Vážení příznivci Petrova cechu,

s novou sezonou prosíme nezapomeňte prostudovat i nový Rybářský řád ČRS. V letošním roce došlo v rámci Rybářského řádu ČRS pouze k minimálním úpravám především s ohledem na změnu legislativy vztahující se k problematice rybářství.

Pro rok 2023 nejsou vydávány nové Rybářské řády a soupisy rybářských revírů a vodních ploch, a proto letos obdržíte k povolence k lovu ryb pouze dodatek pro rok 2023. V elektronické podobě jej naleznete zde. Nové Rybářské řády a soupisy revírů a vodních ploch nás čekají s povolenkami na rok 2024.

V dodatku pro rok 2023 k RŘ a soupisům MP a P revírů a vodních ploch pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2022 a 2023 naleznete také veškeré změny, které nastaly v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivých územních svazů ČRS i konkrétních rybářských revírů a vodních ploch. Před započetím lovu na konkrétním revíru si tak prosím ověřte, zda nedošlo k úpravám pravidel v rámci navštíveného revíru.

Jak jsme již avizovali v minulém roce v článku o změnách legislativy od 1. 1. 2022, bylo nutné promítnout tzv. invazní novelu i do bližších podmínek výkonu rybářského práva ČRS (Rybářského řádu). Připomínáme tedy, že po přijetí shora uvedené novely se při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu. 

 

Pseudorasbora Jurek

 IMG 9235 002 

 

IMG 0136

střevlička východní (foto: Lukáš Jurek), slunečnice pestrá, sumeček černý (nahoře), sumeček americký (dole) (foto: Pavel Vrána)


V současné době najdeme na unijním seznamu 3 invazní nepůvodní druhy ryb, kterých se lov ryb v našich podmínkách přímo dotýká, a to střevličku východní, slunečnici pestrou a sumečka černého. V praxi to pak znamená, že tyto druhy ryb nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Připomínáme, že stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků. Zároveň žádný z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

Děkujeme všem rybářům, že nakládáte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomáháte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod. Stejně tak děkujeme za dodržování všech platných pravidel lovu ryb v našich rybářských revírech.

Přejeme Vám krásnou sezonu a hodně úlovků!

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok