Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Český rybářský svaz, z. s.
Hlavní menu
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Vlajky
English Deutsch Czech Rusky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Fotogalerie
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5172.6 dnů)
Naši partneři
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Banner Český zahrádkářský svaz FOR FISHING Moravský rybářský svaz Bohemialov, s.r.o. Výstaviště Lysá nad Labem VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Hotel***Zvíkov Český svaz včelařů Sensas Českomoravská myslivecká jednota PLANstudio Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany MZE Stále na rybách - ryby a rybaření Hamedia - reklamní servis Poděbrady Časopis rybářství FISH Farm Bohemia s.r.o. Pstruhařství Jizerské hory s.r.o. Chytej.cz - voda, ryby, rybáři a rybaření Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Banner Český zahrádkářský svaz FOR FISHING Moravský rybářský svaz Bohemialov, s.r.o. Výstaviště Lysá nad Labem VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Hotel***Zvíkov Český svaz včelařů Sensas Českomoravská myslivecká jednota PLANstudio Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany MZE Stále na rybách - ryby a rybaření Hamedia - reklamní servis Poděbrady Časopis rybářství FISH Farm Bohemia s.r.o. Pstruhařství Jizerské hory s.r.o. Chytej.cz - voda, ryby, rybáři a rybaření Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Naši partneři
 Dnes je úterý, 17. října 2017, svátek má Hedvika, zítra Lukáš Slunce 07:29Měsíc 18:07
Ráno místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností (hlavně na východě), která se většinou protrhá na jasno. Nejvyšší teploty 19/23 °C. Slabší jihozápadní vítr. Slunce vychází v 07:28 a zapadá v 18:06.
Bio: 2 - střední zátěž
Rekordy počasí pro daný den:
Maximum: 17.0 °C (1924)
Minimum: -4.3 °C (1956)
Dlouhodobý průměr: 7.9 °C
Pranostika na dnešní den: Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
21°/9°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
Denní doba lovu ryb v říjnu je na mimopstruhových revírech od 6 do 22 hod. a pstruhových od 7 do 19 hod.

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) úhoř říční
b) lipan podhorní
c) hlavatka obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) štika obecná
c) ostroretka stěhovavá
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) pstruh obecný
c) plotice obecná
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) karas obecný
b) perlín ostrobřichý
c) kapr obecný
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) husa velká
c) lyska černá
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) splešťule blátivá
b) potápník vroubený
c) blešivec obecný
7. Kdy se u nás vytírá štika obecná?

a) v prosinci až lednu
b) v březnu až dubnu
c) v květnu až červnu
8. Která naše ryba má šupiny i na spánkové části hlavy?

a) štika obecná
b) mník jednovousý
c) kapr obecný
9. Kde je umístěna postranní čára ryby?

a) je vedena středem boků ryby
b) podél hřbetu ryby
c) podél břišní části těla ryby
10. Lov na položenou je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
b) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
c) lov na jednoháčkovou umělou mušku
11. Při lovu přívlačí, muškařením nebo na umělou mušku

a) smí lovící použít 1 udici a smí zároveň také čeřínkovat
b) smí lovící použít 1 udici, kterou musí držet v ruce a další smí mít nahozenou
c) smí lovící použít vždy jen 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena
12. Při lovu na plavanou nebo položenou v rybářských revírech pstruhových smí lovící používat nejvýše 

a) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky
c) 2 udice, u každé z nich nejvýše jeden návazec s jednoduchým háčkem
13. Generační pstruzi z malých říček se za účelem umělého výtěru slovují pomocí?

a) mírně omamných látek
b) stejnosměrného elektrického proudu (elektrickým agregátem)
c) vrší a sítí
14. Uhynulé ryby z pozemku zaplaveného při povodni je povinen neprodleně odstranit

a) vlastník, popřípadě uživatel pozemku
b) uživatel rybářského revíru
c) místně příslušný obecní úřad
15. Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn

a) z loděk, které jsou navaleny na vodní stavby a z lodí obytných, pokud pro tato plavidla nebyla udělena příslušná výjimka
b) z lodí obytných, pokud lov neprovádí vlastník plavidla, který je současně držitelem povolenky k lovu ryb
c) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení, využívaných k přepravě materiálu
16. Rybář nesmí lovit ryby v místě?

a) kde vede v blízkosti řeky železniční trať
b) kde ústí do toku městská kanalizace
c) kde došlo k nahromadění ryb z důvodu mimořádně nízkého stavu vody
17. Nejmenší zákonná délka u pstruha duhového je?

a) 25 cm
b) 28 cm
c) 23 cm
18. Lov ryb je zakázán v rybím přechodu nebo do vzdálenosti

a) 50 m nad ním a pod ním
b) 50 m pod ním
c) 100 m nad ním a pod ním
19. Má právo rybářská stráž zadržet rybáři povolenku k lovu?

a) ano, ale musí ji do 5 pracovních dnů doručit tomu, kdo ji vydal
b) ne, ale může zaslat hlášení orgánu státní správy se žádostí o zadržení povolenky
c) ano, ale jen v přítomnosti Policie ČR
20. Jakou nejmenší zákonnou lovnou míru má siven americký?

a) 30 cm
b) 25 cm
c) 35 cm
21. Obvod působnosti rybářské stráže je

a) ve všech rybářských revírech v republice
b) stanoven v průkazu rybářské stráže
c) není přesně vymezen
22. Rybářskou stráží může být ustanovena osoba

a) proti které bylo vedeno přestupkové řízení
b) která je bezúhonná
c) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkového charakteru
23. Rybářská stráž je oprávněna kontrolovat

a) užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva
b) zda není narušován provoz malých vodních elektráren
c) zda provozní a manipulační řády rybníků a dalších vodohospodářských děl nejsou porušovány a nedochází ke znečišťování vody
24. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) oznamovat do 15 pracovních dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy orgánu, který ji ustanovil
b) oznamovat neprodleně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli revíru a příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny, nebo Policii ČR
c) oznamovat do 30 dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď uživateli revíru nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům Policie ČR nebo jiným orgánům státní správy
25. Územní svazy?

a) sdružují výbory místních skupin a organizací
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu