Jednání hospodářského odboru Republikové rady ČRS proběhlo 31. 10. na středisku ČRS Štědronín. Přinášíme informace ze zasedání.

Z nově zvolených členů hospodářského odboru (HO) Republikovou radou byli přítomni: Václav Horák (Východočeský ÚS – do zvolení nového předsedy současný předseda HO), Ing. Jindřich Vintr (ÚS města Prahy), Bc. Pavel Moravec (Jihočeský ÚS), Petr Dimitrov (Západočeský ÚS), Ing. Václav Jelínek (Severočeský ÚS), Jan Pohl (Východočeský ÚS), Petr Machala (Moravskoslezský ÚS) a tajemník HO Ing. Branislav Ličko (Sekretariát Rady ČRS). Zvolený zástupce Středočeského ÚS Dušan Hýbner se z jednání omluvil.

Pozvání přijali i další hosté: PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc, MBA (předseda ČRS); Ing. Roman Heimlich, Ph.D. (jednatel ČRS); Ing. Martin Podlesný (Sekretariát Rady ČRS); Ing. Lukáš Mareš (Sekretariát Rady ČRS); Mgr. David Zdvořáček (Sekretariát Rady ČRS); Ing. Karel Němec (Východočeský ÚS)

Program jednání:

  • Informace ze zasedání Republikové rady ČRS;
  • Průběžná informace ohledně přípravy novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.;
  • Návrh Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na změnu statutu CS rybolovu ČRS;
  • Projednání návrhu na předsedu HO Republikové rady ČRS pro volební období 2022-2026;
  • Různé, diskuse;
  • Závěr.

Informace ze zasedání Republikové rady ČRS

Předseda HO Václav Horák podal informace ze zasedání Republikové rady ČRS. Zmínil projednaný návrh Republikové rady ČRS na složení členů odborů a komisí na volební období 2022-2026 a představil nové složení členů hospodářského odboru.

dravci 3

Průběžná informace ohledně přípravy novely vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Novelou provedenou zákonem č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, bylo s účinností od 1. 1. 2022 přijato několik změn zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), které zároveň vyvolaly potřebu novelizace vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Hospodářský odbor byl seznámen s obsahem připravované novely vyhlášky k zákonu o rybářství. Nad jednotlivými novelizačními body probíhala během přípravy rozsáhlá diskuze mezi gesčním útvarem státní správy, zástupci ČRS a MRS. K vypořádání připomínek je Ministerstvem zemědělství plánováno uspořádat společné jednání s uživateli rybářských revírů, kterého se bude ČRS samozřejmě účastnit. O změnách legislativy s dopadem na rekreační rybolov a jeho pravidla budeme samozřejmě veřejnost informovat, jakmile to bude možné.

2d1fb730 6db8 47a4 9e5c 9a4756df5676

Návrh Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko na změnu statutu CS rybolovu ČRS

Na základě předneseného návrhu Moravskoslezského ÚS upravit některé parametry současně nastaveného statutu CS rybolovu, proběhla rozsáhlá diskuze. Mezi členy HO, vyjma zástupce Moravskoslezského ÚS, který návrh předložil, panovala shoda na zachování současného stavu beze změn. Návrh Moravskoslezského ÚS na změnu systému redistribuce tedy nebyl odsouhlasen a nebude tak odborem doporučen Republikové radě ČRS.

3

Projednání návrhu na předsedu HO Republikové rady ČRS pro volební období 2022-2026

Předseda HO vyzval členy odboru k vznesení návrhů na předsedu HO v období 2022-2026. Předložen byl jediný návrh, a to na pokračování stávajícího předsedy HO Václava Horáka i v dalším období. Všichni přítomní členové hlasovali jednomyslně pro přijetí návrhu a Republikové radě ČRS tak bude doporučen na jmenování předsedou HO Václav Horák.

Předseda HO Václav Horák a tajemník HO Branislav Ličko na závěr poděkovali všem za věcné a konstruktivní jednání a zasedání ukončili.

Za ČRS Lukáš Mareš, ilustrační foto


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok