Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. dubna 2022. Hlavními tématy bylo finální schválení podpisu smlouvy s dodavatelem RIS, účetní závěrky a zprávy o finančním hospodaření za rok 2021, statistika úlovků na celosvazové povolenky za rok 2021, výsledky hospodaření za rok 2021 a plán zarybnění na rok 2022 na revírech Rady ČRS.

V úvodu zasedání představil jednatel ČRS Dr. Heimlich členům Rady nového zaměstnance Ing. Lukáše Mareše, který nastoupil na pozici PR manažera a tiskového mluvčího ČRS.

Předseda ekonomické komise Ing. Anders představil členům Rady účetní závěrky ČRS a ČRS služby, s. r. o. Ekonomická komise doporučila Radě závěrky schválit. Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil Radu se souhlasným stanoviskem k těmto materiálům. Republiková rada schválila hospodářský výsledek Rady ČRS za rok 2021 ve výši + 2 093 821,57 Kč a hospodářský výsledek ČRS služby, s. r. o. za rok 2021 ve výši + 290 977,29 Kč.

Rada vzala na vědomí informaci o statistice úlovků na celosvazové povolenky. V roce 2021 se uskutečnilo 1 379 tisíc docházek na mimopstruhové celosvazové a celorepublikové povolenky a 47,4 tisíc docházek na pstruhové celosvazové a celorepublikové povolenky na revírech ČRS. Na pstruhových revírech dosáhly ponechané úlovky 14 tisíc kg a na mimopstruhových revírech 672 tisíc kg.

Rada v dalším bodu vzala na vědomí výsledky hospodaření a činnosti rybářské stráže na rybářských revírech Rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší, Morava 24) za rok 2021. Postup zarybňování byl splněn na všech revírech Rady ČRS u všech rybích druhů. Zvýšené zarybnění ÚN Orlík nad rámec rozpočtu bylo kryto zejména z dotačního titulu MZe DT 17. a z vyšších příjmů z CS redistribuce. Rada schválila návrh zarybnění revírů Rady ČRS na rok 2022.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách plánovaného XIX. Republikového sněmu ČRS v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Nadále pokračují práce na přípravě tištěné zprávy o činnosti za volební období 2018-2022 pro XIX. Republikový sněm ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval o provedených kontrolách sestavení účetní závěrky, prvotních účetních dokladů a výsledků hospodaření ČRS služby, s. r. o. Na základě této kontroly hodnotí vedení účetnictví Rady ČRS za rok 2021 jako věrohodné a průkazné a k výsledku hospodaření za rok 2021 nemá připomínek.

Republiková rada ČRS schválila předložený doplněný návrh Smlouvy o dílo a o poskytování služeb provozní podpory a uložila statutárním zástupcům Českého rybářského svazu, z. s. uzavřít Smlouvu o dílo a o poskytování služeb provozní podpory s vybraným dodavatelem firmou ASSECO Central Europe, a. s. Předseda ČRS Dr. Mach jmenovitě poděkoval zástupcům Středočeského ÚS a ÚS pro Severní Moravu a Slezsko za pozitivní přístup a postoj k RIS. Pro další kontinuální práci na projektu a komunikaci s dodavatelem RIS byl ustanoven Řídící výbor pro RIS, ve kterém jsou za Radu ČRS jmenováni Ing. Karel Koranda, Ing. Ivan Bílý, Ph.D., Ing. Miroslav Bialek, Ing. Jan Štípek, Ing. Roman Heimlich, Ph.D., Bc. Tomáš Kočica a Ing. Miroslav Neumann.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o změně termínu pořádání Závodu o pohár předsedy ČRS v lovu kapra na rybářském revíru č. 441 501 Veslařský kanál Račice z důvodu kolize s dalšími závody, a to na termín od 13. – 16. 10. 2022. Rada vzala na vědomí změny soutěžních a závodních řádů schválené příslušnými sportovními odbory Rady ČRS a metodický pokyn odboru mládeže k dotacím. Rada též schválila zaslání oficiální žádosti FIPS Mouche na pořádání kombinovaného MS Juniorů, Masters a Žen v Muškaření v roce 2024 a MS v Muškaření v roce 2025, organizaci zajistí Jihočeský ÚS.

Další zasedání Republikové rady se bude konat 5. května.

 

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS, konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

5. 3.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor RT

5. 3.

Vrána

Praha – Zbraslav

Přednáška na školení RS ÚSMP

7. 3.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Podlesný, Chybová, Bauerová, Ličko, Vrána

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

8. 3.

Mach, Heimlich

PSP ČR

První schůze podvýboru ZEV PSP pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství

8. 3.

Ličko

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS PS 02 Hospodářská oblast – revíry

9. 3.

Vrána

Praha

Koalice pro řeky

10. 3.

Chybová, Hnízdilová

PVA Expo Letňany

Výstava For Fishing

10. 3.

Heimlich, Kočica, Podlesný, Ličko, Zdvořáček, Chybová

PVA Expo Letňany

Porada jednatelů

10. – 13. 3.

Mach, Heimlich, Zdvořáček, Podlesný, Ličko, Vrána

PVA Expo Letňany

Výstava For Fishing

12. 3.

Hnízdilová

PVA Expo Letňany

Prezentace SO na For Fishing

12. 3.

Chybová

Sekretariát Rady

Odbor LRU přívlač

14. 3.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Podlesný, Chybová, Bauerová, Ličko, Vrána, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

15. 3.

Podlesný

Středočeský ÚS

Jednání komise k zakázce na dodávku monté úhoře říčního pro Středočeský ÚS

15. 3.

Vrána

Sedlčany

Záchranný program pro karasy obecné ve spolupráci se ZOO Praha

15. 3.

Vrána

Sekretariát Rady

Videokonference RIS PS 03 Rybářská stráž

15. 3.

Chybová, Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference – Kolegium předsedů sportovních odborů LRU a RT

16. 3.

Vrána

MŽP

AVTS + ČRS: jednání s náměstkem MŽP Tesařem o problematice MVE

17. 3.

Vrána

AOPK Praha – Chodov

Odborná skupina Invazní druhy (stálé zastoupení ČRS)

18. 3.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát Rady

RIS jednání ke smlouvě s dodavatelem

21. 3.

Anders, Heimlich, Bauerová

Sekretariát Rady

Jednání k účetní závěrce ČRS

21. 3.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Podlesný, Chybová, Bauerová, Ličko, Vrána, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

21. 3.

Heimlich, Kočica, Vrána, Ličko

Sekretariát rady

Zasedání garantů pracovních skupin RIS

21. 3.

Vrána,

Heimlich, Mareš, Zdvořáček – prostřednictvím videokonference

Volyně, Sekretariát Rady

MVE – řízení s investorem a projektantem

22. 3.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference – Natura Viva – Naučná stezka se svazy

22. 3.

Ličko

Sekretariát Rady

Videokonference k RIS PS 02 Hospodářská oblast – revíry

22. 3.

Kočica, Chybová,
Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference RIS

23. 3.

Vrána

Sekretariát Rady

zasedání OŽPČV

23. 3.

Podlesný

Praha

Informace k Operačnímu programu Rybářství na období 2021–2027

24. 3.

Ličko

Pardubice

Příprava materiálu ohledně financování revírů Rady ČRS

25. 3.

Hnízdilová

Sekretariát Rady

Odbor OM

28. 3.

Heimlich, Zdvořáček, Kočica, Hnízdilová, Podlesný, Chybová, Bauerová, Ličko, Vrána, Mareš

Sekretariát Rady

Porada interního projektového týmu – RIS

29. – 30. 3.

Bauerová, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Zasedání RDR

29. 3.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Videokonference – jednání s MRS k RIS

29. 3.

Vrána

Sekretariát Rady

Videokonference RIS PS 03 Rybářská stráž

30. 3.

Anders, Heimlich, Bauerová, Kočica

Sekretariát Rady

Jednání k cash-flow RIS

1. 4.

Podlesný, Ličko

Rada

Předání CS statistiky za rok 2021 s vyhodnocením od zpracovatele

4. 4.

Heimlich, Kočica

Sekretariát Rady

Jednání s fa. Asseco ke smlouvě o dílo na RIS

4. – 5. 4.

Ličko, Podlesný, Mareš

ÚN Orlík

Akce „ukliďme ÚN Orlík“

4. 4.

Podlesný, Mareš

Štědronín, ÚN Orlík

Živý vstup do ČT24 o akci „ukliďme ÚN Orlík“ a reportáž s ČTK

5. 4.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát rady

Jednání s fa. Equica – projektové řízení RIS

5. 4.

Kočica, Chybová, Hnízdilová

Sekretariát Rady

Videokonference RIS

6. 4.

Heimlich, Kočica, Zdvořáček

Sekretariát Rady

Jednání s AK Mgr. Jaroš k přípravě smlouvy na RIS mezi ČRS a ÚS

6. 4.

Podlesný

MZe

Dotace ve vodním hospodářství – rybníky a vodní nádrže v období 2022+

7. 4.

Vrána

Žilina

Konference o rybožravých predátorech – přednáška videokonferenčně (z důvodu karantény – Covid-19)


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok