V sobotu 24. listopadu proběhl XVII. Republikový sněm Českého rybářského svazu, z. s. Byl významný tím, že se jednalo o Sněm volební – 162 delegátů a členů Republikové rady na něm rozhodovalo nejen o cílech a dalším směřování ČRS v následujícím čtyřletém období, ale zvolilo i nového předsedu ČRS. Stal se jím PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA.

Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 144 delegátů a 14 členů Republikové rady. Tento vysoký počet dalece převyšoval nutnou účast pro usnášeníschopnost Sněmu.

Zahájení Sněmu proběhlo v půl desáté; účastníky a hosty přivítal předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma. Za státní a politickou reprezentaci se jako hosté zúčastnili Ing. Ladislav Skopal (Ministerstvo zemědělství ČR) a Ing. Pavel Kováčik (místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství).

V následujícím bodu programu proběhla volba pracovních komisí – mandátové, návrhové a volební. V každé z těchto sedmičlenných komisí usedl jeden zástupce za každý územní svaz. Předsedou mandátové komise byl zvolen Ing. Jiří Janků (ÚS m. Prahy), předsedou návrhové komise Mgr. David Zdvořáček a předsedou volební komise Václav Voříšek.

Dalším bodem programu byla kontrola usnesení předcházejícího Sněmu v roce 2016; jednatel ČRS Ing. Jan Štípek konstatoval, že usnesení XVI. Republikového sněmu z roku 2016 bylo ve většině bodů splněno, zejména zmínil zavedení rybářského lístku na dobu neurčitou, rozšíření počtu rybářských revírů s 24 hodinovým rybolovem (které nyní odpovídají 40 % rozlohy MP revírů) a zachování podmínek pro výkon rybářského práva.

Předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma následně přednesl obsáhlou zprávu o činnosti Českého rybářského svazu v období 2014-2018. Podrobná prezentace obsahovala nejdůležitější události a data ze všech oblastí svazové činnosti - z hospodaření, ekonomiky, ochrany vody a životního prostředí, sportovní činnosti, práce s dětmi a mládeží, propagačních aktivit, získaných dotacích a legislativních změn.

Na základě návrhu delegáta Středočeského územního svazu byl z programu jednání stažen návrh na změnu Stanov ČRS; Stanovy tedy po tomto Sněmu zůstávají beze změny.

Velmi očekáváným bodem programu byla volba předsedy ČRS. Navrženi byli tito kandidáti:

 • MUDr. Josef Doležal
  • Věk 59 let
  • Garant sportovní činnosti při Republikové radě ČRS, předseda odboru rybolovné techniky Rady ČRS, generální sekretář ICSF
  • Zaměstnání: Vedoucí lékař chirurgického oddělení
 • Dušan Hýbner
  • Věk 42 let
  • Předseda Středočeského územního svazu ČRS, předseda Hospodářského odboru při Radě ČRS, předseda MO Bělá pod Bezdězem
  • Zaměstnání: Poříčný (Státní podnik Povodí Labe), OSVČ
 • PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA
  • Věk 51 let
  • Člen výboru Západočeského územního svazu ČRS se zodpovědností za činnost sportovních odborů a mládeže, předseda MO ČRS Plzeň 2
  • Zaměstnání: Velitel městské policie Plzeň
 • Jiří Marek
  • Věk: 51 let
  • Předseda Odboru mládeže Rady ČRS, předseda MO ČRS Písek
  • Zaměstnání: OSVČ

Každý z kandidátů prezentoval před zahájením volby svou vizi směřování Českého rybářského svazu v následujících čtyřech letech. V některých bodech panovala mezi kandidáty shoda – akcentovali zachování jednoty ČRS a celosvazového rybolovu, maximalizaci snahy o udržení stávajících revírů z pohledu rozlohy i rozmanitosti rybích druhů, intenzivní komunikaci se členskou základnou i politickými zástupci, digitalizaci svazové agendy i systematickou podporu sportovní činnosti a práce s mládeží.

MUDr. Josef Doležal

Dušan Hýbner

PhDr. Mgr. Karel Mach

Jiří Marek

   

V prvním kole volby hlasovalo všech 158 delegátů. Nejvíce hlasů získal PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (80 hlasů), druhý v pořadí Dušan Hýbner (48 hlasů), třetí MUDr. Josef Doležal (23 hlasů) a čtvrtý Jiří Marek (7 hlasů).

Protože pro kandidáta PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA se vyslovila nadpoloviční většina přítomných delegátů, byl zvolen za nového předsedu ČRS. Nově zvolenému předsedovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v této důležité funkci.

V dalším bodu vyhlásila volební komise Republikovou radu a Republikovou dozorčí radu. Zástupce územních svazů do těchto vrcholných orgánů ČRS volily jednotlivé územní konference (předseda územního svazu je vždy členem Republikové rady z titulu své funkce), jejich funkční období je čtyřleté a začíná (a končí) vždy volebním sněmem.

Předsedy územních svazů ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 - 2022 se stali:

Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy), JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS), Václav Horák (Vč. ÚS ČRS),Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS), Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Karel Koranda(Jč. ÚS ČRS), Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS).

Dalšími členy Republikové rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 - 2022 se stali:

Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS),  Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS),Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy), Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS).

Členy Republikové dozorčí rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS pro volební období 2018 - 2022 zvoleni a členy RDR se stali:

Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS), Roman Moulis(Zpč. ÚS ČRS) a Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS)

V předposledním bodě jednání delegáti schválili usnesení z XVII. Republikového sněmu ČRS. 

Na závěr Sněmu poděkoval nově zvolený předseda Českého rybářského svazu Karel Mach za důvěru, kteoru mu delegáti vyjádřili zvolením do funkce.  Odstupujícímu předsedovi JUDr. Alexanderu Šímovi poděkoval za práci během posledních dvou volebních období; za jeho významný přínos za udržení jednoty Svazu a posílení pozic ČRS ve společnosti. Delegáti práci JUDr. Šímy následně ocenili dlouhým potleskem ve stoje.

Nově zvolený předseda poté ukončil jednání XVII. Republikového sněmu.

Tomáš Kočica

Všechny fotografie je možné prohlédnout v Galerii.


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok