Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
1 den
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek, odborných publikací a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5032 dnů)

Naši partneři

 Dnes je úterý, 30. května 2017, svátek má Ferdinand, zítra Kamila 04:59 21:01
30°/14°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
A d v o k á t n í k a n c e l á ř

Český rybářský svaz, z. s.

Nad Olšinami 282/31

100 00 Praha 10

tel.: 274 811 751 – 3, fax: 274 811 754

e-mail: rada@rybsvaz.cz

www.rybsvaz.cz

 

 

 

 

 

STATUT  RYBOLOVU

 

 

držitelů celorepublikové povolenky

na revírech ČRS a MRS

 

 

 

 

 

 

 

Platný od 5. května 2005

 

 

Schváleno  Radou  ČRS  dne  5.  května  2005  a  Radou  MRS  dne  5.  května  2005.STATUT  RYBOLOVU

 

držitelů celorepublikové povolenky

na revírech ČRS a MRS

 

 


I. Základní ustanovení

 

1.       

Český rybářský svaz (dále jen ČRS) a Moravský rybářský svaz (dále jen MRS) se v zájmu lepšího uspokojování zájmových potřeb svých členů, zejména jejich snadnějšího přístupu k rybářským revírům v působnosti svazu, jehož nejsou členy, dohodli na vydávání celorepublikové povolenky opravňující k rybolovu na revírech obou svazů. Tento Statut pak upravuje předpoklady pro vydávání celorepublikové povolenky, její režim, práva a povinnosti jejích držitelů, delegaci působnosti kárných orgánů, cenu povolenky, finanční vypořádání mezi svazy a další související otázky.

 

 

II. Vydávání celorepublikové povolenky a její obsah

 

1.       

Celorepubliková povolenka (dále jen povolenka) opravňuje k rybolovu na revírech ČRS a MRS vyjma těch revírů, na kterých neplatí celosvazová povolenka ČRS, resp. svazová povolenka MRS.

 

2.       

Pro účely vydávání této povolenky přiznává ČRS členům MRS postavení svých členů a rovněž tak MRS přiznává postavení svých členů členům ČRS.

 

3.       

Členové místních organizací ČRS a MRS mají po splnění svých členských povinností nárok na vydání této povolenky, to však jen za předpokladu, že příslušná místní organizace poskytuje svěřené rybářské revíry k celosvazovému rybolovu ČRS, resp. ke svazovému rybolovu MRS.

 

4.       

Povolenku si mohou koupit dospělí členové i mládež.

 

5.       

Povolenka se vydává pouze jako roční, a to jako povolenka pstruhová nebo mimopstruhová.

 

6.       

Příslušná organizační jednotka ČRS a MRS je oprávněna vydat duplikát povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR, manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky.

 

 

III. Cena povolenky, finanční vypořádání

 

1.       

Cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku. 

 

2.       

Svazy se finančně vypořádají vždy do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, a to tak, že si vzájemně uhradí cenu svých celosvazových (svazových) povolenek s připočtením 50 %  dohodnutého režijního poplatku podle počtu vydaných celorepublikových povolenek.

 

 

IV. Práva a povinnosti držitelů povolenek, kárná působnost

 

1.       

Držitel povolenky je povinen řídit se závaznými předpisy ČRS či MRS podle toho, kterému svazu rybářský revír náleží.

 

2.       

Dopustí-li se držitel celorepublikové povolenky protiprávního jednání, které má za následek odnětí povolenky, bude mu tato povolenka odňata v plném rozsahu její platnosti, a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvótního podílu výše ceny celosvazové (svazové) povolenky jednoho nebo druhého svazu.

 


V. Zvláštní ujednání

 

1.       

Ujednání v čl. II odstavce 2 a čl. IV se v plném rozsahu vztahují i na držitele ostatních povolenek.

 


VI. Závěrečná ustanovení

 

1.       

Ve zbytku se na celorepublikovou povolenku v plném rozsahu vztahují pravidla platná obecně pro povolenku k rybolovu.

 

2.       

Tento statut nabývá účinnosti dne 5. května 2005 a počínaje tímto dnem v plném rozsahu nahrazuje předchozí Statut držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS.

 


© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu