Republiková rada se sešla na řádném zasedání 5. března 2020. Klíčovými body jednání byly návrhy na úpravu Stanov ČRS, schválení směrnice a statutu pro sportovní činnost, ustanovení Kolegia předsedů sportovních odborů a koordinátora sportovní činnosti ČRS, postup příprav na realizaci CIS a jmenování nových členů odborů.

V rámci prvního bodu jednání Republiková rada schválila ustanovení Kolegia předsedů sportovních odborů Rady ČRS. Ten je tvořen předsedy jednotlivých sportovních odborů a koordinátorem sportovní činnosti ČRS. Kolegium je poradním orgánem Rady a koordinuje činnost jednotlivých sportovních odborů. Rada zároveň schválila znění Směrnice pro organizování sportovní činnosti ČRS a také Statut činnosti sportovních odborů LRU a RT. Schválení těchto dokumentů předcházelo jejich projednání všemi předsedy sportovních odborů.

Republiková rada dále projednala návrhy na změny Stanov ČRS, doplněné o stanovisko Právní komise. Nasledně požádala Právní komisi o zapracování jednotlivých návrhů do komplexního dokumentu se zapracovanými připomínkami a stanovisky územních svazů. Výhradní pravomoc přijetí návrhů náleží Republikovému sněmu, který se bude konat v listopadu tohoto roku; delegáti sněmu budou informováni s dostatečným předstihem o znění těchto návrhů. Další projednání problematiky bude předmětem dubnového zasedání Rady. 

S ohledem na fakt, že Český rybářský svaz stále nedisponuje finálním stanoviskem Evropské komise stran možnosti financovat plánovaný centrální systém (CIS) z OP Rybářství, byla schválená podoba výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace, variantní analýzy a návrhu enterprise architektury podle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 tak, aby bylo případně možné financovat tento projekt zpětně a nedošlo k narušení plánovaného harmonogramu. V případě neschválení čerpání bude financování zajištěno ze zdrojů ČRS. Toto výběrové řízení bude dozorováno nezávislou advokátní kanceláří, jejíž zástupce bude zároveň jedním z členů výběrové komise.  Další členy komise navrhnou jednotlivé ÚS do 13.3.2020.

V následujících dnech budou osloveny společnosti, které se o zhotovení této zakázky v rámci předcházejících kroků ucházely, s výzvou k podání nabídky. Dle plánovaného harmonogramu bude v rámci dubnového zasedání Republikové rady toto výběrové řízení vyhodnoceno.

Předseda Středočeského ÚS p. Hýbner informoval o změně podmínek pro lov ryb na plochách v režimu rybníkářství Středočeského územního svazu. Podrobnosti o přijatých opatřeních jsou k dispozici na stránkách ČRS SÚS.

Předseda Republikové dozorčí rady ing. Křenek informoval o výsledku provedených kontrol vyúčtování celosvazových povolenek a členských známek, včetně samostatných povolenek na ÚN Orlík (jehož uživatelem je Rada ČRS); kontrola byla uzavřena s hodnocením Bez závad.

Jednatel ČRS ing. Heimlich podal návrh na jmenování nových zástupců odborů a komisí Rady ČRS a současně návrh na odvolání členů odborů a komisí Rady ČRS jednotlivých ÚS, za které jsou navrhováni noví zástupci. Na základě tohoto návrhu Rada jmenuje do Odboru mládeže Bc. Josefa Mareše, do Ekonomické komise Bc. Světlanu Kabourkovou a do Odboru LRU Muška Zdeňka Glaesnera. Rada dále jmenuje pana Václava Loudu na pozici státního trenéra juniorů kategorie U20 v LRU – plavaná.

Předseda Hospodářského odboru Václav Horák informoval členy Rady o průběhu konference „Vliv vlka obecného a vydry říční na přírodu a hospodaření v krajině“, která se konala dne 27. února 2020 v Hradci Králové. Ocenil přednášku ing. Vrány, Ph. D. a MVDr. Kulicha – více informací například v krátkém filmu Vydra říční na Broumovsku nebo v záznamu přednášky ing. Vrány. Samostatné články o problematice vydry připravujeme.

V závěru zasedání Rada schválila termínové kalendáře sportovních odborů; k dispozici jsou zde: LRU Plavaná, Přívlač, Muška, Feeder, Rybolovná technika.

Další zasedání Republikové rady proběhne 9. dubna 2020. Hlavními body jednání budou vyhodnocení výběrového řízení (CIS), další projednání návrhů na změny Stanov, účetní závěrka a vyhodnocení hospodaření ČRS za rok 2019 a statistiky úlovků na revírech za rok 2019.


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

8. 2. - Vrána (Čelákovice) ; 100 let MO Čelákovice
8. 2. - Zemánková (Praha) ; Odbor LRU - plavaná
10. 2. - Vrána, Ličko (PVL Praha) ; Příprava akce „Ukliďme Orlík“
11. 2. - Mach, Heimlich (ÚSMP ) ; Výbor ÚSMP
11. 2. - Mach, Heimlich, Bauerová, Podlesný (Praha) ; Kontrola projektu ČRS v rámci dotace pro NNO na rok 2018 Finančním úřadem pro hl. m. Prahu
12. 2. - Ličko (Štědronín) ; Jednání se zástupcem společnosti Forestech s.r.o.
12. 2. - Heimlich, Vrána (Praha) ; Setkání s představiteli organizace Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
15. 2. - Heimlich, Vrána Zdvořáček, Ličko, Kočica (Štědronín) ; Akce „Ukliďme Orlík!“
15. 2. - Hnízdilová (Praha) ; Odbor LRU – feeder
17. 2. - Heimlich, Podlesný, Kočica (Lysá nad Labem) ; Jednání k 25. mezinárodní výstavě myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě NATURA VIVA 2020
17. 2. - Podlesný (Praha) ; Administrace projektu ČRS na rok 2020 v rámci státní dotace pro NNO z kapitoly MZe
18. 2. - Mach, Heimlich (Ústí nad Labem) ; Výbor Svč. ÚS
20. 2. - Heimlich, Bauerová, Zdvořáček, Ličko Podlesný (PVA Letňany) ; Porada jednatelů ÚS ČRS
22. 2. - Mach, Heimlich, Hnízdilová, Zemánková, Kočica (PVA Letňany) ; Vyhlášení nejlepších sportovců, zasedání kolegia předsedů
20. – 23. 2. - Mach, Heimlich, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Ličko Zemánková, Hnízdilová, Kočica (PVA Letňany) ; For Fishing 2020
24. 2. - Heimlich, Hýbner, Zdvořáček (Mze) ; Jednání k problematice k lovu ryb na udici v režimu rybníkářství
25. 2. - Horák, Heimlich, Ličko, Zdvořáček (Sekretariát Rada Praha) ; Jednání HO Rady ČRS
27. 2. - Heimlich, Vrána, Ličko, Kočica (Hradec Králové) ; konference „VLIV VLKA OBECNÉHO A VYDRY ŘÍČNÍNA PŘÍRODU A HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ“ – přednáška „O rybách, vydrách a zakopaných psech“.
27. 2. - Mach, Heimlich (Praha - Lahovice) ; Výbor SÚS
29. 2. - Zemánková (Praha) ; Odbor LRU - muška
4. 3. - Vrána (Sudoměř) ; Vzdělávací večer „Sudoměř má řeku“ přednáška na téma „Vliv plánované MVE na řeku Otavu a její obyvatele“.

 


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok