Republiková rada ČRS se sešla 10. listopadu 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – vyhodnocení činnosti na úseku sportu a práce s mládeží, jmenování předsedů odborů a komisí Republikové rady ČRS a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda odboru mládeže při Republikové radě ČRS Jiří Marek informoval o činnosti s dětmi a mládeží v uplynulém roce. Český rybářský svaz obhájil titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, udělovaný MŠMT. Byly zajištěny vzdělávací materiály pro rybářské kroužky a byla uspořádána řada akcí, zejména národní kolo soutěže Zlatá udice, Setkání mládeže i tradiční tábor Republikové rady ČRS ve Smetanově Lhotě. Zmínil i rozšíření činnosti ČRS na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, kde byl společně s ostatními zájmovými svazy realizován projekt „Stezkou plnou úkolů poznávej přírodu“. Obdrželi jsme také ocenění organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody, jehož předání se uskutečnilo v Senátu Parlamentu ČR.

Dále vedoucí oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti sekretariátu Republikové rady ČRS Jitka Chybová seznámila členy Republikové rady ČRS s činností sportovních odborů v roce 2022 a nastínila záměry na rok 2023. Z největších sportovních úspěchů českých reprezentantů v roce 2022 můžeme zmínit 1. místo na MS žen v muškaření v Norsku, včetně obsazení tří prvních pozic v jednotlivcích, dále 2. místo na MS juniorů v muškaření v Itálii, 3. místo na MS v muškaření ve Španělsku, 3. místo na MS Národů v plavané v Chorvatsku či 4. místo na MS feeder v Belgii. V letošním roce také ČRS uspořádal ve spolupráci s ÚS města Prahy MS v lovu ryb přívlačí z lodě na nádrži Slapy, kde domácí tým obsadil 7. místo. Mimořádné úspěchy zaznamenala také rybolovná technika, kdy naši reprezentanti přivezli z MS v Estonsku 34 medailí (15 zlatých, 9 stříbrných, 10 bronzových), dále na MS juniorů a kadetů v Maďarsku získali junioři 24 medailí (12 zlatých, 5 stříbrných, 7 bronzových) a kadeti rovněž 24 medailí (10 zlatých, 11 stříbrných, 3 bronzové) a na MS veteránů v Německu proměnili 2 medaile (1 stříbrná, 1 bronzová).

Republiková rada ČRS jmenovala na návrh odborů a komisí jejich předsedy na volební období 2022-2026, a to předsedou hospodářského odboru Václava Horáka, odboru životního prostředí a čistoty vod Ing. Tomáše Straku, odboru mládeže Jiřího Marka, odboru rybolovné techniky JUDr. Marka Bařtipána, odboru LRU muška Jiřího Pejchara, odboru LRU přívlač Ing. Tomáše Kepra, odboru LRU plavaná Radka Zahrádku, odboru LRU feeder Petra Bromovského, odboru LRU položená Aleše Suchánka, ekonomické komise Ing. Karla Korandu, právní komise JUDr. Alexandra Šímu a komise pro výběrová řízení Ing. Josefa Kostku.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami v měsíci říjnu. Proběhla kontrola výdajů na veletržní činnost v roce 2022 a kontrola průběžného hospodaření Republikové rady ČRS v Praze za účetní období 1-9/2022. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). Práce na RIS postupují dle schváleného harmonogramu. Na konci října byla ukončena hlavní analytická fáze přípravy RIS. Dodavatel systému (Asseco CE) od května do října 2022 realizoval 49 analytických schůzek s celými pracovními skupinami a 37 schůzek podle individuálních potřeb. V současné době se připravuje dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele mobilní aplikace RIS, přičemž s vyhlášením výběrového řízení se počítá ve druhém čtvrtletí roku 2023 v návaznosti na stav programování celého systému.

Další zasedání se uskuteční 8. prosince 2022.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

3.-9. 10.

Chybová

ÚN Slapy

MS přívlač z lodí

4. 10.

Mach, Heimlich,

ÚN Slapy

Slavnostní zahájení MS přívlač z lodí 2022

8. 10.

Mach, Heimlich, Vrána

ÚN Slapy

Slavnostní vyhlášení výsledků a oficiální ukončení MS přívlač z lodí 2022

10. 10.

Kočica, Ličko, Podlesný, Mareš, Chybová

Sekretariát Rady ČRS

RIS, projektový tým ČRS

10. 10.

Heimlich, Ličko, Mareš

MZe

Projednání možnosti elektronizace testů pro RS a připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.

10. 10.

Heimlich, Mareš

MŽP

Jednání s NM Dolejským – aktuální témata, přípravné jednání před setkáním s novým ministrem ŽP

11. 10.

Kočica, Ličko, Podlesný, Mareš, Chybová

Sekretariát Rady ČRS

RIS, projektový tým ČRS

11. 10.

Mareš

ÚSMP

Problematika velkých přívlačových závodů na revírech ČRS

13. 10.

Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Podlesný, Mareš, Chybová

Školicí středisko ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

Porada jednatelů ÚS ČRS

14. - 16. 10.

Mach, Heimlich

VK Račice

Vyhlášení výsledků a předání cen – Pohár předsedy ČRS v lovu kaprů

17. 10.

Ličko, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS

Projednání podmínek smlouvy na zpracování CS a CR povolenek s p. Kocourkem se společnosti Tref IT

17. 10.

Ličko

Milešov, kemp Trhovky

Informace k provozní a hydrologické situaci VD Orlík v roce 2022 (Povodí Vltavy s. p.)

18. 10.

Heimlich, Bauerová, Ličko, Anders

Sekretariát Rady ČRS

Schůzka k plánu nákladů a výnosů ČRS Služby s.r.o. na rok 2023

18. 10.

Bauerová

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola RDR průběžného hospodaření Rady ČRS za účetní období 1-9/2022

18. 10.

Kočica, Ličko, Mareš, Chybová

Sekretariát Rady ČRS

RIS, projektový tým ČRS

18. 10.

Ličko

Sekretariát Rady ČRS

Příprava rozpočtu ČRS na rok 2023

19. 10.

Podlesný

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola RDR veletržní činnosti v roce 2022

19. 10.

Mareš, Zdvořáček

Veterinární univerzita Brno

Jednání k dohodě o spolupráci v oblasti veterinárního výzkumu

20. 10.

Mareš, Kočica

Videokonference

RIS – karta rybáře

21. 10.

Podlesný

Videokonference

Seminář pro žadatele k výzvám OP Rybářství 2021–2027 s představením systému ISKP21+

21. 10.

Ličko

ÚS Západočeský, Plzeň

RIS, skupina 2 – revíry, Předání povolenek a členských známek ČRS na rok 2023

21.- 22. 10.

Hnízdilová

Středisko ČRS Štědronín, ÚN Orlík

Zasedání OM

24. 10.

Chybová, Hnízdilová

Videokonference

Kolegium předsedů SO

25. 10.

Ličko

Sekretariát Rady ČRS

RIS, projektový tým ČRS

26. 10.

Heimlich, Ličko, Chybová, Bauerová, Mareš, Zdvořáček, Kočica, Švecová

Sekretariát Rady ČRS

Porada vedení

31. 10.

Heimlich, Mach, Ličko, Podlesný, Mareš, Zdvořáček

Středisko ČRS Štědronín, ÚN Orlík

Jednání HO Republikové rady ČRS

2. 11.

Mareš, Kočica

Videokonference

RIS – změny oproti původnímu zadání

3. 11.

Hnízdilová

Videokonference

Jednání se zástupci zájmových svazů

3. 11.

Ličko

Východočeský ÚS, Hradec Králové

Předání povolenek a členských známek ČRS na rok 2023

4. 11.

Ličko

ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

RIS, skupina 2 - revíry

4. 11.

Heimlich

Vodňany

Jednání Školní rady SRŠ Vodňany

5. 11.

Hnízdilová

Sekretariát Rady ČRS

Zasedání ORT

 Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok