Postup prací na Rybářském informačním systému významně pokročil, proto přinášíme další souhrnnou informaci o postupu a krocích, které nás v následujících měsících čekají.

Jak jsme daleko ve vývoji

Aktuálně je dokončován vývoj funkcionalit v rozsahu první etapy (evidence členů, prodej povolenek, správa organizačních jednotek, agenda rybářské stráže, základní evidence revírů). Paralelně s touto činností průběžně pokračuje programování a příprava funkcionalit druhé etapy (rybochovná zařízení, sport a mládež, integrace platební brány, vstupní webový portál, skladová evidence, správa a sdílení dokumentů, kalendáře a další). Všechny tyto činnosti postupují podle předem schváleného smluvního harmonogramu. Dodržen je také rozpočet, který je na projekt RIS alokován.

Testování systému

Testování systému probíhá v několika úrovních. Bezpečnostní a zátěžové testy budou spuštěny ve druhé polovině března tohoto roku, a jsou zajišťovány dodavatelskou společností. Testování jednotlivých funkcionalit již bude v režii testerů ze strany ČRS, protože je k nim nezbytná vynikající znalost vnitrosvazových postupů a procesů. Za tímto účelem byly osloveny územní svazy s výzvou k zajištění skupin osob pro testování, a zároveň byla na stránkách ČRS zveřejněna výzva pro všechny členy, kteří by měli zájem se do testování zapojit také. Aktuálně máme již několik set zájemců o testování, kterým tímto děkujeme za projevený zájem a ukončujeme přihlášky do testování první etapy.

Vybraní testeři získají přístup jak do části systému, který odpovídá funkcionalitám první etapy, tak i do pomocných aplikací a každý z nich dostane přidělený určitý počet testovacích scénářů. Ty následně v průběhu dubna a první poloviny května provedou a jejich výsledek budou reportovat do připravených nástrojů. Před zahájením testování budou testeři proškoleni prostřednictvím videokonference s prací v testovacím prostředí.

Druhé kolo testování funkcionalit druhé etapy bude spuštěno v letních měsících tohoto roku tak, aby nejpozději do konce září byla i druhá etapa připravena na ostrý provoz.

Pilotní provoz systému

Do pilotního provozu v rozsahu první etapy vstoupíme na přelomu května a června. Pilotní provoz už bude přístupný všem místním organizacím – cílem pilotu je seznámit všechny budoucí uživatele s funkcionalitami systému první etapy a připravit je na spuštění ostrého provozu. Systém poběží na třech nezávislých instancích – testovacím prostředí, školícím prostředí a ostrém prostředí. Každý z nich má určitá specifika. Pro seznámení se s funkcionalitami je určeno školící prostředí, které bude naplněné fiktivními daty, nad kterými si všichni zájemci budou moci „hrát“ a zkoušet si funkcionality. V situaci, kdy bude místní organizace připravena, bude ji poskytnut přístup do „ostrého“ prostředí, a může začít systém využívat pro vlastní činnost. Místní organizace tak do systému budou přistupovat postupně. Podmínkou je zajištění migrace dat a proškolení.

Migrace dat

V rámci ČRS jsou aktuálně využívané desítky menších či větších systémů, které budou jednotným systémem zcela nahrazeny. Tyto dílčí systémy se liší jak mezi místními organizacemi, tak mezi územními svazy, a zcela rozdílná je i míra detailu jednotlivých údajů, které jsou v nich evidovány. A všechna tato data bude nutné do RISu přenést ještě před jeho ostrým spuštěním.

Na úrovni hlavního spolku budou centrálně migrována data o revírech, parametrech povolenek, úlovcích, struktuře místních organizací a sportovní činnosti. Z úrovně územních svazů budou migrována data o rybářské stráži, parametrech dekretů k revírům, zarybňovacích plánech, reálném zarybnění, parametrech rybochovných zařízení a některých dalších oblastech, které jsou centrálně evidovány jednotlivými územními svazy (a rozsah těchto údajů se mezi jednotlivými ÚS významně liší). V těchto oblastech budou vytvořeny datové převodníky pro každý územní svaz podle toho, jaký systém k evidenci aktuálně využívá.

Klíčová bude migrace dat o členské základně z úrovně místních organizací. Tady by měli zpozornět hlavně funkcionáři MO. Z dominantně využívaných systémů, jako je Lipan, EvMO nebo Ryby17, budou vytvořeny automatické převodníky a pro místní organizace bude migrace představovat minimální zátěž (u některých systémů bude možné tato data migrovat zcela bez pomoci místních organizací, u některých, které nejsou „online“ a jsou pouze instalované na PC, bude nutné zaslat export dat k dalšímu zpracování). Předpokládáme nicméně alespoň základní „vyčištění“ dat od duplicit, nesrovnalostí a podobně – alespoň v maximální možné míře.

V případě organizací, které nevyužívají systém žádný (mají papírovou databázi) nebo využívají vlastní nástroje (Excelové tabulky, databáze v Access apod) bude situace mírně obtížnější. Pokud MO využívá vlastní systém nebo tabulky, bude jim poskytnut jednotný Excel s návodem, do kterého budou muset svá data o jednotlivých členech zadat (překopírovat, přepsat) a zároveň tato data „vyčistit“. Tento soubor již bude požadovat přesné zadání dat v určitém datovém typu (formát data narození, rozdělení adresy do samostatných polí ulice, č.p., město, PSČ apod.). Podpora v tomto procesu jim bude poskytnuta prostřednictvím jejich územních svazů, které tato data centrálně potom předají k dalšímu zpracování a migraci do systému.

Proces migrace dat o členské základně (s následným velmi rychlým vstupem místní organizace do ostrého provozu přes RIS) bude probíhat mezi červnem a zářím tohoto roku (podle toho, kdy bude konkrétní MO k migraci připravena, případně dle toho, jaký systém nyní využívá). V případě malých MO je samozřejmě možné data členů nemigrovat a začít používat „čistý“ systém a zadat členy do systému až během toho, co jim budou poprvé v systému prodávat členství nebo povolenku, to ale doporučujeme pouze menším organizacím, které nebojují s frontami při prodejích. 

Zcela samostatnou kapitolou je vstupní nastavení organizačních jednotek (územních svazů a místních organizací) do systému. Cílem je přednastavit pro každou organizaci systém tak, aby reflektoval jejich aktuální nastavení poplatků a struktury. Za tímto účelem je připravena samostatná tabulka v Excelu, kde místní organizace vyplní svá specifika – typicky kód datové schránky, parametry zápisného, brigád a podobně, a na základě těchto údajů pro ně potom bude systém přednastaven. Případně si tyto parametry budou moci v systému sami upravit nebo změnit po jeho spuštění.

Všechny zmiňované excely jsou již pro organizace připraveny včetně podrobných návodů k vyplnění a budou mezi MO distribuovány prostřednictvím územních svazů v nejbližším období.

Čeká nás ještě mnoho práce, nicméně cesta digitalizace je v současné době naprosto nezbytná. Jsme přesvědčeni, že společným úsilím připravíme kvalitní informační systém. Bude to významný krok nejen k zásadnímu zlepšení servisu, který poskytneme členské základně, ale i úspora práce a nákladů všech organizačních složek ČRS do budoucích let.

Petrův zdar!

Za ČRS Tomáš Kočica, Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

triko triko2 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok