Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání dne 8. června. Na programu byly zejména následující body – návrh na úpravu platnosti povolenek na revírech Republikové rady ČRS a s tím související změnu financování uvedených revírů, zpráva o činnosti ČRS za rok 2022, informace o přípravě Rybářského řádu ČRS a soupisů revírů pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024, projednání aktuálních oblastí k RIS a problematika neodevzdaných povolenek k lovu ryb.

Republiková rada ČRS schválila návrh na změnu financování revírů Republikové rady ČRS, přičemž od roku 2024 budou na revírech Republikové rady ČRS platit pouze celorepublikové, celosvazové a místní povolenky.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o současném stavu problematiky zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a jeho promítnutí do pravidelného peněžního příspěvku (členské známky). Republiková rada ČRS doporučila pokračovat v přípravě tohoto návrhu včetně ekonomických podkladů.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich krátce představil členům Republikové rady ČRS Zprávu o činnosti za rok 2022. Jedná se o souhrn nejdůležitějších informací týkajících se organizační struktury, členské základny a jejího vývoje, prodeje povolenek, hospodaření v rybářských revírech, výsledků v chovu ryb, práce s mládeží, sportovní činnosti, legislativy související s problematikou rybářství, propagace, digitalizace agendy, dotací a dalších oblastí činnosti ČRS.

Vedoucí hospodářského odd. sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Ličko podal podrobnou informaci k průběhu příprav Rybářského řádu ČRS a soupisů revírů pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024. Dle předběžných informací nestihne MZe do termínu tisku soupisů vydat novelu vyhlášky č. 197/2004 Sb., jejíž návrh obsahuje i některé změny v pravidlech rybolovu. Bude velmi problematické, pokud bude vyhláška vydána v průběhu platnosti nových soupisů. MZe je o tomto problému informováno.

Na návrh předsedy ČRS Dr. Macha schválila Republiková rada ČRS zrušení dosavadní praxe tištění a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky od roku 2024. Evidence členství bude řešena výhradně prostřednictvím RIS. Dojde tím nejen k úsporám za tisk členských známek, ale i za jejich distribuci.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich a manažer RIS Bc. Kočica seznámili Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu, který je ve fázi ladění požadovaných funkcionalit a migrace dat nezbytných pro spuštění školícího prostředí pro místní organizace. Většina organizací bude do systému připuštěna na přelomu června a července, migrace dat (a tedy přechod na provozní prostředí) bude probíhat od poloviny července do konce srpna. I přes zrušení členských známek zůstanou členské legitimace pro rok 2024 zachovány ve stejném formátu jako doposud, nutnou podmínkou evidence člena ale bude evidence čísla členské legitimace - čárového kódu. Za předpokladu, že MO aktuálně tento údaj neeviduje (nebude předmětem migrace), bude nutné ho doplnit během prvního kontaktu MO s rybářem. Pokud člen nemá legitimaci s čárovým kódem, bude nutné tuto legitimaci vyměnit za legitimaci s již předtištěním čárovým kódem.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o provedených kontrolách. Byla provedena kontrola provozu motorových vozidel za rok 2022 a kontrola čerpání rozpočtu na tuzemskou i mezinárodní sportovní činnost za rok 2022. Při kontrolách nebylo zjištěno závad ani nedostatků.

Republiková rada ČRS se dále zabývala problematikou neodevzdaných povolenek. Právní komise Republikové rady ČRS pod vedením JUDr. Šímy zpracovala a předložila variantní návrhy řešení. Republiková rada ČRS uložila právní komisi připravit návrh na změnu Stanov a jednacího řádu ČRS ve smyslu uložení sankce za neodevzdanou povolenku.

Vedoucí odd. sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS pí Chybová předložila návrh na pořádání 5. ročníku závodu o pohár předsedy ČRS v termínu od 12. - 15. 10. 2023 a pořádání 1. ročníku závodů mládeže v lovu kapra „Češi vs. Slováci“ v termínu 15. - 18. 10. 2023 na rybářském revíru Veslařský kanál Račice. Republiková rada ČRS tento návrh schválila.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 7. září 2023.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

9. 5.

Podlesný, Kočica

Sekretariát Rady

Zasedání Komise pro výběrová řízení – výběrové řízení na Mobilní aplikaci RIS

11. 5.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Kočica, Ličko, Podlesný, Vrána Chybová, Bauerová

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ÚS

16. 5.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Mareš, Vrána

Praha

Konference ÚSMP

17. 5.

Ličko

MÚ Písek

Předání zkušeností s řešením přestupků příkazem na místě zástupcům RS z MRS

18. 5.

Ličko

Štědronín

Převzetí chatky od AGZ holding

19. 5.

Heimlich

Vodňany

Školská rada SRŠ Vodňany

22. 5.

Podlesný, Kočica

Sekretariát Rady

Hodnotící komise k výběrovému řízení na zakázku „Vydání tiskovin pro ČRS 2023“

22. 5.

Podlesný

Videokonference

17. jednání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014–2020

22. 5.

Mach, Heimlich, Štípek, Zdvořáček

Praha

Valná hromada Rybář s. r. o.

 

23. 5.

Chybová, Hnízdilová

Sekretariát Rady

Kontrola RDR

25. - 28. 5.

Mach, Heimlich, Ličko, Podlesný, Zdvořáček, Hnízdilová

Lysá nad Labem

Výstava Natura Viva 2023

29. – 30. 4.

Mach

Liběchov

MiČR LRU muška jezero

30. 5.

Ličko, Podlesný, Vrána

Středisko ČRS Štědronín

Práce na středisku, příprava nové chatky na uvedení do provozu

31. 5.

Ličko

ÚN Orlík, Středisko ČRS Štědronín

Přebírka odkrmeného úhořího monté a vysazování na ÚN Orlík, kontrola Střediska ČRS Štědronín

31. 5.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Doplnění vyúčtování dotace MŠMT 2022 o výsledovky všech příjemců dotace

31. 5.

Podlesný

Praha

3. zasedáním Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

4. 6.

Mach, Chybová

Koloděje nad Lužnicí

MiČR plavaná

5. 6.

Mareš, Zdvořáček

Senát PČR

Setkání se senátorkou Jaromírou Vítkovou – podpora činnosti spolků

5. 6.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Podání žádosti na MŠMT o vložení ZU do informativního seznamu soutěží

6. 6.

Chybová

Videokonference

Zasedání odboru LRU muška

 

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok