Na středisku ČRS Štědronín proběhl 23. a 24. listopadu workshop vedený dodavatelem Rybářského informačního systému (RIS) společností Asseco Central Europe. Za Český rybářský svaz se ho zúčastnil projektový tým složený z garantů jednotlivých oblastí a také zástupci společnosti Equica, která nad RISem zajišťuje projektový dohled.

Cílem workshopu bylo vytvořit společný plán testování celého systému, který je aktuálně ve fázi programování, a také připravit systém uživatelských školení pro následný provoz systému. Široce diskutovány byly také plány migrace dat ze současně využívaných systémů do RIS.

Testování RIS

„Ostré“ testování hotového systému bude zahájeno v dubnu nadcházejícího roku, do té doby bude probíhat dílčí interní testování jednotlivých modulů (vývoj celého systému je podle tzv. agilní metody, dodavatel tak představuje postupně jednotlivé funkční části k průběžným oponenturám).   

Testy ze strany dodavatele budou prováděny pro samostatné části aplikace v odděleném testovacím prostředí dodavatele. V závislosti na charakteru budou testované části zahrnovat jednotkové (unit) testy, systémové testy, funkční testy, integrační testy a bezpečnostní a zátěžové testy.

Následně bude probíhat testování ze strany ČRS, které zahrnuje celkové ověření procesů RIS z pohledu jednotlivých uživatelů. Pro ověřování funkčnosti bude použitá řada specializovaných nástrojů, jako například  TestLink pro evidenci  a plnění jednotlivých testovacích scénářů, Jira HD  pro evidenci chyb  a evidenci postupu jejich odřešení a SHP jako sdílený prostor pro výstupy a verzování uživatelské dokumentace, která bude v průběhu testování postupně zpřesňována. Pro každou funkcionalitu bude nastaven přesně definovaný testovací scénář, tedy zejména průchod v testovacím nástroji, analýza zadaných připomínek a jejich vypořádání.

PHOTO 2022 11 24 08 35 31

Školení uživatelů RIS

Úvodní školení pro uživatele bude probíhat několika formami v závislosti na roli uživatele v systému. Část školení bude probíhat osobní formou prostřednictvím workshopů – tato školení budou cílená zejména na zaměstnance územních svazů a Republikové rady, kteří budou systém využívat v maximálním možném rozsahu na denní bázi. Druhou formou školení budou videokonference, které budou přístupné i pro členy místních organizací, kteří budou mít na starosti například výdej povolenek. Společně s těmito dvěma formami budou poté k dispozici také videonávody na typické situace (například nákup povolenky přes systém, zpracování sumáře na konci roku rybářem, žádost o hostování…). Samozřejmou součástí systému je potom uživatelská dokumentace a kontextová nápověda ve všech částech systému.

Školení uživatelů bude probíhat průběžně od zahájení pilotního provozu v květnu roku 2023. V tomto období bude také zahájena postupná migrace dat ze současných systémů do systému nového. Pořadí migrace bude probíhat podle toho, jaký systém v současnosti místní organizace pro svou práci využívají. Plný provoz systému, včetně ukončené migrace dat a dokončených uživatelských školení je předpokládán na listopad 2023 tak, aby všechny povolenky a členské povinnosti na sezonu 2024 již byly řešeny výhradně prostřednictvím RIS.

Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok