Ve čtvrtek 9. dubna 2020 proběhlo zasedání Republikové rady ČRS. S ohledem na mimořádnou situaci a krizová opatření vyhlášená Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru proběhlo zasedání Republikové rady prostřednictvím videokonference. Klíčovými body jednání byly návrhy na změny Stanov ČRS, účetní závěrky a zprávy o hospodaření, statistiky úlovků na celosvazové povolenky za rok 2019 a informace týkající se výsledků výběrového řízení na zadávací dokumentaci CIS.

Předseda ČRS Dr. Mach předložil Republikové radě ucelený návrh na změnu Stanov ČRS, zpracovaný Právní komisí, který vychází z návrhů a požadavků předložených organizačními složkami ČRS. V materiálu byly zapracovány všechny změny, které Republiková rada projednala a schválila v rámci březnového zasedání. Republiková rada vzala tento návrh na vědomí a postoupila ho jednomyslně k dalším připomínkám na úroveň územních svazů, a to s termínem do 29. května 2020. Oprávnění ke změně Stanov má výhradně Republikový sněm, plánovaný na listopad letošního roku.

Předseda Ekonomické komise Ing. Anders informoval členy Rady o účetní závěrce a zprávě o finančním hospodaření Rady ČRS a ČRS Služby, s.r.o. za rok 2019. Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) Ing. Křenek doplnil zprávu Ekonomické komise o souhlasné stanovisko, které vychází z provedených kontrol RDR. Následně Republiková rada jednomyslně tyto předložené materiály schválila.

Jednatel ČRS Ing. Heimlich okomentoval statistiky úlovků na celosvazové povolenky, které vychází ze sumarizace povolenek, odevzdaných rybáři na konci roku. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o přibližně 4% na celkových 1.702.186 kusů ryb o celkové hmotnosti 2.755.611 kilogramů. Dosažené úlovky jednotlivých druhů ryb je možné najít zde.

Předseda RDR Ing. Křenek informoval o výsledcích provedených kontrol v oblasti metodiky zpracování účetní závěrky a zprávy o hospodaření, kontroly prvotních účetních dokladů a plnění zarybňovací povinnosti na revírech Rady ČRS. Konstatoval, že ve všech kontrolovaných oblastech nebylo nalezeno pochybení.

Mgr. Zdvořáček informoval o ukončeném výběrovém řízení na zhotovení zadávací dokumentace na CIS (Centrální informační systém). Výběrové řízení v předpokládané hodnotě do 2 mil. bez DPH bylo vyhlášeno dle Pravidel pro zadávání zakázek Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Vítězem výběrového řízení je společnost Equica a. s., která splnila všechny podmínky výběrového řízení a předložila nejnižší nabídku a výběrová komise tak doporučila s vítězem podepsat smlouvu o dílo. Republiková rada jednomyslně schválila uzavření smlouvy s vítězným subjektem.

Na závěr jednání Republiková rada vzhledem k situaci s epidemií koronaviru zastavila platnost termínových kalendářů sportovních odborů i Odboru dětí a mládeže, zároveň se ruší organizované akce pro děti a mládež (s výjimkou soutěží organizovaných elektronickou formou). Platnost tohoto opatření je do odvolání.

Další zasedání Republikové rady proběhne 7. května 2020. 

 


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání: 

7. 3.   (Zemánková) Odbor LRU - přívlač
9. - 10. 3.  (Heimlich, Horák, Podlesný, Ličko, Vrána ) Setkání se zástupci Rady SRZ, příprava odborné exkurze pořádané Hospodářským odborem Rady ČRS na Slovensko
14. 3.  (Hnízdilová) Odbor RT
16. 3. (Podlesný) Příprava podkladů k zakázce na dodávku monté úhoře říčního pro Středočeský ÚS 
18. 3.  (Vrána) OŽPČV
20. 3. (Podlesný, Ličko) kontrola střediska Štědronín, RS
25. 3. (Vrána)  Komise pro rybí přechody
31. 3. (Vrána) Komise pro rybí přechody
2.4. (Hnízdilová) Odbor mládeže
7. 4. (Podlesný, Ličko) kontrola střediska Štědronín, RS

MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok