Pro správnou funkci webu a sledování návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
English Deutsch Czech Rusky
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Rada ČRS
1 den
Rybářské revíry
Revíry Rady ČRS
Prodej povolenek, odborných publikací a časopisu Rybářství
Ubytování
nové
Půjčovna loděk
Dotace
Operační program Rybářství
TOPlist
od 20.4.2004 (5032 dnů)

Naši partneři

 Dnes je úterý, 30. května 2017, svátek má Ferdinand, zítra Kamila 04:59 21:01
30°/14°
Zformátuj pro tisk a vytiskni tuto stránku

TEST

na přezkoušení uchazeče
pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS


1. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) kapr obecný
c) štika obecná
2. O jaký druh ryby se jedná?

a) lín obecný
b) pstruh obecný
c) plotice obecná
3. O jaký druh ryby se jedná?

a) candát obecný
b) lín obecný
c) okoun říční
4. O jaký druh ryby se jedná?

a) hrouzek obecný
b) piskoř pruhovaný
c) úhoř říční
5. O jaký druh živočicha se jedná?

a) kachna divoká
b) lyska černá
c) husa velká
6. O jaký druh živočicha se jedná?

a) polák velký
b) kachna divoká
c) racek chechtavý
7. Postranní čára je?

a) smyslový orgán
b) pomocný dýchací orgán
c) pohlavní rozlišovací znak
8. Která naše ryba patří do čeledi treskovitých?

a) sekavec horský
b) sumeček americký
c) mník jednovousý
9. Kde se vytírá losos obecný?

a) v řekách
b) v brakických vodách
c) v mořích
10. Lov čeřínkováním je

a) lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice s nástrahou, která může být v pohybu nebo i v klidu nastavena v libovolné výšce vodního sloupce
b) lov vodorovnou síti o maximální ploše 1 m2
c) lov na umělou mušku
11. Osoba provádějící lov ryb je povinna mít při lovu?

a) vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb
b) stojan na udice
c) rybářskou loďku a přístřešek
12. Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov na umělou mušku?

a) od 16. března do 30. listopadu
b) od 16. dubna do 30. listopadu
c) od 16. dubna do 31. srpna
13. Co je to komorový rybník?

a) betonová sádka
b) rybník používaný k přezimování ryb
c) rybník používaný k přirozenému výtěru kapra
14. K čemu slouží hypofyzace ryb?

a) k dezinfekci ryb při napadení plísní
b) k urychlení přípravy k výtěru
c) k mezidruhovému křížení ryb
15. Chráněnou rybí oblast vyhlašuje

a) státní orgán ochrany přírody po projednání s uživatelem rybářského revíru
b) příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského revíru
c) uživatel rybářského revíru po projednání s příslušným rybářským orgánem
16. Mohu si ponechat 3 kusy candáta obecného, chycené v jednom dni na mimopstruhovém revíru?

a) ne
b) ano
c) ano - ale jen do hmotnosti 7 kg
17. Mohu si ponechat kapra uloveného do čeřínku?

a) ne
b) ano
c) pokud má zákonnou míru - ano
18. Výkon rybářského práva je?

a) činnost v rybníkářství spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb,
b) činnost v rybářském revíru spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb
c) soubor činností ve smyslu zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, směřujících k ulovení ryb či regulaci skladby rybího společenství
19. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou v dubnu

a) od 5 do 18 hodin
b) od 6 do 19 hodin
c) od 6 do 20 hodin
20. Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech hájený jelec tloušť?

a) od 16. března do 15. června
b) od 1. ledna do 15. června
c) nemá stanovenu dobu hájení
21. Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhových rybářských revírech hájeni

a) bolen dravý, candát obecný, štika obecná a sumec velký
b) pstruh obecný a losos obecný
c) ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční, jeseter, vyza, jelec jesen a jelec tloušť
22. Kdy je v rybářských revírech hájený mník jednovousý?

a) od 1. září do 30. listopadu
b) od 1. prosince do 15. března
c) od 1. ledna do 15. března
23. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) kontrolovat obecné užívání vody a dohlížet na to, zda se rybníků a vodních toků užívá v souladu se zákonem o vodách a o rybářství
b) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o rybářství a zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru
c) kontrolovat provozně manipulační řády rybníků a dohlížet na dodržování limitů vypouštění odpadních vod do toků
24. Rybářská stráž je při své činnosti povinna

a) oznamovat do 30 dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď uživateli revíru nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě orgánům Policie ČR nebo jiným orgánům státní správy
b) oznamovat do 15 pracovních dnů zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy orgánu, který ji ustanovil
c) oznamovat neprodleně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli revíru a příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny, nebo Policii ČR
25. Člen ČRS může být organizován?

a) v místních organizacích podle pobytů v průběhu roku (trvalé bydliště, chata, dovolená)
b) jen v jedné MO, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště
c) maximálně ve dvou MO podle vlastního výběru

Upozornění: Test slouží uchazečům k procvičení a prověření znalosti. V případě zájmu o absolvování testu, který lze uznat pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku musíte navštívit některou z MO ČRS.
© Copyright, Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, 2003 - 2017, Všechna práva vyhrazena
Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu