Republiková rada ČRS se sešla dne 4. dubna na svém pravidelném zasedání. Na programu jednání byly zejména následující body - účetní závěrka a zpráva o finančním hospodaření Republikové rady ČRS za rok 2023, problematika návrhu jednotné MP a P povolenky, statistika úlovků na celosvazové povolenky za rok 2023, výsledky hospodaření za rok 2023 a plán zarybnění na rok 2024 na revírech Republikové rady ČRS, příprava XX. Republikového sněmu ČRS a kontroly Republikové dozorčí rady ČRS.

Předseda ekonomické komise Republikové rady ČRS Ing. Koranda a vedoucí Ekonomického oddělení Ing. Laktionova představili členům Republikové rady ČRS účetní závěrku a zprávu o finančním hospodaření Republikové rady ČRS za rok 2023. Ekonomická komise doporučila Republikové radě ČRS závěrku schválit. Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek seznámil Republikovou radu ČRS se souhlasným stanoviskem k těmto materiálům. Republiková rada ČRS schválila hospodářský výsledek Republikové rady ČRS za rok 2023 ve výši + 1 171 391,15 Kč.

Na jednání byl předložen podrobný materiál výpočtu jednotných MP a P povolenek ČRS, které by v budoucnu mohly nahradit územní a celosvazové povolenky včetně modelového výpočtu rozdělení prostředků za prodej těchto povolenek. Předseda ČRS Dr. Mach požádal zástupce územních svazů o projednání předloženého materiálu na jednotlivých výborech územních svazů a sdělení svého stanoviska na červnovém zasedání Republikové rady ČRS. Jedná se o návrh, který ještě bude dále projednáván a není vázán termínem schválení.

Dále vzala Republiková rada ČRS na vědomí informaci o statistice úlovků na celosvazové povolenky. Celkem bylo zpracováno 57 472 povolenek. V roce 2023 bylo na mimopstruhové a pstruhové celosvazové a celorepublikové ČRS dosaženo úlovků 424 990 ks ryb o celkové hmotnosti 677 307 kg. Ze strany zpracovatelů byly kladně hodnoceny tiskopisy povolenek A4 a následný primární zdroj dat (evidence docházek a úlovků), díky kterým odpadly závažné nedostatky (chybně vyplněný sumář úlovků), které byly zdrojem navýšení pracnosti při zpracování.

Republiková rada ČRS vzala na vědomí výsledky hospodaření a činnosti rybářské stráže na rybářských revírech Republikové rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší, Morava 24) za rok 2023. Zarybňovací povinnost byla splněna na všech revírech Republikové rady ČRS v rámci všech rybích druhů. Zvýšené zarybnění nad rámec rozpočtu bylo kryto zejména z dotačního titulu MZe DT 17. a z vyšších příjmů z CS redistribuce. Republiková rada ČRS také schválila návrh zarybnění revírů Rady ČRS na rok 2024, a to na základě doporučení Hospodářského odboru Republikové rady ČRS.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich informovali o probíhajících přípravách plánovaného XX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne dne 21. 9. 2024 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích.

Republiková rada ČRS vzala na vědomí informaci předsedy Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenka o kontrolách realizovaných v měsíci březnu. Proběhla kontrola sestavení účetní závěrky, prvotních účetních dokladů a výsledků hospodaření ČRS služby, s. r. o. Republiková dozorčí rada ČRS hodnotí vedení účetnictví Republikové rady ČRS za rok 2023 jako věrohodné a průkazné a k výsledku hospodaření nemá připomínek.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o průběhu vývoje informačního systému ČRS (RIS). Na produkční prostředí byla nasazena verze, která rozšiřuje systém o agendu hospodářské činnosti na revírech (zarybňovací plány, násadové listy, parametrické BPVRP), dále o oblast evidence rybářské stráže a její působnosti a také webové stránky/portál, který bude nahrazovat současné stránky ČRS a zároveň umožní rybářům aktivaci účtu pro potřeby mobilní aplikace.

Dále informoval, že vzniká analytický dokument evidující rozsah víceprací a méněprací při tvorbě RIS, tzn. bilanční přehled požadavků ze zadávací dokumentace oproti aktuálním požadavkům na systém. Bilance méněprací a víceprací tak bude v budoucím období předložena Republikové radě ČRS k posouzení a stanovení dalšího postupu realizace.

Republiková rada ČRS také schválila uspořádání Mistrovství ČR v přívlači z lodí na ÚN Orlík pod hlavičkou SO LRU přívlač, a to v termínu 30. 8. - 1. 9. 2024.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 2. května.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

2. 3.

Mach

Kolín

Výroční členská schůze MO Kolín

9. 3.

Mach

Jindřichův Hradec

Výroční členská schůze Jindřichův Hradec

11. 3.

Heimlich

Praha

Redakční rada časopisu Rybářství

12. 3.

Heimlich, Mareš

Videokonference

VUT Brno interview k přístupu k rybářství v ČR

13. 3.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček, Vala

Brno

Schůzka se zástupci MRS – propojení informačních systémů (Heimlich a Zdvořáček připojeni on-line)

14. 3.

Heimlich, Zdvořáček, Mareš, Ličko, Kočica, Laktionova, Podlesný, Vrána, Chybová

Sekretariát Rady ČRS

Porada jednatelů

15. 3.

Mareš

Sekretariát Rady ČRS

Propagace ČRS – prvotní schůzka se zástupci Seznam.cz

15. 3.

Mareš, Podlesný, Vrána

Sekretariát Rady ČRS

Opravné zkoušky RS

15. 3.

Ličko

Prima Strakonice

Předání stavební dokumentace pro realizaci rekonstrukce Střediska ČRS Štědronín a vyzvednutí smluv k podpisu

16. 3.

Chybová

Sekretariát Rady ČRS

Odbor LRU přívlač

16. 3.

Mach, Hnízdilová

Dolní Cerekev

Halové MiČR v RT

18. 3.

Vrána

IPR

Platforma řeky

20.-21. 3.

Podlesný, Vrána, Ličko

ÚN Orlík

Akce „ukliďme ÚN Orlík“ - úklid břehů ÚN Orlík

21. 3.

Koranda, Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Zasedání Ekonomické komise Rady

22. 3.

Vrána

Vodňany

Konference RAGO, přednáška o karasech obecných

22. 3.

Ličko

Prima Strakonice, SRŠ Vodňany

Předání smluv ohledně realizace Střediska ČRS Štědronín, předání publikací Příručka pro rybářské hospodáře

23. 3.

Ličko

Veslařský kanál Račice

Kontrola revíru, RS

23.-24. 3.

Mach, Mareš

Třeboň

100 let MO Třeboň

25. 3.

Vrána

AOPK Chodov

Odborná skupina pro invazní nepůvodní druhy

25. 3.

Ličko

ÚN Orlík

Zarybňování ÚN Orlík a RS

25. 3.

Vrána

MŽP

Ing. Servus, Ing. Šíma, schůzka k MVE

26. 3.

Vrána

Sekretariát Rady ČRS

Nedej se! – natáčení dílu pořadu ČT, tentokráte o MVE

26. 3.

Mach, Heimlich, Kočica

Průhonice

Konference SÚS

27. 3.

Vrána

Sekretariát Rady ČRS

OŽPČV

27.-28. 3.

Heimlich, Laktionova

Sekretariát Rady ČRS

Zasedání RDR

28. 3.

Chybová

Hotel Stages

Seminář NSA

28. 3.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Převoz kartáčů pro výtěr ryb, prohlídka škod na objektech Střediska ČRS Štědronín způsobeným zemětřesením 7. 3. se zástupcem pojišťovny

28. 3.

Vrána

AOPK Chodov

OŽPČV

28. 3.

Heimlich, Koranda, Štípek, Bílý, Neuman, Kočica, Zdvořáček, Vala

Videokonference

Zasedání řídícího výboru RIS

2. 4.

Heimlich, Mareš, Kočica

Sekretariát Rady ČRS

Propagace ČRS – prezentační schůzka se zástupci Seznam.cz

2. 4.

Podlesný

Videokonference

Žádosti ČRS o dotaci v dotačním programu 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 2024

3.4.

Podlesný, Zdvořáček, Mareš

Sekretariát Rady ČRS

Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zakázce Vydání vzdělávacích materiálů 2024 z dotace pro NNO

3.4.

Podlesný

ÚN Orlík

Zavádění RIS pro prodej povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481 501 Vltava 16-19, ÚN ORLÍK ve výdejnách povolenek

3. 4.

Štípek, Heimlich, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS

Jednání s minoritními vlastníky Rybář, s. r. o. o možnosti odkupu podílů Českým rybářským svazem, z. s.

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok