Republiková rada ČRS se sešla 4. května 2023 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy bylo především zajištění národního kola Zlaté udice, Letního tábora mládeže ČRS a setkání mládeže, informace k rekonstrukci střediska ČRS Štědronín a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda Odboru mládeže Republikové rady ČRS p. Marek přednesl informace k akcím v roce 2023. Národní kolo soutěže Zlatá udice proběhne 16.-18. 6. v Mladé Boleslavi, pořadatelem je Středočeský ÚS. Rovněž informoval o přípravách na Letní tábor mládeže ČRS, který se uskuteční 30. 7. - 2. 8. ve Smetanově Lhotě. O tábor je enormní zájem, všechna místa jsou již obsazena. Tábor bude podpořen z dotace MŠMT. V termínu 1.-3. 9. 2023 proběhne setkání mládeže ČRS v Rekreačním středisku Želivka, přičemž pořadatelem je Jihočeský ÚS. Program bude složený ze soutěží a exkurzí. V letošním roce, v termínu 25.-27. 8., také proběhne 2. ročník soutěže Zlatá udice/Zlatý blyskáč. Pořadatelem je Slovenský rybárský sväz, ČRS budou reprezentovat dvě družstva, která vzejdou jako nejlepší z národního kola Zlaté udice.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich podali informaci o probíhajícím zpracování stavební a prováděcí dokumentace na rekonstrukci podkroví rekreační budovy ČRS. Výběrové řízení na dodavatele stavby (rekonstrukce rekreační budovy ČRS a budovy ČRS služby, s. r. o.) bude vyhlášeno ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. V roce 2023 bude na středisku ČRS Štědronín pronájem realizován do konce roku bez omezení. Na sezónu 2024 se počítá s omezeným provozem apartmánů rekreačního střediska ČRS Štědronín. Zájemci budou informováni prostřednictvím webu ČRS. 

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s kontrolou hospodaření na revírech Republikové rady ČRS za rok 2022. Postupy zarybňování na všech revírech Republikové rady ČRS byly dodrženy.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu. Přípravy RIS nadále pokračují podle smluvního harmonogramu. Aktuálně probíhají práce na testování systému zpravidla na základě dvoutýdenních sprintů s cílem spuštění pilotního provozu na konci května 2023.

Bc. Kočica dále informoval o stavu migrace dat do RIS. Část dat potřebných k migraci při spuštění pilotního provozu (data o revírech, úlovcích, dekretech, nastavení organizací) bude migrována z již dostupných zdrojů. Data členské základny budou migrována podle systémů, ve kterých MO aktuálně pracují. Začátek migrace dat u organizací nevyužívajících žádný rozšířený systém je předpokládán na základě zaslaných excelů od konce května, následovat budou v průběhu června a července místní organizace pracující například v systémech EvMO a Ryby 17 a migrace bude zakončena přenosem dat z IS Lipan.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák podal Republikové radě ČRS informaci z jednání odboru. Prvním prezentovaným bodem byl návrh na navýšení ceny povolenky za neodevzdanou povolenku. Předseda ČRS Dr. Mach informoval, že pro další jednání Republikové rady ČRS budou zpracována variantní řešení výpočtu navýšení cen povolenky za neodevzdané povolenky, která budou zohledňovat i doporučení hospodářského odboru. Dále p. Horák informoval o stavu novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství, kdy nyní stále probíhají interní jednání mezi gesčně příslušným Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy, především pak Ministerstvem životního prostředí. Hospodářský odbor také projednal problematiku nastavení financování revírů Republikové rady ČRS, byly provedeny analýzy a připravena variantní řešení, přičemž tuto problematiku nyní podrobně projednají územní svazy a diskuze bude pokračovat na dalším jednání Republikové rady ČRS.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich seznámil členy Republikové rady ČRS s ukončením nájemní smlouvy na rybník Dolejší v červenci 2023 ze strany obce Zvíkovské Podhradí. Rybník bude sloven a ryby vysazeny do ÚN Orlík. Rybolov zde již nadále nebude probíhat.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS pí Chybová podala informaci ze 44. kongresu CIPS, který se konal v Římě. Na programu bylo zasedání všech tří sportovních federací: FIPS-Mer, FIPSed a FIPS-Mouche. Na kongresu byli přítomni zástupci 64 zemí. Všechny federace zaznamenávají zájem o přijetí nových členů. Na programu bylo zejména přijetí nových členů, dále stavy financí či očekávaný vývoj do budoucna. Projednaly se také úpravy mezinárodních pravidel, a to v oblasti lovu ryb na umělou mušku.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. června 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

11. 4.

Heimlich

Praha

Redakční rada časopisu Rybář s. r. o.

12. 4.

Ličko, Horák

MO Pardubice

Příprava materiálu ohledně financování revírů Republikové rady ČRS

12. 4.

Podlesný, Mareš, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS

Zkoušky rybářské stráže

12. 4.

Heimlich, Koranda, Bialek, Neumann, Bílý, Štípek, Kočica

Sekretariát Rady ČRS

Řídící výbor RIS

13. 4.

Heimlich, Zdvořáček, Bauerová, Ličko, Vrána, Podlesný, Kočica, Chybová, Mareš

Sekretariát Rady ČRS

Porada jednatelů

17. 4.

Podlesný

Videokonference

3. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2021-2027

17. 4.

Podlesný

Videokonference

18. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2014-2020

17. - 21. 4.

Mach, Horák, Heimlich, Podlesný, Ličko, Vrána, Mareš

Slovensko

Odborná exkurze na Slovensko

20. 4.

Mach, Horák, Heimlich, Podlesný, Ličko, Vrána, Mareš

Štrbské Pleso

Zasedání HO Republikové rady ČRS

27. 4.

Heimlich

Vodňany

Šlechtitelská rada pro chov ryb – MEVPIS FROV JČU

28. 4.

Ličko

Sekretariát Rady ČRS

Kontrola RDR k hospodaření na revírech Republikové rady ČRS

28. 4.

Heimlich, Mareš

Sekretariát Rady ČRS

Jednání k propagačním předmětům ČRS

28. 4.

Podlesný, Ličko, Vrána

Sekretariát Rady ČRS

RIS, projektový tým ČRS

27. – 30. 4.

Chybová

Řím, Itálie

CIPS kongres

25. – 27. 4.

Vrána

Bavorsko, Hof

Konference o perlorodkách – přednáška o vlivu vyder na ryb. revíry ČRS

3. 5.

Heimlich, Koranda, Bialek, Neumann, Bílý, Štípek, Kočica

Sekretariát Rady ČRS

Řídící výbor RIS

 

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok