Republiková rada ČRS se sešla 7. března 2024 na pravidelném zasedání. Klíčové byly zejména následující body jednání – termínové kalendáře sportovních akcí na rok 2024, realizace rekonstrukce střediska ČRS Štědronín, informace o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti, informace o výsledcích činnosti na úseku životního prostředí a čistoty vod za rok 2023 a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Jednání Republikové rady ČRS zahájil a vedl předseda ČRS Dr. Mach. Jednatel ČRS Dr. Heimlich okomentoval návrh termínových kalendářů sportovních odborů, předložený oddělením sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS, který byl následně schválen.

Republiková rada ČRS schválila rekonstrukci střediska ČRS Štědronín v rozsahu předložené zadávací dokumentace a schválila podpis smlouvy o dílo s dodavatelem, který ve výběrovém řízení předložil nejnižší cenovou nabídku. Realizace rekonstrukce bude zahájena v nejbližším možném termínu.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich informovali o plánovaných aktivitách ČRS na úseku mezinárodní činnosti. ČRS se v dubnu letošního roku zúčastní 45. kongresu CIPS, který se koná v Jihoafrické republice. Česká republika bude v roce 2024 hostit také dva mezinárodní šampionáty v muškaření. V termínu 19.–25. 5. se uskuteční Mistrovství světa v muškaření pro kategorie žen a masters a v termínu 11.–17. 8. se bude konat Mistrovství světa v muškaření juniorů. Obě akce proběhnou v jižních Čechách pod patronací Jihočeského ÚS a na organizaci obou šampionátů se podílí i sekretariát Republikové rady ČRS.

Nadále také probíhá oboustranná spolupráce se Slovenským rybárskym zväzom, přičemž letošní ročník soutěže pro mládež Zlatá udice/Zlatý blyskáč proběhne v České republice. ČRS má také zájem na obnovení spolupráce současných členů EAF, a to zejména s ohledem na možnost společného řešení celoevropských problémů (rybožraví predátoři, snahy o zákaz olova atd).

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil členům Republikové rady ČRS zprávu Odboru životního prostředí a čistoty vod Republikové rady ČRS. Zpráva shrnuje důležité informace z významných oblastí týkajících se rybářství – vodohospodářské havárie, rybožraví predátoři, úpravy vodních toků, rybí přechody, invazní nepůvodní druhy, malé vodní elektrárny, informace o záchranném programu karase obecného ad.

Předseda Republikové dozorčí rady ČRS Dr. Křenek seznámil Republikovou radu ČRS s provedenou kontrolou vyúčtování a evidence vrácených celosvazových a celorepublikových povolenek a členských známek, včetně povolenek na ÚN Orlík za rok 2023. Nebylo shledáno závad.

Manažer RIS Bc. Kočica podal Republikové radě ČRS informaci o průběhu vývoje informačního systému ČRS (RIS) a rovněž předložil přehled činnosti MO ČRS v RIS (procentuální počet členů se zakoupenou členskou známkou za jednotlivé MO) a požádal o součinnost územních svazů v komunikaci s organizacemi, které jsou vyhodnoceny z pohledu fungování v systému jako rizikové.

Vývoj mobilní aplikace postoupil do další fáze, kdy je v uzavřeném okruhu již dostupná k prvnímu testování. Aktuálně obsahuje informace z karty člena (osobní údaje, RL, povolenky), hledání a orientaci v revírech, vyhledávání v místních organizacích a další funkcionality. V průběhu března předpokládáme spuštění testovacího provozu.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 4. dubna 2024.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

10. 2.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Zasedání odboru LRU feeder

12. 2.

Heimlich, Ličko

Sekretariát Rady

Zahájení kontroly národní dotace 17.A. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revíru

13. 2.

Mach, Heimlich

Sekretariát Rady

Jednání se zástupci Asseco k případné akceptaci části projektu a plnění harmonogramu

14. 2.

Heimlich, Mareš

Ministerstvo zemědělství

Kulatý stůl Mze k návrhům MMR na úpravu legislativy – zákaz lovu na živou rybku

15. 2.

Heimlich, Mareš, Podlesný, Zdvořáček, Laktionová, Chybová, Kočica, Vrána

Sekretariát Rady

Porada jednatelů ÚS

17. 2.

Chybová

Sekretariát Rady

Zasedání odboru LRU muška

19. 2.

Chybová

Videokonference

Zasedání odboru LRU položená

22. – 25. 2.

Mach, Heimlich, Horák, Bialek, Mužík, Nejedlý, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Podlesný, Mareš

PVA EXPO Letňany

Výstava For Fishing 2024

24. 2.

Mach, Koranda, Křenek, Heimlich, Kostka, Zahrádka, Machala, Mareš, Zdvořáček, Hnízdilová, Chybová

PVA EXPO Letňany

Vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2023. Akce se zúčastnili významní hosté: místopředsedkyně PSP ČR Věra Kovářová, náměstek MZe Radek Holomčík, ředitel odboru MZe Martin Žižka, předseda MRS Jiří Ryšánek a emeritní předseda ČRS Alexander Šíma.

26. 2.

Kostka, Podlesný, Zdvořáček

České Budějovice

Druhé jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k zakázce Rekonstrukce střediska ČRS Štědronín, část I, II, III a IV

27. 2.

Mach, Koranda, Horák, Heimlich, Bialek, Hýbner, Ličko, Vrána, Podlesný, Mareš

Sekretariát Rady

Zasedání hospodářského odboru ČRS

27. 2.

Podlesný

Středočeský ÚS

Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek – Dodávka monté úhoře říčního pro Středočeský ÚS na rok 2024

28. 2.

Podlesný, Benešová

ÚN Orlík

Zavádění RIS pro prodej povolenek k lovu ryb na rybářském revíru č. 481501 Vltava 16-19, ÚN ORLÍK ve výdejnách povolenek

29. 2.

Mareš

SRŠ Vodňany

Školení hospodářů – přednáška právní předpisy v rybářství

1.3.

Vrána, Mareš, Podlesný

Sekretariát Rady

Zkoušky rybářských stráží

2. 3.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Zasedání odboru RT

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok