Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Český rybářský svaz, z. s.
Hlavní menu
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Vlajky
English Deutsch Czech Rusky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Fotogalerie
Rada ČRS
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5227.2 dnů)
Naši partneři
Pstruhařství Jizerské hory s.r.o. Moravský rybářský svaz Hamedia - reklamní servis Poděbrady PLANstudio Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Bohemialov, s.r.o. MZE Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Stále na rybách - ryby a rybaření Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany FOR FISHING FISH Farm Bohemia s.r.o. Českomoravská myslivecká jednota Český svaz včelařů Výstaviště Lysá nad Labem Sensas Chytej.cz - voda, ryby, rybáři a rybaření Hotel***Zvíkov Český zahrádkářský svaz Časopis rybářství VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Banner Pstruhařství Jizerské hory s.r.o. Moravský rybářský svaz Hamedia - reklamní servis Poděbrady PLANstudio Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Bohemialov, s.r.o. MZE Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Stále na rybách - ryby a rybaření Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany FOR FISHING FISH Farm Bohemia s.r.o. Českomoravská myslivecká jednota Český svaz včelařů Výstaviště Lysá nad Labem Sensas Chytej.cz - voda, ryby, rybáři a rybaření Hotel***Zvíkov Český zahrádkářský svaz Časopis rybářství VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Banner
Naši partneři
 Dnes je pondělí, 11. prosince 2017, svátek má Dana, zítra Simona Slunce 07:52Měsíc 16:00
Většinou zataženo, ojediněle občasný déšť, zpočátku nad 800 m sníh. Nejvyšší teploty od západu na východ 3 až 13 °C. Na západě mírný jihovýchodní vítr, na východě silný s nárazy až 25 m/s. Slunce vychází v 07:51 a zapadá v 15:59.
Bio: 2 - střední zátěž
Rekordy počasí pro daný den:
Maximum: 14.3 °C (1989)
Minimum: -20.4 °C (1927)
Dlouhodobý průměr: 1.4 °C
Pranostika na dnešní den: Prosinec naleje a leden zavěje.
8°/2°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku
Denní doba lovu ryb v prosinci je na mimopstruhových revírech od 7 do 18 hod. a pstruhových od 7 do 17 hod.

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) štika obecná
c) kapr obecný
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) mník jednovousý
b) siven americký
c) jeseter malý
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý
b) jeseter malý
c) amur bílý
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) cejn velký
b) kapr obecný
c) karas obecný
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) racek chechtavý
b) polák velký
c) kachna divoká
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) rak říční
b) vodoměrka štíhlá
c) škleble rybničná
7. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou?

a) vranka
b) mník
c) úhoř
8. Kde je umístěna postranní čára ryby?

a) je vedena středem boků ryby
b) podél hřbetu ryby
c) podél břišní části těla ryby
9. Kolik vousků má sumec velký?

a) 4
b) 6
c) 8
10. Lov na položenou je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován
b) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy je aktivně ovlivňován
c) lov na jednoháčkovou umělou mušku
11. Mezi povolené technické prostředky k lovu nepatří

a) vybušniny
b) echolot
c) čeřínek
12. Při lovu přívlačí v rybářských revírech pstruhových je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše

a) dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
b) třemi jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky
c) jedním jedoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem
13. Jak rozdělujeme rybí pásma na vodních tocích?

a) pstruhové, lipanové, kaprové a cejnové
b) pstruhové, parmové, kaprové a cejnové
c) pstruhové, lipanové, parmové a cejnové
14. Generační pstruzi z malých říček se za účelem umělého výtěru slovují pomocí?

a) vrší a sítí
b) stejnosměrného elektrického proudu (elektrickým agregátem)
c) mírně omamných látek
15. Rybářský revír je?

a) každá část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů
b) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství
c) část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, kde právnická nebo fyzická osoba, na základě ohlášení příslušnému orgánu státní správy rybářství, vykonává rybářské právo
16. V sobotu 16. 4. jsem v 15.20 hodin chytil na pstruhovém revíru štiku obecnou o velikosti 43 cm?

a) musím si ji ponechat
b) mohu si ji ponechat
c) nesmím si ji ponechat
17. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od osoby provádějící lov

a) předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu, nesmí požadovat prokázání totožnosti, což je věcí Policie ČR
b) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
c) prokázání totožnosti a předložení platné povolenky k lovu, nesmí požadovat rybářský lístek
18. Štika obecná má nejmenší zákonem stanovenou lovnou míru?

a) 50 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
b) 50 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
c) 45 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá
19. Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) nemá stanovenu dobu hájení
b) od 1. listopadu do 31. ledna
c) od 1. ledna do 30. září
20. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

a) od 1. června do 31. prosince
b) od 16. června do 31. prosince
c) od 16. dubna do 31. prosince
21. Rybářskou stráž ustanovuje

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má navrhovatel sídlo
b) krajský úřad podle místa, kde má sídlo uživatel revíru
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby
22. Rybářská stráž je oprávněna požadovat od lovící osoby

a) prokázání totožnosti a v případě podezření na neoprávněně vydaný rybářský lístek a povolenku tyto dokumenty proti potvrzence odebrat a do 5 pracovních dní je předat policii
b) prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu
c) při podezření, že přepravuje v autě neoprávněně nabyté ryby doklad o jejich původu
23. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) kontrolovat provozně manipulační řády rybníků a dohlížet na dodržování limitů vypouštění odpadních vod do toků
b) kontrolovat obecné užívání vody a dohlížet na to, zda se rybníků a vodních toků užívá v souladu se zákonem o vodách a o rybářství
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o rybářství a zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru
24. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se

a) nelze odvolat
b) lze odvolat do 8 dnů od uložení
c) lze odvolat do 15 dnů od uložení
25. Územní svazy?

a) sdružují výbory místních skupin a organizací
b) sdružují kluby a ostatní rybáře
c) sdružují místní organizace v rozsahu územní působnosti

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu