Republiková rada ČRS se sešla na svém pravidelném zasedání dne 2. května 2024. Klíčovým tématem bylo zajištění národního kola Zlaté udice, Letního tábora mládeže ČRS a setkání mládeže, realizace rekonstrukce rekreačního střediska ČRS Štědronín, kontroly RDR, příprava XX. Republikového sněmu ČRS a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda Odboru mládeže Republikové rady ČRS p. Marek přednesl informace k akcím v roce 2024. Národní kolo soutěže Zlatá udice proběhne ve dnech 21.-23. 6. v Nepomuku, pořadatelem je tento rok Západočeský ÚS. Rovněž p. Marek informoval o přípravách na Letní tábor mládeže ČRS, který se uskuteční 28. 7. - 10. 8. ve Smetanově Lhotě. O tábor je enormní zájem, všechna místa jsou již obsazena. V termínu 30. 8. - 1. 9. proběhne setkání mládeže ČRS v Příbrami, přičemž pořadatelem je Středočeský ÚS. V termínu 23.-25. 8. proběhne 3. ročník mezinárodního kola soutěže Zlatá udice/Zlatý blyskáč, která probíhá ve spolupráci se SRZ („Slovenský rybársky zväz“). Organizátorem letošního ročníku je ČRS, soutěž se uskuteční ve Vodňanech. Nadále také pokračuje spolupráce s ostatními zájmovými svazy, proběhne setkání vedoucích mládeže ČRS a SRZ a další regionální akce.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich podali informaci o realizaci rekonstrukce rekreačního střediska ČRS Štědronín. K zahájení prací na rekonstrukci dojde v nejbližším možném termínu.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s proběhlými kontrolami. Provedeny byly kontroly hospodaření na revírech Republikové rady ČRS za rok 2023 a neohlášená kontrola pokladní hotovosti. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny závady ani nedostatky.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich dále informovali o přípravě XX. Republikové sněmu ČRS, který proběhne dne 21. 9. 2024, rezervovány jsou konferenční prostory Floret v Průhonicích. V současné době probíhají standardní přípravy na tuto akci.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Radu ČRS s aktuálním stavem projektu. Informoval, že o půlnoci 1. 5. 2024 proběhl automatický převod členů s nezaplacenou známkou do nečlenů, žádné problémy s převodem nebyly evidovány. Součástí nasazené verze byly i další úpravy interních funkcionalit, například úpravy denních závěrek a přehledů transakcí. Z pohledu systému RIS je aktuálně evidováno 288 500 členů, počet uhrazených známek na rok 2024 v řádném termínu je k 30. 4. 2024 cca 237 tisíc členů.

Garant sportovní činnosti Republikové rady ČRS Dr. Bílý podal informaci ze 45. kongresu C.I.P.S, který se konal v JAR. V rámci kongresu proběhla zasedání všech tří sportovních federací: FIPS-Mer (mořský rybolov), FIPSed (sladkovodní rybolov) a FIPS-Mouche (umělá muška). Projednala se současná situace, přijetí nových členů a plány do budoucna. V rámci zasedání FIPS-Mouche proběhla volba 1. viceprezidenta, kterým byl zvolen Cato Vivelid Nilssen z Norska.

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 6. června 2024.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

5. 4.

Podlesný, Vrána, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS

Zkoušky RS

6. 4.

Hnízdilová

Sekretariát Rady ČRS

Odbor mládeže

8. 4.

Vrána

ZOO Praha

Příprava na Světový den rybí migrace

9. 4.

Heimlich

Praha

Redakční rada časopisu Rybářství

9. 4.

Hnízdilová

Komárov

Schůzka k LTM

9. 4.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Prohlídka objektů Střediska ČRS Štědronín statikem a stavební firmou, kontrola střediska

10. 4.

Mach, Heimlich, Kočica, Vala

Sekretariát Rady ČRS

Jednání s vedením fy. Asseco k RIS

11. 4.

Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Vrána, Laktionova, Mareš, Podlesný, Kočica

Sekretariát Rady ČRS

Porada jednatelů ÚS

15. 4.

Vrána

Kocába – Pouště

Natáčení do zpráv ČT k zahájení rybářské sezóny

15. 4.

Chybová

Videokonference

Odbor LRU položená

15. 4.

Mareš, Kočica, Chybová

Videokonference

Školení k ovládání redakčního systému nového webu ČRS

17. 4.

Vrána

Plzeň

Aktiv hospodářů ZČÚS, přednáška o candátech

18. 4.

Laktionova, Zdvořáček, Podlesný

Sekretariát Rady ČRS

Zahájení veřejnosprávní kontroly Odboru auditu a supervize MZe

projektu „Podpora

celospolečenských aktivit ČRS na úseku vzdělávání, propagace a výstavní činnosti“

18.–20. 4.

Bílý, Chybová

Kapské město, JAR

Kongres C.I.P.S.

18. 4.

Mareš

TV Nova – Barrandov

Natáčení pořadu Snídaně – pstruhové zahájení

18. 4.

Mareš

Jetřichovice

Vysazování plůdku lososa obecného

19. 4.

Mareš, Zdvořáček

Kyjský rybník

Natáčení reportáže Hlavních zpráv TV Prima – kontroly RS

24. 4.

Podlesný

Videokonference

5. jednání Plánovací komise Operačního programu Rybářství 2021-2027

25. 4.

Mach, Heimlich, Kočica, Vala, Zdvořáček

Sekretariát Rady ČRS/videokonference

Jednání s vedením fy. Asseco k RIS

25. 4.

Ličko

Středisko ČRS Štědronín

Převoz lodě Lugafo z opravy, kontrola střediska

26. 4.

Heimlich

SRŠ Vodňany

Školní rada SRŠ Vodňany

27.–28. 4.

Ličko, Vrána

Národní zemědělské muzeum

Festival ABC 2024 – stánek ČRS pro děti

29. 4.

Vrána

Praha

Natáčení reportáže o výtěru candátů pro Český rozhlas

1. 5.

Podlesný, Ličko

ÚN Orlík, Středisko ČRS Štědronín

Příprava ubytování, úklid střediska, prostoru kolem ubytování a příjezdové cesty na rekreační sezonu

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok