Nový rybářský informační systém RIS se rozbíhá na plné obrátky a první povolenky se jeho prostřednictvím již začaly prodávat. Zeptali jsme se předsedy ČRS Karla Macha na jeho pohled a zkušenosti s tímto novým systém, a to i z pozice předsedy MO.

Pane předsedo, jak vnímáte současnou situaci okolo RISu?

Zavedení jednotného informačního systému ČRS byl jeden ze zásadních bodů mého volebního programu. Prosadit takový krok se moji předchůdci snažili již dlouhou dobu. Že to bude trnitá cesta, jsme věděli už na začátku. Současný stav je takový, že do systému mají přístup všechny místní organizace a ty buď již zahájily prodej povolenek na rok 2024, nebo se na něj připravují.

Je tedy v současné době nějaký problém, který je potřeba intenzivně řešit?

Značným problémem je v současné době nastavení parametrů každé místní organizace. Bez nastavení parametrů prodeje (členská známka, brigády atd.) na každé MO zkrátka systém fungovat nebude a nemůže a je potřeba tyto parametry nastavit předem. Kámen úrazu je v tom, že i místní organizace mají svá značná specifika a přizpůsobit jednotný systém každému požadavku MO není jednoduchý úkol. Nejkomplikovanější oblast jsou parametry brigád, kde skoro nejde najít dvě organizace, které by k nim přistupovaly stejně.

Jaký je tedy teď postup ČRS v této věci?

Na posledním zasedání Republikové rady ČRS 7. 12. 2023 dostali všichni zástupci jednotlivých územních svazů seznamy MO, které ještě nemají v systému nastavené parametry pro prodej povolenek na rok 2024. Územní svazy ve spolupráci se sekretariátem Rady tak nyní pracují na tom, aby se podařilo všem MO nastavit jejich podmínky, aby jim při prodeji povolenek a členských známek systém reagoval tak, jak má. Tímto žádáme MO, které ještě se systémem nepracují, aby se s ním co nejdříve seznámily a připravily se na stěžejní období výdeje povolenek.

Jak probíhá v současné době řešení nedostatků systému?

Předpokládali jsme, že nasazení takto robustního systému do 487 místních organizací bude mít svá úskalí. Uvědomujeme si, že v současné době není RIS pro všechny zcela optimální, ale činíme v rámci možného všechny potřebné kroky, aby se situace brzy zlepšila. Probíhá intenzivní komunikace s dodavatelem systému, která není vůbec jednoduchá, ale snažíme se všechny chyby co nejrychleji řešit a odstranit. Primární je v současné době evidence členské základny a prodej povolenek.

Na co se mají připravit rybáři, až si půjdou pro povolenku na rok 2024?

Prosíme všechny rybáře, aby si s sebou nezapomněli vzít členskou legitimaci a platný rybářský lístek, což by mělo být samozřejmostí. V případě, že by vydání povolenky na letošní rok trvalo o pár minut déle, prosíme rybáře o trpělivost - do systému je potřeba doplnit všechny chybějící údaje, které dosud některé organizace u rybářů zatím nezadaly nebo třeba v minulosti ani neevidovaly. Pracovat v systému se učí víc než tisíc funkcionářů a ne každý běžně pracuje s výpočetní technikou - proto nejde někdy všechno hned, což je logické a zcela pochopitelné. Vždyť někteří do dnešního dne vypisovali povolenky ručně a členskou základnu vedli v šanonu ve skříni. Věříme ale, že si práci v systému postupně všichni osvojí a až si systém tzv. „sedne“, všem práci pak usnadní a urychlí. Prosím všechny, aby vydrželi a nenechali se odradit případným prvotním neúspěchem, který může být zapříčiněn například jen chybným nastavením některých funkcionalit.

Jak je vyřešen výdej celorepublikových povolenek na straně Moravského rybářského svazu, tedy pro jejich členy, když se MRS do systému RIS v poslední chvíli nezapojil?

Republiková rada ČRS na svém listopadovém zasedání, i přes původní deklarace MRS ohledně připojení k RIS a následné nedodržení podmínek z jejich strany, schválila pro vybrané pobočné spolky MRS možnost vydávat CR povolenky v RIS v pozici externího výdejce. V současné chvíli v Brně, Blansku, Břeclavi a Velkém Meziříčí. Takový postup jsme zvolili zejména s ohledem na členskou základnu MRS, která za vzniklou situaci opravdu nemůže.

Považuji zde také za nutné připomenout, že k neplnění dohody došlo prvotně ze strany MRS, a to i přes opakovaná ujištění o participaci MRS na tvorbě a přípravě celého systému RIS. Tedy již zasmluvněná spoluúčast MRS byla následně jednostranně vypovězena bez jakéhokoliv předchozího upozornění a těsně před podpisem smlouvy s dodavatelem. ČRS následně na sebe také převzal veškeré přímé náklady vzniklé před podpisem realizace smlouvy RIS, na kterých se původně měl podílet i MRS.

MRS se tedy rozhodl vydat cestou vlastního informačního systému. Tento systém měl být dokončen do konce roku 2023 včetně kompletního propojení s RIS. Důvodem stanovení tohoto termínu byla nutnost vyřešení uznávání členství mezi ČRS a MRS. Kdyby MRS dodržel původní dohodu týkající se spoluúčasti na informačním systému RIS, nebo alespoň původně avizovaný termín zavedení informačního systému MRS a jeho propojení s RIS v roce 2023, k této situaci by zcela jistě nedošlo. V současné době nás velmi mrzí některé reakce členské základny MRS, kdy je nám celá situace dávána za vinu. Domníváme se, že tato situace vznikla nedostatečnou informovaností členské základny MRS ze strany jejího vedení.

V průběhu roku 2024 budou s MRS vyvolána jednání o další podobě Statutu celorepublikového rybolovu. Věříme, že v příštím roce MRS dokončí tvorbu vlastního systému tak, aby do konce roku 2024 bylo možné oba systémy funkčně propojit. Musíme však být připraveni i na variantu, že k tomu nedojde.

Sám jste předsedou MO ČRS Plzeň 2, už jste ve Vaší organizaci systém zprovoznili a nastavili? Jste připraveni na prodej povolenek nebo už dokonce prodáváte?

Nejdříve jsme zhlédli videa průvodce prvními kroky v systému, další nápověda je pak také přímo v RIS. Významný podíl má i přístup našeho Západočeského ÚS, který proškolil většinu zaměstnanců tak, aby byli schopni jednotlivým MO s veškerým nastavením a prvními kroky pomoci. Zvláštní poděkování v této věci patří jednateli Západočeského ÚS Martinu Bílému.

I my jsme v počátečních stadiích měli problém s nastavením, a proto prosím všechny MO, aby si veškeré parametry potřebné pro prodej nastavily zodpovědně předem. Vím sám, o čem mluvím. Žádný učený z nebe nespadl, což v plném rozsahu platilo i pro nás. Nenechávejte to, prosím, na poslední chvíli.

Přes počáteční potíže jsem přesvědčen, že za současného stavu budeme povolenky našim členům bez větších obtíží vydávat. Ve chvíli, kdy v systému budou plně zanesena všechna požadovaná data, v následujících letech věřím, že doba odbavení každé jedné povolenky bude zkrácena minimálně na polovinu současného času potřebného pro výdej povolenky.

Slyšíte z MO spíše slova chvály či nikoli?

Víte, když je někdo na něco dlouhé roky zvyklý, má v tom svůj systém a naučené postupy a vy mu do toho tzv. „hodíte vidle“ nějakou novinkou, neočekával bych, že budu slyšet od všech hned na začátku slova chvály. Našly se i MO, které poslaly k systému pozitivní vyjádření a že v něm pracují bez problémů. Samozřejmě velká část dopisů od organizací vyjadřovala nespokojenost, a to většinou s jednotlivými funkcionalitami. Přišly i dopisy od organizací se sdělením, že v systému nikdy pracovat nebudou, i když je k tomu zavázal nejvyšší orgán ČRS, tedy Republikový sněm. Přístup k MO musí být ze strany Republikové rady ČRS ve všech případech naprosto jednotný a nelze připustit žádné výjimky. Shora uvedené se samozřejmě týká i samostatně hospodařících MO ČRS, kterým není dle Statutu celosvazového rybolovu umožněno vydávat celosvazové povolenky.

Chtěl byste něco říci na závěr?

Závěrem mi dovolte poděkovat všem funkcionářům a zaměstnancům napříč celou organizační strukturou Českého rybářského svazu, kteří se na této historické změně podílejí a kteří věnují svazu svůj volný čas na úkor svých rodin i dalších zájmů. Děkuji Vám.

Petrův zdar!

Za ČRS Lukáš Mareš


MAIL

MAIL

Výukové a propagační předměty

00000272  00000579 

Objednávkový systém nabízí řadu zajímavých propagačních a výukových předmětů a oblečení s motivy sportovního rybolovu a Českého rybářského svazu. Také je zde možné objednat hostovací nečlenské povolenky na revíry územních svazů s doručením poštou. 

Objednávky zde

calendar 512

 Zobrazit celý kalendář

Nejbližší akce:

Časopis Rybářství

Časopis Rybářství již více než 100 let pravidelně přináší články ze světa sportovního rybolovu. Předplatné pro tento měsíčník je možné objednat zde.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok