesný shrnul členům Republikové rady průběh výběrových řízení na tiskoviny (konkrétně povolenky a členské známky), které proběhly v uplynulém roce. Členové Rady se shodli na důsledném pokračování vypisování výběrových řízení a schválili vyhlášení výběrového řízení na tisk povolenek a známek pro rok 2021 až 2024, včetně podmínky předložení a otestování hotových vzorků. O tomto výběrovém řízení budeme informovat v sekci k tomu určené.

Předseda Republikové dozorčí rady ing. Křenek seznámil přítomné s výsledkem provedených kontrol v uplynulém období (neohlášená kontrola pokladní hotovosti,  kontrola zápisů sportovních odborů, kontrola ze zasedání sportovních odborů Rady ČRS) a konstatoval, že kontroly proběhly bez zjištěných závad.

Předseda Ekonomické komise (a místopředseda ČRS) ing. Anders informoval o proběhlém auditu účetnictví ČRS provedeným nezávislou externí firmou. Závěr auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku Českého rybářského svazu, z. s. a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora je bez výhrad.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

4. – 11. 12.  ; Bauerová; Audit účetnictví (auditorská firma)
5. 12. ; Heimlich, Podlesný, Kočica; Jednání výběrové komise k interní procesní analýze a zadávací dokumentaci pro informační systém ČRS
5. 12.  ; Vrána; Mgr. Lyach, Inesan s.r.o., výzkum postojů a chování veřejnosti (rybářů) k suchu (výzkum pro MŽP)
7. 12.  ; Zemánková; Odbor LRU - plavaná
12. 12. ; Heimlich, Podlesný, Ličko, Zdvořáček; Výroční konference OP Rybářství 2014–2020 - „Programové období 2014–2020 pomalu končí a co dál…”
14. 12. ; Zemánková; Odbor LRU - muška
16. – 20. 12.  ; Anders, Heimlich, Hýbner, Zdvořáček, Podlesný; Setkání s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. a dalšími významnými zástupci Mze
16. 12.   ; Podlesný, Benešová; Roční vyúčtování prodeje povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN ORLÍK ve výdejnách povolenek
19. 12.  ; Podlesný, Heimlich; Jednání k dotacím na informační systém ČRS, jednání k dotacím ve vodním hospodářství na rybníky
19. 12.  ; Podlesný, Heimlich; Jednání k účasti ČRS na veletrhu Země živitelka 2020
19. 12. ; Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Bauerová, Kočica, Podlesný, Vrána; Porada jednatelů
19. 12. ; Podlesný, Vrána; Zapůjčení simulátoru na zdolávání ryb pro ČRS MO Příbram
7. 1.  ; Hnízdilová; Příprava elektronické soutěže Příroda kolem nás 2020 a vyhodnocení fotografické soutěže 2019
7. 1. ; Hnízdilová, Zemánková; Účast na jednání předsedů sportovních odborů k rozpočtu na 2020 – příprava podkladů (náklady za rok 2019 u všech disciplín)
9. 1. ; Mach, Heimlich, Podlesný; Jednání týkající se financování CIS z prostředků EU

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok