ÚS města Prahy: Letošním velmi zdařilým počinem naší pražské rybářské organizace je uzavření pachtovní smlouvy na pronájem 12 ti rybníků o celkové výměře 81 hektarů u města Dobříše. Z těchto nově získaných vodních ploch jsme už v sobotu 21. 3. 2020 zahájili rybolov na rybníku Voznický malý (401 222) a nyní ve středu 8. 4. 2020 otvíráme ke sportovnímu rybolovu další téměř 20 ti hektarový Sychrovský rybník (401 224).

Stejně tak jako na Voznickém malém rybníku tak i na Sychrovském rybníku mohou od této středy lovit všichni držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Lovící jsou povinni dodržovat stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech.

Sychrovský rybník (GPS 49°45'43.312“N, 14°6'58.590“E) v k. ú. Rosovice je veden pod evidenčním číslem 401 224.  

Z těchto dvanácti nově propachtovaných rybníků jsme 20. 1. 2020 převzali 9 a po jarních výlovech (slovení ryb původním majitelem) pak dne 2. 4. 2020 zbývající 3 rybníky, mezi nimiž byl i rybník Sychrovský. Výpustní zařízení u všech získaných rybníků jsme okamžitě vybavili mřížemi a vystavili dlužemi, abychom v současném kritickém nedostatku vody rybníky co nejdříve napustili. Prvotní zarybnění Sychrovského rybníku proběhlo v pondělí 6. 4. 2020, ale vzhledem k velké výměře této vodní plochy se budou ryby do rybníka v průběhu roku ještě několikrát doplňovat.

     O pronájem těchto vodních ploch na povodí říčky Kocáby projevilo zájem více subjektů, a proto jsme se o tomto záměru až do uzavření pachtovní smlouvy nikde nešířili, ale už od konce loňského léta jsme na převzetí těchto rybníků intenzívně pracovali. Již v druhé polovině září 2019 jsme provedli na všech předmětných rybnících místní šetření, pořídili fotodokumentaci a podle stavu rybníků a přístupových možnostech jsme tyto vodní plochy přiřadili ke sportovnímu rybolovu nebo k rybochovu.

     K lovu ryb udicí jsou z těchto 12 ti rybníků vhodné 4 o celkové výměře 43,4 hektarů.

Jsou to vedle Voznického velkého (4,5 ha), (tento rybník jsme měli pronajatý už od předchozího vlastníka) ještě Voznický malý (1,3 ha)Sychrovský rybník (19,8 ha) a Vackův rybník (17,8 ha). Zbývajících 8 rybníků o celkové výměře 37,6 hektarů bude sloužit k rybochovu. Tento velmi důležitý krok naší pražské rybářské organizace nás nyní v této oblasti zařazuje mezi významné rybníkáře (ke stávajícím rybníkům v této lokalitě jako jsou rybníky Hořčička 1,6 ha, Jankovák 4,8 ha a VD Drásov 8,3 ha přibylo dalších 81 hektarů) a současně se zde výrazně rozšíří možnosti sportovního rybolovu nejen pro členy našich místních organizací ČRS Dobříš, Ouběnice, Nový Knín, Milín ale samozřejmě také pro členy všech ostatních pražských organizací. Na těchto nových sportovních vodách počítáme nejen s platností mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, ale také i s platností mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Proto budou tyto vodní plochy otevřeny k rybolovu i všem držitelům mimopstruhových celosvazových a celorepublikových povolenek ze všech MO ČRS a MO MRS. O zahájení rybolovu na posledním ze čtyř výše jmenovaných rybníků, tedy na rybníku Vackův, počítáme až na přelomu letošního jara a léta, podle toho, jak se nám podaří tuto vodní plochu dostatečně naplnit vodou vzhledem k současným nedostatečným přítokům.

Příjemný rybolov nejen na nově otevřených sportovních vodách vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy.

Zdeněk Mužík – jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

zdroj: web ÚS města Prahy

401 224 Sychrovský rybník voda MP z 6.4.20 14

401 224 Sychrovský rybník voda MP z 6.4.20 11

Výstřižek


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok