Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 6. února 2020. Hlavními projednávanými tématy byly ukazatele celosvazového rybolovu za rok 2019, dotační tituly pro rok 2020 a postup prací pro realizaci CIS.

V úvodu zasedání předseda ČRS dr. Mach a jednatel ing. Heimlich informovali členy Rady o zasedání právní komise dne 3. 2. 2020, která prodiskutovala část návrhů na změnu Stanov ČRS. Vzhledem k jejich značnému množství, proběhne další jednání právní komise dne 28. 2. 2020.  Na březnovém zasedání Rady předloží právní komise výstup a zároveň se k návrhům vyjádří jednotlivé územní svazy.

Předseda ekonomické komise ing. Anders poděkoval za poskytnuté návrhy na změnu metodiky tvorby rozpočtu Rady ČRS a konstatoval, že ekonomická komise předloží projednané návrhy společně s doporučeními na květnovém zasedání Rady.

Ing. Heimlich informoval o klíčových ukazatelech  celosvazového rybolovu za rok 2019. V tomto období bylo prodáno 54 220 celosvazových mimopstruhových a 2 362 celosvazových pstruhových povolenek, což představuje meziroční nárůst o 7,8 % u MP povolenek, 22% u P povolenek.

Republiková rada ČRS dále vzala na vědomí informaci ohledně plánu národních dotací, které bude sekretariát Rady ČRS zajišťovat v průběhu roku 2020; klíčovými poskytovateli jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace jsou určené zejména na mimoprodukční funkce rybářských revírů (17 mil. Kč v roce 2019), podporu práce s dětmi a mládeží vč. vzdělávacích materiálů (1,354 mil. Kč v roce 2019), podporu sportovní reprezentace (576 tis. Kč v roce 2019) a úsek vzdělávání, propagace a výstavní činnosti (546 tis. Kč v roce 2019).

Stran příprav na realizaci centrálního informačního systému (CIS) Český rybářský svaz nadále intenzivně komunikuje s Evropskou komisí a příslušnými ministerstvy ohledně způsobilosti ČRS k čerpání dotace z prostředků EU k financování projektu. Vzhledem k časové náročnosti celého vyjednávání se Rada usnesla, že přípravy budou nadále probíhat v souladu s postupy a pravidly pro čerpání financí z OP rybářství tak, aby bylo možné uplatnit zpětné financování z tohoto operačního programu (v případě schválení dotace). V případě negativního výroku Evropské komise pak bude projekt financován z vlastních zdrojů ČRS.

Předseda hospodářského odboru p. Horák dále informoval členy Rady o výjezdním zasedání hospodářského odboru, které se bude konat na Slovensku v září tohoto roku; hlavním tématem je zejména hospodaření na pstruhových revírech a odchov nedostatkových druhů reofilních ryb.

V dalších bodech jednání Republiková rada jmenovala do funkce státního trenéra juniorské reprezentace LRU Plavaná (kategorie U15) pana Michala Marka.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 5. března 2020.

Tomáš Kočica


 Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

9. 1. ; Podlesný, Vrána; (sekretariát Rady); Zapůjčení simulátoru na zdolávání ryb a odlov kormorána pro ČRS MO Vyšší Brod
14. 1. ; Vrána; (MŽP); Náhrady škod působených vydrou
15. 1. ; Podlesný, Ličko; (Banner, s.r.o., středisko ČRS Štědronín); Oblečení pro rybářskou stráž, kontrola střediska Štědronín
16. 1. ; Heimlich, Zdvořáček Podlesný, Ličko, Vrána, Zemánková, Bauerová, Kočica; (sekretariát Rady); Porada jednatelů ÚS ČRS
16. 1. ; Podlesný, Vrána; (sekretariát Rady); Zapůjčení simulátoru na zdolávání ryb a odlov kormorána pro Jihočeský ÚS
20. 1. ; Ličko, Vrána; (PVL - Praha); Příprava akce „Ukliďme Orlík“
21. 1.; Podlesný; (Mze); Vyúčtování dotace pro NNO a závěrečná zpráva o realizaci projektu ČRS za rok 2019
21. 1. ; Ličko; (Zvíkovské Podhradí, středisko ČRS Štědronín); Podklady k prodeji povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501, Vltava 16-19, ÚN ORLÍK pro Hotel Zvíkov, kontrola střediska Štědronín
23. 1. ; Mach, Horák, Ličko, Zdvořáček; (Mze); Setkání zástupců Mze a ČRS k aktuálním otázkám v rybářství a CIS ČRS
24. 1. ; Podlesný, Ličko; (Codeware, s.r.o., Praha); Řešení problematiky čárových kódů a čteček pro jejich čtení
24. 1.; Vrána; (PVL - Praha); Příprava akce „Ukliďme Orlík“
25. 1. ; Hnízdilová; (sekretariát Rady); Odbor mládeže
28. 1. ; Ličko, Podlesný; (sekretariát Rady); Příprava návrhu termovize pro činnost rybářské stráže na ÚN Orlík
3. 2.; Heimlich, Podlesný; (sekretariát Rady); Jednání se zástupci MZe – Natura Viva 2020, informační systém ČRS, 
3. 2. ; Hnízdilová; (sekretariát Rady); Akceptace změny v projektu na dotaci MŠMT 2020
3. 2.; Hnízdilová; (sekretariát Rady); Vyhlášení výsledkůfotografické soutěže Příroda očima dětí 2019
5. 2. ; Podlesný, Ličko, Vrána, Kočica; (ÚN Orlík); První fáze čištění břehů ÚN Orlík – akce Českého rybářského svazu, Povodí Vltavy a Českého svazu ochránců přírody „Ukliďme Orlík!“
6. 2. ; Vrána; (Úřad vlády ČR); Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok