Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 3. prosince 2020; jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference. Hlavními body jednání bylo vyhlášení výběrového řízení na Rybářský informační systém, rozhraní pro statistické zpracování sumářů povolenek a postup přípravy návrhů na změny Stanov ČRS

V úvodu zasedání se Rada zabývala problematikou zpracování statistik úlovků, docházek a kontrol rybářské stráže ze sumářů povolenek. Předseda ČRS Dr. Mach informoval členy Rady o možnosti přístupu do nového elektronického rozhraní (e-Sumář ČRS), které bude sloužit pro zpracovatele povolenek k digitalizaci odevzdaných sumářů. Územním svazům byly zaslány metodické pokyny pro zpracovatele a přístupové údaje do systému s žádostí o připomínky a kontrolu výchozích parametrů (např. databáze revírů), které jsou průběžně zapracovávány a aktualizovány. Systém byl vyvinut primárně pro zpracování celosvazových a celorepublikových povolenek, územním svazům je ale bezplatně k dispozici teké pro zpracování územních povolenek.  

V dalším bodu jednání členové Rady schválili plán nákladů a výnosů ČRS Služby, s.r.o. pro rok 2021; ten počítá s kladným hospodářským výsledkem ve výši 11 tis. Kč. Návrh byl okomentován předsedou Ekonomické komise Ing. Andersem a ekonomkou ČRS Ing. Bauerovou.

Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) Ing. Křenek seznámil přítomné s výsledkem kontrol, které RDR provedla v průběhu listopadu. Konkrétně se jednalo o neohlášenou kontrolu pokladní hotovosti, kontrolu čerpání rozpočtu na tuzemskou a mezinárodní sportovní činnost a kontrolu průběžného hospodaření Rady ČRS v období leden – říjen 2020. V žádné z kontrolovaných oblastí nezjistila RDR pochybení a konstatovala, že hospodaření probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitrosvazovými předpisy.

Jednatel Ing. Heimlich konstatoval, že v souladu s jednomyslným rozhodnutím Republikové rady bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele Rybářského informačního systému (RIS) a 4. prosince 2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, následně bylo zveřejněno také na národním portálu e-zakazky.cz . Vzhledem k možnosti financování RIS z Operačního programu Rybářství je celý proces administrován nezávislou advokátní kanceláří. Rada jednomyslně schválila další pokračování procesu tvorby RIS dle stanoveného harmonogramu.

Ohledně plánovaných návrhů na změnu Stanov ČRS, které budou jedním z hlavních témat Republikového sněmu, plánovaném na rok 2021 (až bude konání umožněno s ohledem na epidemiologickou situaci), předseda Dr. Mach konstatoval, že se mezi územními svazy povedlo najít konsenzus nad většinou diskutovaných témat. Výjimkou je problematika sjednocení výše brigádnické povinnosti, u které nadále trvá priorita najít plošnou shodu. Dr. Mach zpracoval a předložil k této problematice SWOT analýzu, kde jsou zhodnoceny silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti návrhu. Dále byly předloženy modely klíčů redistribuce, které by umožnily alokovat prostředky z finanční úhrady brigádnické povinnosti mezi jednotlivé místní organizace. K těmto dokumentům se členové Rady vrátí po jejich podrobném prostudování na dalším zasedání Republikové rady; Dr. Mach všechny přítomné ujistil, že návrh na konkrétní model bude představen pouze v případě, že získá mezi územními svazy plošnou podporu.

V závěru zasedání byl schválen Plán práce Republikové rady na rok 2021. 


Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

 

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

3. - 4. 11.

Vrána

Videokonference

Rybikon – 17. rybářská a ichtyologická konference

10. 11.

Podlesný, Ličko

Sudkov – Praha

Převoz vozíku pro plavidlo RS (Lugafo) na Orlík

11. 11.

Heimlich, Ličko, Kočica, Zdvořáček

videokonference s MZe

Příprava softwaru pro RS

11. 11.

Švendová, Hnízdilová

Sekretariát Rady videokonference MŠMT

Financování sportovní činnosti

12. 11.

Mach, Heimlich, Ličko, Zdvořáček, Kočica, Podlesný, Bauerová

Rada ČRS - videokonference

Porada jednatelů ČRS

12. 11.

Ličko

ÚN Orlík

Kontrola střediska Štědronín, příprav realizace nového oplocení střediska

13. 11.

Vrána

Videokonference

Konference Říční krajina 2020

17. 11.       

Podlesný, Líčko, Kudweis, Mareš

ÚN Orlík

RS - noční kontrola

18. 11.

Vrána

Videokonference pořádaná europarlamentem

Budoucnost evropského zemědělství 2020 – příspěvek o vydře

18. 11.

Heimlich, Kočica, Vrána

videokonference

ECHA – Evropská agentura pro chemické látky (problematika olova)

20. 11.

Ličko

ÚN Orlík

Kontrola střediska Štědronín, apartmánů, řešení oprav elektra, řešení údržby budov a areálu

23. 11.

Mach, Anders, Heimlich, Ličko, Kočica, Zdvořáček, Bauerová

Sekretariát Rady - videokonference

RIS

25. 11.

Heimlich, Bauerová

Sekretariát Rady

Kontrola RDR

26. 11.

Podlesný

Rada ČRS

2. elektronické projednávání formou per rollam 12. Monitorovacího výboru OP Rybářství

26. 11.

Heimlich, Ličko, Kočica, Zdvořáček

Videokonference s MZe

Příprava softwaru pro RS

27. 11.

Hnízdilová

MŠMT

Uzavření projektu a podání žádosti o dotaci na MŠMT

30. 11.

Hnízdilová

Sekretariát Rady videokonference MŠMT

NNO práce s mládeží 2021

1. 12.

Vrána

Videokonference

OČVŽP

2. 12.

Vrána

Videokonference

Arnika – opatření proti MVE, technika k měření chem.-fyz. parametrů vody


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok