Republiková rada se sešla na řádném zasedání ve čtvrtek 10. září. Klíčovými body jednání byly výběrová řízení na zpracování statistik úlovkových lístků za rok 2020, Stanovy ČRS, odhad redistribuce financí prodeje CS povolenek a postup příprav Rybářského informačního systému. 

Úvodním tématem zasedání bylo výběrové řízení na zpracování sumářů povolenek. Usnesením Republikové rady bude proces zpracování povolenek k lovu rozdělen na dvě dílčí výběrová řízení – zajištění elektronického rozhraní, které bude sloužit k vkládání dat z odevzdaných sumářů (zejména docházek, ponechaných úlovků a kontrol rybářskou stráží) a následné zpracování odevzdaných sumářů celosvazových a celorepublikových povolenek (jejich přepis do elektronického rozhraní). Obě výběrová řízení budou vypsána na webových stránkách ČRS.

Právní komise předložila upravený návrh Stanov ČRS vycházející z projednaných a odsouhlasených materiálů ze zasedání mimořádné Republikové rady dne 23. 7. 2020 a ze zasedání právní komise 13. 8. 2020. Členové Republikové rady se vyjádřili k předkládanému návrhu Stanov ČRS a uvedli některé připomínky technické povahy, které budou po projednání právní komisí promítnuty do konečného materiálu, který bude předložen do 18. 9. 2020.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval členy Republikové rady o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. V letošním roce bude zároveň poprvé k výpočtu redistribuce aplikován nový model, zohledňující nejen úlovky, ale také počet docházek na revíry a řada dalších parametrů (více informací zde). Předseda Mach poděkoval všem, kteří se na modelu redistribuce podíleli.

V rámci příprav na listopadový Republikový sněm zástupci Republikové rady schválili zakoupení elektronického hlasovacího zařízení; dodavatel bude vybrán na základě průzkumu trhu. Hlasovací zařízení bude možné využívat nejen v rámci Republikového sněmu, ale bude k dispozici také územním svazům pro organizaci konferencí.

Předseda Republikové dozorčí rady Ing. Křenek konstatoval, že byla provedena kontrola rekreačního objektu Štědronín (revize vybavení, návštěvních knih, evidence nakládání s loděmi pro rybářskou stráž). Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady.

Ing. Heimlich dále informoval o postupu příprav Rybářského informačního systému (RIS). Zpracovatel analytické části (spol. Equica) absolvoval v období červen – září 2020 řadu analytických schůzek se zástupci dotčených subjektů – územními svazy, místními organizacemi, příslušnými ministerstvy a dalšími složkami, které na výstupech RIS budou participovat (Povodí, Státní plavební správa…). Zároveň byly realizovány tři elektronické dotazníkové průzkumy, určené pro členy, místní organizace a členy RS. Pozitivním zjištěním byl značný zájem o tato šetření a tudíž i velké množství zídkaných odpovědí. Tato data zpracovatel v současnosti analyzuje. Výstupem těchto činností je analytická část, popisující požadované funkcionality jednotlivých modulů RIS; dle plánovaného harmonogramu odevzdal zpracovatel 10. 8. 2020 první část analýz – Studii proveditelnosti projektu RIS dle metodiky OP Rybářství 2014-2020.

Průběh analytických prací byl pravidelně reportován řídícímu výboru prostřednictvím videokonferencí na týdenní bázi. 26. srpna proběhlo zasedání řídícího výboru, na kterém byla stanovena prioritizace jednotlivých funkcionalit do etap. Tento dokument bude finalizován po cenovém odhadu (průzkumu trhu). Dosavadní průběh analytických prací odpovídá smluvnímu rámci a dodržuje časový harmonogram.

 

Další zasedání Republikové rady proběhne 8. října 2020.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok