Republiková rada ČRS se sešla 8. září 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2022, příprava XIX. Republikového sněmu ČRS, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel Dr. Heimlich informovali členy Republikové rady ČRS o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Podle odhadu dojde oproti předcházejícímu roku za rok 2022 k mírnému poklesu příjmů z celosvazové redistribuce.

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pozvánka s programem a materiály na jednání XIX. Republikového sněmu ČRS včetně tištěné Zprávy o činnosti za volební období 2019-2022 byly odeslány delegátům sněmu. Řízením Republikového sněmu ČRS jsou pověřeni p. Horák (předseda VčÚS) a Ing. Koranda (předseda JčÚS).

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami rekreačního objektu Štědronín. Republiková dozorčí rada při kontrole shledala, že všechny objekty, zařízení i venkovní prostory jsou ve velice pěkném, udržovaném stavu a musí konstatovat, že nemá žádných připomínek. Republiková dozorčí rada také provedla kontrolu plnění usnesení XVIII. Republikového sněmu a konstatuje, že usnesení je v některých bodech již splněno a průběžně plněno s tím, že některé uložené úkoly jsou Republikovou radou ČRS rozpracovány (např. RIS). Předseda ČRS Dr. Mach poděkoval předsedovi a členům RDR za spolupráci v tomto volebním období.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich a manažer RIS Bc. Kočica informovali členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. V polovině července byly ukončené analytické schůzky pracovních skupin s dodavatelem. Na jejich základě byla zpracovaná Detailní analýza v rozsahu cca 800 stran, která byla v souladu se smluvním harmonogramem dodavateli odevzdána k prvnímu kolu oponentury. Následně tento dokument připomínkovaly v průběhu srpna jednotlivé pracovní skupiny; souhrnně bylo dodavateli předáno téměř 700 připomínek a upřesnění. Kompletní vypořádání připomínek a uzavření detailní analýzy a zakončení jejích akceptací je předpokládáno ve druhé polovině září 2022. Následovat bude fáze programování, která bude probíhat od druhé poloviny září.

Republiková rada ČRS schválila úpravu návrhu funkčních požitků členů Republikové rady ČRS, členů Republikové dozorčí rady ČRS a předsedů odborů a komisí, které byly platné od roku 2009.

Dále Dr. Bílý (SvčÚS) informoval o modernizaci generátoru testových otázek Zlatá udice a tvorbě on-line editoru databáze testových otázek.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS pí Chybová informovala členy Republikové rady ČRS o 13. mistrovství světa v lovu ryb přívlačí z lodí FIPSed, které se uskuteční v termínu 3.-9. 10. 2022 na revíru č. 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Průběh a organizaci závodu zajišťuje Republiková rada ČRS ve spolupráci s Územním svazem města Prahy.

Předseda ČRS Dr. Mach závěrem poděkoval všem členům Republikové rady ČRS za práci a čas, který věnovali v uplynulém volebním období ČRS.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 6. října 2022.

Přehled o podstatnějších aktivitách funkcionářů a pracovníků Rady ČRS konaných od minulého zasedání:

Datum

Účast

Místo jednání

Účel jednání

7. 6.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

9. 6.

Mareš

videokonference

RIS – funkcionality k provozu ubytování

10. 6.

Ličko

Středisko Štědronín

Kontrola střediska RDR

10. -12. 6.

Mach, Hnízdilová

Kdyně

MiČR juniorů a žáků v RT

13. 6.

Hnízdilová, Marek

Senát Parlamentu ČR

Ocenění organizací pracujících s mládeží

14. 6.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

14. 6.

Heimlich, Mareš, Zdvořáček, Chybová, Podlesný, Ličko

České Budějovice

porada jednatelů

16. 6.

Mareš

Černošice

Reportáž ČT 24 živě – zahájení lovu dravců

16. 6.

Mareš

Rádio Blaník

Reportáž – zahájení lovu dravců

21. 6.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

21. 6.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

RIS, Sk 2 revíry

22. 6.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

Jednání s Povodím Vltavy ohledně manipulace s vodou na ÚN Trnávka, změna manipulačního řádu

22. 6.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

Jednání s architekty ohledně přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukce na Středisku ČRS Štědronín

23. 6.

Mareš, Chybová

Plzeň

Rybářské odpoledne pro sluchově postižené děti

27. 6.

Mareš, Kočica

videokonference

RIS – mapové podklady

28. 6.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

28. 6.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

RIS, Sk 2 revíry

28. 6.

Podlesný

videokonference

Odborná konference Združenie chovateľov rýb na Slovensku a Slovenské ichtyologické spoločnosti „VEDA pre PRAX – spolupráca spája“ - Projekty Českého rybářského svazu z OP Rybářství

29. 6.

Chybová

Sekretariát Rady

RIS – zpracování výsledků a žebříček LRU plavaná, LRU feeder

30. 6.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

RIS, Sk 2 revíry

30. 6.

Mareš

videokonference

Monitorovací výbor OP Rybářství

5. 7.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

12. 7.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

15. 7.

Heimlich, Mužík, Bílý, Zdvořáček, Chybová, Vrána,

Sekretariát Rady

Organizační schůzka k MS v přívlači z lodí

19. 7.

Mareš, Kočica

videokonference

Zadání na mobilní aplikaci RIS

19. 7.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

20. 7.

Hnízdilová

Štoky

Soustředění talentované mládeže RT

20. 7.

Heimlich, Mužík, Bílý, Zdvořáček, Chybová, Vrána,

Sekretariát Rady

Organizační schůzka k MS v přívlači z lodí

26. 7.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

26. 7.

Chybová

Sekretariát Rady

RIS – zpracování výsledků a žebříčku LRU muška

31. 7. -13. 8.

Hnízdilová

Smetanova Lhota

LTM

2. 8.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

2. 8.

Chybová

Sekretariát Rady

RIS – zpracování výsledků a žebříčku LRU položená

4. 8.

Heimlich, Mach, Mareš, Zdvořáček, Chybová

Smetanova Lhota

Letní tábor mládeže Rady ČRS

8. 8.

Kočica, Heimlich

Sekretariát Rady

Řídící výbor RIS

9. 8.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

9. 8.

Mareš, Chybová, Kočica, Zdvořáček, Ličko

Sekretariát Rady

Prezentace detailní analýzy RIS

16. 8.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

22. 8.

Podlesný, Heimlich

Sekretariát Rady

Jednání s NKÚ – projekty Českého rybářského svazu z OP Rybářství

23. 8.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

25. – 30. 8.

Mach, Heimlich, Podlesný, Ličko, Kočica, Vrána, Zdvořáček, Mareš, Chybová

České Budějovice

Země živitelka 2022

31. 8.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

2. 9.

Chybová

ÚN Slapy

Organizační schůzka k MS v přívlači z lodí

2. 9.

Mach, Heimlich, Hnízdilová

Jaroměř

Setkání mládeže

3. 9.

Hnízdilová

Nepomuk

Akce pro mládež, 120 let MO ČRS

4. 9.

Mareš, Chybová

Přerov

MiČR LRU přívlač

5. 9.

Ličko, Podlesný

Sekretariát Rady

Jednání s architekty ohledně přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukce na Středisku ČRS Štědronín

6. 9.

Kočica, Ličko, Zdvořáček, Vrána Heimlich, Mareš, Chybová, Podlesný,

Sekretariát Rady

Porada garantů RIS

7. 9.

Ličko, Podlesný

MÚ Písek, Středisko ČRS Štědronín

Jednání na MÚ Písek ohledně přestupků na ÚN Orlík, činnosti RS, podpory RS a dětského tábora ze strany MÚ, kontrola Střediska ČRS Štědronín, schůzka s členy profi RS na ÚN Orlík

 

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok