Hospodářský odbor Rady ČRS se sešel na svém zasedání 1. 6. 2022. Přizváni byli rovněž členové pstruhařské sekce odboru a hosté.

Z hostů se zasedání zúčastnili Ing. Ján Regenda, Ph.D. z Ústavu akvakultury a ochrany vod Jihočeské univerzity, Ing. Jiří Musil, Ph.D. z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a Mgr. Jakub Mořický a Ing. Aleš Řezníček z Oddělení rybářství a včelařství Ministerstva zemědělství. Jednání se rovněž zúčastnili statutární zástupci ČRS předseda Dr. Karel Mach a jednatel Dr. Roman Heimlich. Zasedání řídil předseda hospodářského odboru Rady ČRS Václav Horák.

Na programu jednání byly následující body: informace ke Zprávě o činnosti ČRS za rok 2021, vyhodnocení statistiky úlovků na revírech ČRS za rok 2021, projednání podmínek a pravidel zpětné redistribuce za úlovky a docházky na ÚS povolenky na revírech Rady ČRS ve vztahu k systému CS redistribuce, příprava dodatku pro rok 2023 k CS soupisu revírů a vodních ploch pro rok 2022 a 2023.

IMG 0757

Na zasedání byly odprezentovány výstupy přizvaných hostů. Ing. Ján Regenda, Ph.D. prezentoval vystoupení s názvem „Plevelné“ ryby, aneb střevlička východní a kol., přehlížený problém kapří družiny rybničné, kde představil problémy způsobované nepůvodními druhy v současném hospodaření na rybnících. Mgr. Jakub Mořický představil za Ministerstvo zemědělství veřejné zakázky jejichž realizace vyplývá z Nařízení Rady ES č. 1100/2007, konkrétně Revize plánu managementu úhoře říčního (Anguilla anguilla) v ČR a Monitoring migrace úhoře říčního (Anguilla anguilla) na území ČR a informoval o přijetí Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny a o postupu příprav novely vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Ing. Jiří Musil, Ph.D. pak za VÚV TGM seznámil hospodářský odbor Rady ČRS s konkrétními plány a postupem realizace shora uvedených veřejných zakázek týkajících se úhoře říčního.

IMG 0754

Hospodářský odbor Rady ČRS vzal na vědomí informace ke Zprávě o činnosti ČRS za rok 2021 a vyhodnocení statistiky úlovků na revírech ČRS za rok 2021. Hospodářský odbor Rady ČRS projednal Návrh dodatku pro rok 2023 k Rybářského řádu ČRS pro rok 2022 a 2023 a doporučil předložit materiál ke chválení Radě ČRS. V dodatku došlo k zapracování novely zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství tak, že při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se nově zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu. Toto ustanovení se v podmínkách ČR týká střevličky východní a slunečnice pestré o jejichž zařazení na unijní seznam a promítnutí do zákona o rybářství jsme již dříve informovali v našem článku.

Za ČRS Lukáš Mareš

IMG 0760


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok