Republiková rada ČRS se sešla 2. března 2023 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy byly zejména následující body – termínové kalendáře sportovních akcí na rok 2023, informace o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti, informace o výsledcích činnosti na úseku životního prostředí a čistoty vod za rok 2022 a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Jednání Republikové rady ČRS zahájil a vedl předseda ČRS Dr. Mach. Jednatel ČRS Dr. Heimlich okomentoval návrh termínových kalendářů sportovních odborů, předložený oddělením sportu a mládeže Republikové rady ČRS, který byl následně schválen. Republiková rada ČRS projednala rekonstrukci střediska ČRS Štědronín.

Předseda ČRS Dr. Mach a vedoucí oddělení sportu a mládeže Republikové rady ČRS pí Chybová informovali o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti. ČRS jedná se Slovenským rybárským zväzom o opětovném navázání spolupráce v pořádání soutěže pro mládež Zlatá udice/Zlatý blyskáč, která byla přerušena covidovou situací. Letošní ročník by se měl konat na Slovensku.

Česká republika je také letos pořadatelem Mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice, které se bude konat v červenci Českých Budějovicích. V současné době také probíhá jednání o záměru uspořádat kongres CIPS na konci dubna v Itálii. Na podzim se také uskuteční zasedání ICSF, kde se rovněž počítá s účastí ČRS.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil členům Republikové rady ČRS zprávu Odboru životního prostředí a čistoty vod Republikové rady ČRS. Zpráva shrnuje důležité informace z významných oblastí týkajících se rybářství – vodohospodářské havárie, rybožraví predátoři, úpravy vodních toků, rybí přechody, invazní nepůvodní druhy, malé vodní elektrárny a také informace o záchranném programu karase obecného.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek seznámil Republikovou radu ČRS s provedenou kontrolou vnitřních předpisů a směrnic sekretariátu Republikové rady ČRS. Směrnice a interní pokyny jsou dostačující, jsou plněny a nebylo shledáno závad a nedostatků.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o aktuálním postupu přípravy informačního systému ČRS (RIS). Bylo schváleno zahájení jednání s vítězem výběrového řízení na provoz datového centra spol. Asseco CE o podobě smlouvy. Územním svazům byla zaslána výzva k nominaci testerů pro testování systému v rozsahu funkcionalit první etapy, které bude probíhat od konce března do poloviny května 2023. Na úvod testování bude provedeno školení formou videokonferencí. Výzva k zapojení do testování byla umístěna i na stránky ČRS.

Pokračuje výběrové řízení na mobilní aplikaci RIS s termínem podání nabídek do 9. 3. 2023. Po obdržení nabídek bude provedeno jejich vyhodnocení a svolána Komise pro výběrová řízení, která rozhodne o výběru dodavatele a dalšího postupu ve věci této zakázky.

Byly ukončeny přípravy podkladových materiálů k vyplnění místními organizacemi v oblasti nastavení organizačních jednotek, migrace členské základny, kárných řízení a vyznamenání, jejich distribuce územními svazy na místní organizace začne v nejbližších dnech.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 6. dubna 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9. 2.

Mareš

SRŠ Vodňany

Přednáška právní předpisy v rybářství

10. 2.

Heimlich, Kostka, Hýbner, Nejedlý, Bialek, Kočica, Platzer – prostřednictvím videokonference

Sekretariát Rady

Zasedání komise pro výběrová řízení ČRS k výběrovému řízení na dodavatele datového centra pro RIS

11. 2.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU muška

13. 2.

Podlesný

Sekretariát Rady

Příprava Pravidel Operačního programu Rybářství 2021–2027 pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního

13. 2.

Mareš

Sekretariát Rady

Reportáž pro Český rozhlas

15. 2.

Vrána

ZOO Praha

Karas obecný, seznámení s oblečením firmy Bushman

16. 2.

Heimlich, Štípek, Horák, Vrána, Podlesný, Ličko, Kočica, Mareš, Zdvořáček, Chybová, Hnízdilová

PVA EXPO Letňany

Porada jednatelů ČRS

16.-19. 2.

Mach, Heimlich, Vrána, Podlesný, Ličko, Kočica, Mareš, Zdvořáček, Chybová, Hnízdilová

PVA EXPO Letňany

Veletrh FOR FISHING 2023

17. 2.

Bauerová

Praha

Jednání s daňovým poradcem

18. 2.

Mach, Heimlich, Zahrádka, Machala, Křenek, Mareš, Chybová, Hnízdilová, Kočica

PVA EXPO Letňany

Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2022

21. 2.

Podlesný

Sekretariát Rady

RIS, projektový tým ČRS

21. 2.

Heimlich, Ličko Bauerová, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Projednání podkladů ohledně revize pojištění majetku ČRS

21. 2.

Heimlich, Mareš

ÚSMP

Jednání s pořadateli závodů v přívlači z lodí

22. 2.

Podlesný

Středočeský ÚS

Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek – Dodávka monté úhoře říčního pro Středočeský ÚS

22. 2.

Heimlich, Nejedlý, Štípek, Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Prohlídka chatky nabízené k prodeji od AGZ Holding s.r.o.

22. 2

Chybová               

Videokonference

Odbor LRU položená

22. 2.

Vrána

ÚSMP

Schůzka s pracovníky MHMP k managementu rybářských revírů v majetku MHMP.

22. 2.

Mareš

Sekretariát Rady

Jednání s výrobci reklamních předmětů

24. 2.

Bauerová

Praha

Jednání s daňovým poradcem

24. 2.

Vrána

Hradec Králové

Schůzka s pracovníky Povodí Labe a Univerzity Hradec Králové k managementu labských slepých ramen a tůní.

24.-25. 2.

Mach, Heimlich, Kočica

SRZ Žilina

Zasedání Rady SRZ – podání informace o RIS

25. 2.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor LRU feeder

26. 2.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU přívlač

1. 3.

Kočica, Podlesný, Chybová, Ličko

Sekretariát Rady

RIS, porada garantů

1. 3.

Vrána

Praha

Posouzení vhodnosti DUN k vysazování karasů obecných v rámci záchranného programu.

2. 3.

Vrána

Radotín, Únětice

Spolupráce s firmou Beleco – vysazení jiker Po v plovoucích inkubačních aparátech.

 

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok